Słownik ubezpieczeniowy

Polska Izba Ubezpieczeń – co to za organ i jakie są jego kompetencje?

Rynek ubezpieczeń jest ważną częścią sektora finansowego. Trzeba pamiętać o tym, że ubezpieczyciele w ramach podpisywanych umów zapewniają klientom możliwość otrzymania wysokich świadczeń pieniężnych. Dlatego ich działalność musi być w pewien sposób regulowana. Takie założenie stało się podstawą do stworzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń. Co warto wiedzieć o tej instytucji?

Historia i rozwój Polskiej Izby Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń powstała tuż po transformacji ustrojowej w 1990 roku. Inicjatorem powstania tego organu był Jerzy Wysocki, czyli jeden z najważniejszych działaczy w historii polskiego rynku ubezpieczeniowego. To właśnie on jako pierwszy objął funkcję prezesa tej organizacji.

Z czasem PIU stała się jedną z najważniejszych instytucji w sektorze ubezpieczeń. Wszystko z powodu uchwalonych regulacji prawnych, które nakładają na poszczególnych asekuratorów wymóg przystąpienia do Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tym samym organ ten zrzesza w swoich strukturach wszystkich ubezpieczycieli prowadzących działalność w Polsce.

Kompetencje oraz misja PIU

Zasadniczo można stwierdzić, że PIU to organ odpowiadający za regulowanie wszystkich istotnych kwestii dotyczących rynku ubezpieczeń. Wystarczy choćby wspomnieć o tym, że przedstawiciele PIU uczestniczą w dyskusjach poświęconych kształtowaniu prawa asekuracyjnego. Tym samym mają oni realny wpływ na przepisy obowiązujące w całej branży.

Oprócz tego PIU pełni funkcję reprezentanta towarzystw ubezpieczeniowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku ewentualnych sporów pomiędzy asekuratorami a ustawodawcą lub organami rządowymi. Pod tym względem bardzo duże znaczenie ma fakt, iż PIU prowadzi bezpośrednią współpracę również z innymi organami finansowymi. Dzięki temu przedstawiciele tej instytucji mogą podejmować naprawdę skuteczne działania zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Trzeba bowiem podkreślić, że PIU współpracuje także z zagranicznymi instytucjami zajmującymi się tematyką ubezpieczeń.

PIU wychodzi również poza korporacyjną ramę, gdyż organ ten prowadzi działania edukacyjne dotyczące rynku ubezpieczeń. Są one kierowane bezpośrednio do klientów i wszystkich osób zainteresowanych zakupem takich świadczeń. PIU udziela informacji na temat samych polis oraz sposobu działalności towarzystw ubezpieczeniowych. Wszystko po to, aby maksymalnie zwiększyć transparentność tej branży i uczynić ją bardziej zrozumiałą dla wszystkich klientów.

Najważniejsze informacje:

Polska Izba Ubezpieczeń to instytucja reprezentująca interesy wszystkich asekuratorów zajmujących się sprzedażą polis w Polsce. Jej przedstawiciele mają bezpośredni wpływ na kształtowanie prawa ubezpieczeniowego, gdyż uczestniczą oni w dyskusjach i obradach poświęconych temu zagadnieniu. Poza tym PIU odpowiada za organizowanie kampanii informacyjnych związanych z rynkiem ubezpieczeń. Dzięki temu każda zainteresowana osoba może nieco lepiej poznać tę branżę.