Przepięciem określa się krótkotrwały i nagły wzrost napięcia, do którego dochodzi w sieci lub instalacji elektrycznej. Przepięcie może spowodować uszkodzenie instalacji oraz urządzeń elektrycznych.

Gdy dojdzie do przepięcia, ubezpieczyciel może pokryć koszty naprawy uszkodzonego wyposażenia.

W ubezpieczeniach nieruchomości przepięcie występuje jako zdarzenie losowe, które może być dokupione jako rozszerzenie.