Asekurator to jeden z terminów, którym określa się podmiot odpowiedzialny za udzielenie ochrony w ramach polisy. Innymi słowy, najczęściej jest nim po prostu towarzystwo ubezpieczeniowe. Wiele osób mogłoby zatem uznać, że w tym przypadku problem polega jedynie na kwestii nazewnictwa. Jednak w niektórych sytuacjach terminologia ma naprawdę duże znaczenie. Aby więc lepiej poznać świat ubezpieczeń, warto zwracać uwagę na takie niuanse.

Z artykułu dowiesz się:

Kim jest asekurator i czym się zajmuje?

Ogólnie należy stwierdzić, iż termin asekurator ma dość szerokie znaczenie. Tym mianem określa się bowiem każdy podmiot świadczący usługi w zakresie ubezpieczeń. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony osobowej lub majątkowej klientowi, który zdecyduje się na zakup polisy. Przy podpisywaniu umowy asekurator zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania. Warunki oraz informacje dotyczące przebiegu takiej procedury muszą znajdować się w stosownym dokumencie.

Czy każdy podmiot będący asekuratorem działa według identycznych zasad?

Przytoczona definicja asekuratora sprawia wrażenie bardzo uniwersalnej. To jednak nie oznacza, że wszystkie zakłady ubezpieczeń działają w ten sam sposób. Prawo ubezpieczeniowe dużo precyzyjniej określa formę prowadzenia działalności w tej branży. Toteż oferty poszczególnych asekuratorów mają nieco inny zakres usług. Z czego wynikają owe zmiany?

Otóż funkcjonowanie na polskim rynku ubezpieczeń wymaga posiadania specjalnego zezwolenia, którego wystawianiem zajmuje się Ministerstwo Finansów. W celu uzyskania takiej koncesji należy złożyć stosowny wniosek. Dokument ten zawiera najważniejsze informacje na temat danego podmiotu, a także formy prowadzonej przez niego działalności. Podmiot może bowiem działać jako: spółka akcyjna, spółka europejska (UE, EFTA) lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Na rynku znajdują się również zakłady reasekuracji. Oczywiście we wszystkich przypadkach można także zastosować termin asekurator. Niemniej różnica pomiędzy przytoczonymi formami działalności jest zasadnicza i warto o niej pamiętać.

Asekurator – różne formy prowadzenia działalności

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) musi zostać zarejestrowane w naszym kraju w charakterze spółki akcyjnej. O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Polsce mogą ubiegać się również zagraniczne firmy. Jedynym warunkiem jest to, aby siedziba przedsiębiorstwa znajdowała się w Unii Europejskiej lub kraju członkowskim EFTA. Zasada działania takich podmiotów jest bardzo prosta. Firma sprzedaje polisy i zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w momencie wystąpienia konkretnych okoliczności. Niewątpliwie są to najpopularniejsze ubezpieczenia, które może zakupić praktycznie każdy zainteresowany.

Tymczasem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) funkcjonują według zupełnie innych zasad. Jak sama nazwa wskazuje, najważniejsza idea takich podmiotów polega na tzw. wzajemnym ubezpieczeniu. Wszelkie środki finansowe są wpłacane przez ludzi, którzy zostali zrzeszeni w ramach towarzystwa. To właśnie ten kapitał służy do wypłaty świadczeń z tytułu zawartych polis. W związku z tym każdy człowiek kupujący polisę staje się zarazem członkiem TUW-u. Co prawda, od tej reguły istnieją nieliczne wyjątki. Statut niektórych towarzystw dopuszcza bowiem możliwość sprzedaży polis osobom niezrzeszonym w strukturze organizacji. Niemniej najważniejszą cechą takich podmiotów jest działalność niekomercyjna. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych nie funkcjonuje w celu osiągania zysków. Zakup takiego ubezpieczenia może więc okazać się ciekawą alternatywą. Naturalnie przed podjęciem decyzji warto uważnie zapoznać się ze statutem towarzystwa i warunkami polisy. Działalność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest stale nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Podsumowując, każdy asekurator jest odpowiedzialny za udzielenie ochrony w ramach zakupionego ubezpieczenia. Jednakże trzeba pamiętać, iż termin ten dotyczy wielu różnych podmiotów. Ponadto poszczególne spółki mogą funkcjonować wedle całkowicie odmiennych zasad. Z tej przyczyny należy dokładnie sprawdzić, jaki model działalności prowadzi wybrane towarzystwo.