Słownik ubezpieczeniowy

Doubezpieczenie

Doubezpieczenie to dodatkowa umowa ubezpieczenia do zawartej już polisy, na przykład samochodowej lub mieszkaniowej. Na jej podstawie suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia wzrasta. W ten sposób ubezpieczone mienie jest właściwie chronione.

Z artykułu dowiesz się:

Czemu służy doubezpieczenie?

Podczas zawierania umowy dobrowolnego ubezpieczenia klient, poza zakresem polisy, określa też sumę ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota odszkodowania, do której wypłaty na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia, w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, jest zobowiązane towarzystwo ubezpieczeniowe. Suma ubezpieczenia musi odpowiadać faktycznej wartości danego przedmiotu ubezpieczenia. Zlikwidowanie szkody przez ubezpieczyciela oznacza otrzymanie odszkodowania, a jednocześnie pomniejszenie sumy ubezpieczenia.

Stąd podczas likwidowania kolejnej szkody może się okazać, że pozostała suma ubezpieczenia nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z przywróceniem danego przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed szkody. Również w przypadku wzrostu wartości ubezpieczonego mienia w trakcie okresu ubezpieczenia ustalona uprzednio suma ubezpieczenia może być za niska w sytuacji, kiedy dojdzie do szkody. Z tych powodów klient może, chociaż nie musi, doubezpieczyć dany przedmiot ubezpieczenia. W ten sposób po opłaceniu dodatkowej składki, oszacowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe, wartość sumy ubezpieczenia wzrośnie do kwoty sprzed zlikwidowanej szkody lub do nowej wartości ubezpieczonego mienia.

Doubezpieczenie – przykład praktyczny:

  • Suma ubezpieczenia, zawartej przez Panią Annę polisy mieszkaniowej, wynosiła 250.000 złotych. W trakcie okresu ubezpieczenia Pani Anna przeprowadziła gruntowny remont nieruchomości, przez co wartość mieszkania wzrosła o 100.000 złotych. Jeżeli w mieszkaniu doszłoby do pożaru, najpewniej okazałoby się, że dotychczasowa suma ubezpieczenia uniemożliwi Pani Annie przywrócenie mieszkania do stanu sprzed szkody. Dlatego Pani Anna udała się do agenta ubezpieczeniowego i po uiszczeniu dodatkowej składki doubezpieczyła mieszkanie do kwoty 350.000 złotych.
  • Pan Adam ubezpieczył swój samochód w ramach polisy Autocasco. Suma ubezpieczenia wynosiła 80.000 złotych. Pan Adam spowodował wypadek. Ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy pojazdu Pana Adama w wysokości 20.000 złotych. Jeżeli Pan Adam nie doubezpieczy samochodu, w przypadku całkowitej kradzieży pojazdu suma ubezpieczenia wyniesie 60.000 złotych.