ubezpieczenie AC
Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie AC

Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym każdy właściciel samochodu musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Jest więc to jedyna obowiązkowa polisa dla kierowców. Niemniej ubezpieczenie OC można nabyć w pakiecie wraz z polisą autocasco (AC). Niestety, właściciele samochodów dość często wychodzą z założenia, że AC to tylko zbędny wydatek. Trudno jednak zgodzić się z tym stwierdzeniem. Ubezpieczenie AC jest bowiem naprawdę przydatną polisą, która może zapewnić pomoc w wielu różnych sytuacjach. Co warto wiedzieć o tym świadczeniu i kiedy jego zakup będzie naprawdę wskazany? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule!

Czym jest ubezpieczenie AC?

Polisa AC, znana również jako autocasco, to jedno z dodatkowych świadczeń komunikacyjnych. Głównym celem ubezpieczenia AC jest ochrona samochodu przed zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą. Oczywiście są to ogólne założenia i poszczególni ubezpieczyciele mogą je dowolnie modyfikować. Natomiast praktycznie każda polisa AC obejmuje te dwa najważniejsze zapisy.

Co ciekawe, zakup ubezpieczenia AC jest w pełni dobrowolny. Jednak mimo tego AC pozostają drugą najczęściej kupowaną polisą komunikacyjną (po obowiązkowym OC). To dobitnie pokazuje, że kierowcy doceniają korzyści wynikające z posiadania tego ubezpieczenia!

Jaki zakres ochrony ma polisa AC?

Zakres ubezpieczenia to absolutnie kluczowy zapis we wszystkich polisach. Dlatego przy zakupie dowolnego świadczenia należy zwrócić na niego uwagę. Wiadomo już, że polisa AC ma chronić przed zdarzeniami losowymi i kradzieżą. Jednak taki zakres bywa formułowany dwojako.

Pierwszy dostępny rodzaj to AC od ryzyk nazwanych. Tutaj zakres ubezpieczenia jest sformułowany bardzo precyzyjnie. Polisa chroni tylko przed tymi zagrożeniami, które zostały wymienione w umowie. Jeżeli więc jakaś okoliczność nie znalazła się w zestawieniu, dana polisa AC jej nie obejmuje.

Znacznie bardziej kompleksowym rozwiązaniem jest AC w formule all-risk. W tym przypadku zakres ochrony obejmuje wszystkie zdarzenia losowe poza sytuacjami, które trafiły do wyłączeń odpowiedzialności. Jest więc to dużo korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia kierowcy. Dzięki niemu gwarantowana ochrona pojazdu będzie znacznie szersza.

Dwa wymienione warianty polisy autocasco mają więc zupełnie inne założenia. Co jasne, ubezpieczenia dostępne w formule all-risk są z reguły nieco droższe. Jednak w zamian gwarantują one zdecydowanie większy poziom bezpieczeństwa. Dlatego ich zakup często okazuje się naprawdę opłacalny.

Ubezpieczenie AC a udział własny – o czym warto pamiętać?

Przy lekturze warunków znajdujących się w treści ubezpieczeń AC można często natrafić na pojęcie „udziału własnego”. Co dokładnie oznacza ten zapis? Otóż jest to część szkody wyrażona w procentach, którą musi pokryć właściciel samochodu.

Ideę tego zapisu warto przedstawić na konkretnym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że właściciel samochodu traci swój pojazd w wyniku kradzieży. Przybliżona wartość skradzionego auta wynosiła około 50 tysięcy złotych. Co więcej, samochód miał ważną polisę AC z 50% udziałem własnym. Wówczas ubezpieczyciel wypłaci w ramach odszkodowania kwotę 25 tysięcy złotych. Dlaczego? Ponieważ udział własny w wysokość 50% oznacza, że posiadacz skradzionego samochodu musi z własnej kieszeni pokryć połowę zaistniałej szkody. Jeżeli jednak ubezpieczenie będzie uwzględniać np. 25% udziału własnego, asekurator wypłaci już ponad 37 tysięcy złotych.

Im niższy będzie zatem udział własny, tym wyższa okaże się końcowa wysokość odszkodowania. Warto jednak pamiętać, że opisywany aspekt wpływa również na cenę polisy. Ubezpieczenie z niskim wkładem własnym będzie zdecydowanie droższe. Dlatego warto dopasować ten parametr do swoich potrzeb.

Czy AC pokryje szkody powstałe z winy właściciela pojazdu?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym świadczeniem, które ma gwarantować naprawę szkód powstałych z winy danego kierowcy. Jednak dotyczy to tylko szkód wyrządzonych na cudzym mieniu. Oznacza to, że wypłata odszkodowania dla osób poszkodowanych następuje z OC sprawcy wypadku. Niestety, kierowca będący winowajcą kolizji musi już samodzielnie zadbać o naprawę własnego pojazdu. To zaś może oznaczać kolejny wysoki wydatek.

Natomiast polisa AC działa według innych założeń. Jej zakres ochrony obejmuje koszty naprawy pojazdu nawet wtedy, gdy to jego posiadacz spowodował wypadek lub kolizję. Dzięki temu ubezpieczenia samochodowe autocasco są naprawdę przydatne.

Co istotne, warto tutaj poruszyć jeszcze aspekt związany z tzw. amortyzacją części. Ten zapis dotyczy naturalnego zużycia pojazdu, które następuje w wyniku częstej eksploatacji. Jeżeli więc samochód ma już swoje lata, asekurator może pomniejszyć wysokość odszkodowania wypłacanego przy naprawie pojazdu i zakupie nowych części. Warto więc wybierać polisy autocasco gwarantujące pełen wymiar refundacji za wymienione części.

Gwarancja naprawy? Uwaga na kruczki w umowie!

Cena to bardzo ważny wyznacznik przy zakupie ubezpieczenia autocasco. Niestety, tańsze polisy bardzo często kryją w sobie zapisy, które stanowią bezpośredni powód obniżonej ceny świadczenia. Wiele takich „kruczków” dotyczy likwidacji szkody, czyli naprawy uszkodzonego pojazdu. O czym więc warto pamiętać?

Poza wspomnianą już amortyzacją części trzeba zwrócić uwagę na sposób finansowania naprawy. Dla kierowcy najlepszym rozwiązaniem są ubezpieczenia AC gwarantujące płatność bezgotówkową. Taki zapis oznacza, że asekurator skontaktuje się z pracownikami danego warsztatu i ureguluje całą należność za naprawę. Alternatywą dla tego rozwiązania jest naprawa w formule kosztorysu. Wówczas ubezpieczyciel wycenia szkodę pojazdu i dokonuje wypłaty odszkodowania na podstawie własnej kalkulacji. Oczywiście z reguły jego wysokość jest adekwatna do rzeczywistych kosztów naprawy. Jednakże płatność bezgotówkowa pozostaje wygodniejszym rozwiązaniem.

Drugim ważnym aspektem jest rodzaj części użytych do naprawy pojazdu. Każdy producent samochodów dokładnie określa właściwości elementów, które należy wykorzystać przy likwidacji szkody w danym modelu. Niemniej wielu kierowców decyduje się na zakup tzw. części zastępczych. Nie są to oryginalne podzespoły, jednak ich parametry techniczne odpowiadają parametrom fabrycznych części. Trzeba więc pamiętać o sprawdzeniu tego, czy ubezpieczenie AC gwarantuje naprawę pojazdu na oryginalnych podzespołach. Jeśli taki zapis nie występuje w umowie, naprawa prawdopodobnie odbędzie się przy użyciu części zastępczych.

Wyłączenia odpowiedzialności, czyli kiedy ubezpieczenie AC nie zapewni pomocy?

We współczesnej branży ubezpieczeń wyłączenia odpowiedzialności stały się czymś powszechnym. Ich obecność umożliwia asekuratorom zabezpieczenie swoich interesów przed próbami wyłudzenia odszkodowania. Jakie wyłączenia pojawiają się w przypadku ubezpieczeń AC?

Niemal zawsze w wykazie wyłączeń odpowiedzialności widnieje zapis dotyczący rażącego zaniedbania. Co oznacza takie sformułowanie? Według asekuratorów jest to niedbałość właściciela pojazdu, która doprowadziła do powstania szkody. Jeżeli np. kierowca nie zamknie swojego samochodu i w efekcie auto zostanie skradzione, asekurator uzna to za rażące zaniedbanie.

Podobna zależność dotyczy wszelkich działań, które stanowią świadome naruszenie prawa. Jeżeli zatem właściciel pojazdu wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Taka sama decyzja zapadnie w momencie, gdy danym pojazdem kierowała osoba bez wymaganych uprawnień lub sam pojazd nie miał ważnych badań technicznych.

Niektórzy asekuratorzy mogą również odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli wypadek był spowodowany rażącym naruszeniem zasad ruchu drogowego. Przykładem takich okoliczności może być między innymi: jazda pod prąd, wyprzedanie „na trzeciego” lub przejazd na czerwonym świetle. Jednak tutaj wiele zależy od indywidualnych regulacji danego ubezpieczyciela. W związku z tym warto zapoznać się z takimi zapisami.

Warunki i suma ubezpieczenia – kluczowe czynniki przy wyborze AC!

Zakres ubezpieczenia ma niewątpliwie ogromne znaczenie. Jednak warto pamiętać również o innych istotnych czynnikach, takich jak: suma ubezpieczenia oraz jego ogólne warunki.

Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość rekompensaty finansowej, którą można uzyskać z tytułu danej polisy. W przypadku polis AC powinna ona odpowiadać wartości samochodu. Niższe sumy ubezpieczenia nie zapewnią odpowiedniej ochrony, natomiast wyższe będą zbędnym wydatkiem. Dlatego pod tym względem warto trzymać się wspomnianej zasady.

Jak można sprawdzić zakres i wysokość sumy ubezpieczenia? To proste! Wszystkie te aspekty widnieją w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli tzw. OWU. Lektura tego dokumentu to niezbędny krok przy zakupie dowolnej polisy. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia samochodów, jak i wszystkich innych świadczeń. Niestety, wiele osób po prostu pomija tę czynność. Należy jednak pamiętać, że bez lektury tego dokumentu nie da się zrozumieć warunków ubezpieczenia. Toteż naprawdę warto poświęcić kilka minut na zapoznanie się z treścią OWU.

Minicasco, czyli AC dla oszczędnych!

Choć cena ubezpieczenia autocasco nie jest z reguły bardzo wysoka, niektórzy kierowcy chcą maksymalnie oszczędzić przy takim zakupie. Wówczas dobrym rozwiązaniem może być ubezpieczenie samochodowe minicasco. Czym jest ta polisa i jakie są jej warunki?

Minicasco to okrojona wersja standardowego ubezpieczenia autocasco. Zakres tej polisy obejmuje z reguły ochronę przed: kradzieżą pojazdu, działalnością sił przyrody oraz szkodą całkowitą*. Nie ulega więc wątpliwości, że ubezpieczenie autocasco zapewnia zdecydowanie szerszą ochronę. Z drugiej strony polisa minicasco jest znacznie tańsza, co dla wielu kierowców stanowi koronny argument. Co więcej, minicasco zapewnia ochronę przed kradzieżą i szkodą całkowitą, czyli dwiema okolicznościami, które z reguły generują największe wydatki. Z tego względu minicasco może być świetną alternatywą dla bardziej oszczędnych kierowców.

*Szkoda całkowita – zniszczenie pojazdu w takim stopniu, że szacowany koszt naprawy samochodu przekracza jego rzeczywistą wartość.

Ubezpieczenie autocasco, a może pakiet OC/AC?

Pomimo faktu, że ubezpieczenie samochodu OC jest obowiązkowe, a jego zakres określa ustawa – poszczególni ubezpieczyciele mają pewną swobodę w ustalaniu jego ceny. Dlatego składki tych świadczeń mogą być zupełnie inne. Co istotne, niektórzy asekuratorzy oferują swoim klientom zniżkę na zakup innych polis przy zamówieniu ubezpieczenia OC. Najczęściej stosowaną formą tej promocji jest pakiet OC/AC.

Zakup pakietu OC/AC to naprawdę bardzo opłacalna inwestycja. W ten sposób każdy kierowca może nabyć zarówno obowiązkową ochronę od odpowiedzialności cywilnej, jak i dodatkowe autocasco. Samo ubezpieczenie samochodu w pakiecie OC/AC będzie dużo tańsze niż zakup dwóch oddzielnych świadczeń. Jest więc to doskonałe rozwiązanie dla osób, którym zależy na bardziej kompleksowej ochronie.

Jak wybrać ubezpieczenie AC?

Mnogość przedstawionych informacji dobitnie pokazuje, że przy zakupie ubezpieczenia AC należy pamiętać o wielu istotnych kwestiach. Każda z nich ma bowiem znaczenie w kontekście przyszłej eksploatacji pojazdu. Dlatego przed podpisaniem umowy warto skorzystać z poniższej ściągawki.

  1. Jeżeli masz taką możliwość, wybierz ubezpieczenie AC w formule all-risk. Taki zapis sprawi, że autocasco zapewni znacznie szerszą ochronę niż analogiczna polisa od ryzyk nazwanych.
  2. Przed zamówieniem polisy pamiętać o sprawdzeniu wysokości udziału własnego. Im wyższy będzie udział własny, tym większą część wydatków będziesz musiał opłacić z własnej kieszeni.
  3. Dokładnie zweryfikuj warunki dotyczące naprawy pojazdu. Pod tym względem szczególne znaczenie mają zapisy, takie jak: amortyzacja części, organizacja i finansowanie naprawy oraz wybór placówek warsztatowych.
  4. Przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia koniecznie skontroluj także sumę polisy. Jej wysokość powinna odpowiadać przybliżonej wartości ubezpieczanego samochodu. W przeciwnym razie autocasco nie zapewni wymaganej ochrony.
  5. Jeśli chciałbyś zaoszczędzić na zakupie takiego ubezpieczenia, weź pod uwagę alternatywy dla tradycyjnego autocasco. Zamiast takiej polisy możesz kupić okrojoną wersję minicasco. Jeżeli natomiast kończy Ci się OC, zastanów się nad pakietem OC/AC. W ten sposób uzyskasz wymaganą prawnie ochronę i jednocześnie zaoszczędzisz na zakupie autocasco!

Czy ubezpieczenie AC jest drogie?

Pomimo upływu lat polisa autocasco wciąż bywa postrzegana jako naprawdę drogie ubezpieczenie. Wynika to z faktu, że niegdysiejsze ceny AC rzeczywiście były stosunkowo wysokie. Dlatego kierowcy starszej daty często czują opór przed zakupem tego ubezpieczenia. Jednak w dzisiejszym świecie to odczucie jest mylne.

Obecnie ubezpieczenia AC są dostępne w szerokim zakresie cenowym. Oznacza to, że najtańsze polisy tego typu można nabyć dosłownie za 300-400 złotych. Rzecz jasna dotyczy to ubezpieczeń z dużym wkładem własnym przy zakupie całego pakietu OC/AC. Niemniej warto zapamiętać, że zakup polisy AC wcale nie musi oznaczać dużego wydatku.

Tak naprawdę wszystko zależy od wymagań danego kierowcy. Jeżeli zależy Ci na kompleksowej ochronie pojazdu i chcesz kupić AC z większym zakresem, takie ubezpieczenie będzie odpowiednio droższe. W innym wypadku okrojona wersja minicasco zapewni Twojemu samochodowi podstawową ochronę za niewielkie pieniądze. To oznacza, że ubezpieczenie samochodu może zostać indywidualnie dopasowane do potrzeb oraz oczekiwań kierowcy.

Przebieg zgłoszenia i likwidacji szkody z tytułu ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia komunikacyjne to polisy o dość unikalnym charakterze. Ich specyfika polega na ochronie przed nagłymi zdarzeniami, które każdego dnia mogą spotkać kierowców na drodze. To z kolei oznacza, że asekuratorzy muszą zadbać o należytą obsługę takich ubezpieczeń. Jak więc wygląda przebieg zgłoszenia i likwidacji szkody z tytułu AC?

Podstawowym wymogiem jest szybki kontakt z asekuratorem w razie powstania szkody. W tym celu większość ubezpieczycieli zapewnia swoim klientom dostęp do specjalnej infolinii. Stosowny numer powinien widnieć na dokumencie potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia. Dlatego w razie wypadku należy od razu wykonać telefon i poinformować asekuratora o zaistniałej sytuacji.

Proces likwidacji szkody zależy już od procedur stosowanych przez daną firmę. Konsultant podczas przyjmowania zgłoszenia powinien udzielić informacji dotyczących dalszego przebiegu formalności. Kierowca musi więc zastosować się do udzielonych porad.

Jak i gdzie kupić ubezpieczenie AC?

Duże zainteresowanie ubezpieczeniami AC sprawia, że zakup tej polisy nie stanowi problemu. W zasadzie każdy asekurator sprzedający polisy komunikacyjne ma w swoim asortymencie również autocasco. Co prawda, część firm może oferować je wyłącznie w pakiecie OC/AC. Niemniej dostęp do takiego świadczenia jest naprawdę łatwy.

Pozostaje jeszcze kwestia samego zakupu. Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie ubezpieczenia AC online. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy asekurator prowadzi sprzedaż swoich polis za pośrednictwem internetu. Wynika to z faktu, że taka forma zakupu jest praktyczna i bardzo wygodna dla klienta. Wystarczy tylko wejść na stronę internetową, wybrać daną polisę, a następnie wypełnić formularz osobowy. Po opłaceniu składki ubezpieczenie jest wysyłane na podany adres e-mail.

Co prawda, polisę AC można zamówić również telefonicznie lub kupić w placówce stacjonarnej. Jednak wtedy zapoznanie się z poszczególnymi ofertami i wariantami ubezpieczenia zajmie zdecydowanie więcej czasu. Ponadto nawet wypełnianie formalności będzie wówczas bardziej czasochłonne. Dlatego lepiej ułatwić sobie życie i kupić polisę przez internet!

Podsumowanie

Ubezpieczenie AC to druga najpopularniejsza polisa komunikacyjna, która zapewnia kompleksową ochronę samochodu. Dzięki niej dany pojazd jest chroniony przed: kradzieżą, dewastacją oraz zdarzeniami losowymi. Przed zakupem autocasco należy dokładnie przeczytać warunki ubezpieczenia. Szczególną uwagę warto zwrócić na aspekty, takie jak: amortyzacja części, wkład własny, zasady finansowania naprawy, suma ubezpieczenia oraz wykaz wyłączeń odpowiedzialności. Co istotne, polisę AC można zakupić jako samodzielne świadczenie lub część pakietu OC/AC. Sam zakup warto sfinalizować przez internet, gdyż jest to najszybsze i najwygodniejsze rozwiązanie!