Słownik ubezpieczeniowy

a

b

c

d

e

f

i

k

l

m

n

o

p

r

s

t

u

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie leczenia szpitalnego to polisa, której przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia na rzecz ubezpieczonego świadczenia za pobyt w szpitalu spowodowany zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, do którego doszło w okresie ubezpieczenia. Otrzymane środki pieniężne ubezpieczony ma prawo przeznaczyć na dowolny cel. Ubezpieczenie leczenia szpitalnego funkcjonuje … Czytaj dalej Ubezpieczenie leczenia szpitalnego

w

z