ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej
Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej to polisa o wyjątkowym charakterze. Jej nabywcą nie jest bowiem osoba prywatna, lecz specyficzny podmiot funkcjonujący pod nazwą wspólnoty mieszkaniowej. Dlatego zakres oraz warunki takiego ubezpieczenia mogą budzić pewne wątpliwości. Co więc warto wiedzieć o tej polisie?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej – co to jest?

Przedstawione ubezpieczenie jest specyficznym rodzajem polisy mieszkaniowej. Główne założenie tego świadczenia pozostaje niezmienne, gdyż polisa ma zapewnić ochronę danej nieruchomości. Jednak po dokładnym zapoznaniu się z warunkami tego ubezpieczenia widać, iż ma ono nieco inny charakter.

Przede wszystkim zakupu takiej polisy może dokonać wyłącznie wspólnota mieszkaniowa, czyli ogół właścicieli danego budynku. Zakres i szczegółowe warunki ubezpieczenia są ustalane indywidualnie z przedstawicielami wspólnoty. Jest to bardzo istotny aspekt, ponieważ polisa tego typu może mieć naprawdę różne warunki i założenia. Dlatego indywidualne konsultacje są w tym przypadku kluczowe.

Jaki zakres ma ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej?

Ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych mają bardzo zróżnicowany charakter. Istnieje jednak kilka uniwersalnych założeń, które można zastosować w odniesieniu do niemal każdej polisy tego typu.

Po pierwsze, takie ubezpieczenie zapewnia ochronę od zdarzeń losowych tzw. części wspólnej budynku. W przypadku bloków mieszkalnych jest więc to:

 • klatka schodowa;
 • korytarze;
 • elewacja;
 • poszycie dachowe;
 • windy
 • ściany nośne i elementy konstrukcyjne.

Oczywiście z punktu widzenia wspólnoty mieszkaniowej najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie polisa w systemie all-risk. Takie świadczenie zapewnia bowiem ochronę przed wszystkimi okolicznościami, które nie zostały wymienione w wyłączeniach odpowiedzialności. Tym samym zakres ubezpieczenia jest w tym przypadku zdecydowanie najszerszy.

Po drugie, do ubezpieczenia wspólnoty mogą przystąpić także właściciele poszczególnych lokali, które stanowią część tego budynku. Oczywiście nie jest to obligatoryjne, ponieważ każda polisa tego typu pozostaje w pełni dobrowolna. Jeżeli jednak lokatorzy przystąpią do umowy, ubezpieczenie dodatkowo zapewni indywidualną ochronę danego mieszkania. Co istotne, zakres tej polisy jest ustalany bezpośrednio z lokatorami. Dlatego zakres ubezpieczenia może obejmować między innymi:

 • ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • dodatkową ochronę od kradzieży z włamaniem (i rabunku dóbr ruchomych);
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Ubezpieczenia dla wspólnot – o czym warto wiedzieć?

Niestety, obowiązujące prawo dotyczące nieruchomości często bywa nieprecyzyjne. Przez to trudno jest nieraz określić, czy dany element (np. instalacja wodna) stanowi dobro całej wspólnoty, czy każdego z lokatorów. Dlatego poszczególni asekuratorzy mogą stosować zupełnie inne regulacje w swoich ubezpieczeniach.

Tym samym kluczowe znaczenie przy zakupie takiej polisy ma lektura OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). W treści tego dokumentu widnieją wszystkie kluczowe zapisy oraz warunki ubezpieczenia. Na tej podstawie można sprawdzić, jak asekurator oceni dane zdarzenie.

Co istotne, poszczególni ubezpieczyciele często oferują możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu polisy dla wspólnoty. Spośród wszystkich dostępnych świadczeń dodatkowych warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie assistance. Obecność takiego zapisu sprawia, że cała wspólnota uzyska profesjonalną pomoc w razie nagłych problemów. Praktycznie wszystkie polisy assistance gwarantują wsparcie między innymi: hydraulików, ślusarzy oraz elektryków. Takie usługi z pewnością przydadzą się wszystkim mieszkańcom danej nieruchomości, dlatego warto rozważyć zakup polisy assistance.

Dodatkowa ochrona OC członków zarządu

Ubezpieczenie OC jest najczęściej kojarzone z kierowcami, choć w rzeczywistości ta polisa ma znacznie szersze zastosowanie. Doskonałym tego przykładem będzie OC członków zarządu wspólnot mieszkaniowych. Dlaczego taka polisa może okazać się przydatna?

Zgodnie z prawem to wspólnota mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność za ogólny stan techniczny danego budynku. Co jasne, poszczególne lokale stanowią już nieruchomości o charakterze prywatnym. Jednak w razie jakichkolwiek problemów (np. złamania nogi na wykruszonych schodach) to właśnie wspólnota mieszkaniowa zostanie zobowiązana do likwidacji szkody.

Ubezpieczenie OC dla członków wspólnoty gwarantuje ochronę przed takimi sytuacjami. Jeżeli osoba prywatna wysunie roszczenia finansowe, odszkodowanie zostanie wypłacone z tytułu ubezpieczenia. Co więcej, polisa OC zabezpiecza także przed:

 • aktami wandalizmu;
 • zniszczeniami powstałymi na skutek zalań i przepięć;
 • szkodami powstałymi podczas prac remontowych lub konserwacyjnych.

Jak określić wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku takiej polisy?

Wysokość sumy ubezpieczenia ma ogromne znaczenie w przypadku każdej zawartej polisy. Ten zapis określa bowiem maksymalną wysokość odszkodowania, które powinno zrekompensować wszystkie poniesione straty. Jest więc to niezwykle istotny aspekt.

Obecnie nawet nieruchomości prywatne stanowią bardzo cenne dobro. Nic więc dziwnego, że suma ubezpieczenia w przypadku wspólnot mieszkaniowych musi być naprawdę wysoka. Kwoty rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych nie są tu niczym dziwnym. Wszystko zależy jednak od specyfiki danej nieruchomości. Jeżeli polisa ma zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo, suma ubezpieczenia musi odpowiadać przybliżonej wartości całego budynku.

Trzeba przy tym pamiętać, że wyższa suma i szerszy zakres ubezpieczenia wpłyną na wysokość składki. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych, ich ceny mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na szczęście rozłożenie takiego wydatku na wszystkich lokatorów zapewni możliwość łatwiejszej spłaty zobowiązania. Aby jednak było to możliwe, członkowie wspólnoty powinni wyrazić jednomyślną zgodę na przyjęcie takiej umowy.

Ubezpieczenie wspólnoty a polisa mieszkaniowa

Przy omawianiu ubezpieczenia dla wspólnot należy wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Otóż samo zawarcie takiej umowy nie wpływa na zdolność poszczególnych lokatorów do kupowania innych ubezpieczeń mieszkaniowych.

Jeżeli posiadacze danego lokalu będą chcieli przystąpić do ubezpieczenia zawartego przez wspólnotę, większość asekuratorów zapewni im taką możliwość. Z drugiej strony wszystkie mieszkania będące częścią nieruchomości są traktowane indywidualnie. Oznacza to, że ich właściciele mogą zakupić polisę w zupełnie innej firmie. Pod tym względem zawarcie ubezpieczenia wspólnoty nie ma większego znaczenia!

Jak wybrać polisę dla wspólnoty mieszkaniowej?

Zakup odpowiedniego ubezpieczenia dla wspólnoty to poważne przedsięwzięcie. Warto więc upewnić się, że zawarta umowa będzie korzystna dla wszystkich lokatorów. Pod tym względem należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 1. Formuła ubezpieczenia – polisy dotyczące ochrony nieruchomości mogą być dostępne w różnych wersjach. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest formuła all-risk, która gwarantuje ochronę przed wieloma różnymi zagrożeniami. Tymczasem polisa od ryzyk nazwanych okazuje się mniej kompleksową, ale za to tańszą alternatywą.
 2. Suma ubezpieczenia – maksymalna wysokość odszkodowania to kolejny istotny aspekt. Zawarte ubezpieczenie powinno gwarantować rekompensatę finansową, której wysokość pokryje wszelkie zainstniałe szkody. Im większa jest wartość nieruchomości, tym wyższa powinna być suma ubezpieczenia.
 3. Ochrona OC dla członków wspólnoty – dodatkowe ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie wszelkich szkód wyrządzonych osobom prywatnym. Jest więc to przydatne rozszerzenie podstawowej ochrony.
 4. Wysokość składki – jeżeli ubezpieczenie ma zostać rozłożone na wszystkich lokatorów, warto zawczasu ustalić przewidywaną wysokość jego składki. Należy przy tym pamiętać, że bardziej kompleksowe ubezpieczenie będzie droższe niż polisa z węższym zakresem.

Jak można kupić ubezpieczenie dla wspólnoty?

Współczesna branża ubezpieczeń w coraz większym stopniu przenosi się do internetu. Niemal wszyscy asekuratorzy mają już swoje własne kanały sprzedaży online. Dzięki temu zamówienie polisy jest znacznie prostsze! Czy jednak dana wspólnota mieszkaniowa może kupić ubezpieczenie za pośrednictwem sieci? Oczywiście! Wystarczy tylko zapoznać się z dostępnymi ofertami, a następnie wybrać konkretną polisę. Od tego momentu procedura będzie wyglądać następująco:

 1. Po uzyskaniu zgłoszenia, pracownik ubezpieczyciela skontaktuje się z przedstawicielami wspólnoty w celu ustalenia szczegółów umowy.
 2. Podczas konsultacji można rozszerzyć zakres ubezpieczenia oraz dopasować go do wymagań lokatorów. Tutaj wszystko zależy od ustaleń pomiędzy zainteresowanymi osobami.
 3. Jeżeli warunki ubezpieczenia zostaną zaakceptowane, asekurator przedstawi wyliczenie składki. Wówczas pozostaje tylko wpłacić stosowną należność, aby polisa weszła w życie.

Co jasne, zakup online nie jest w tym przypadku jedyną możliwością. Wspólnota może bowiem wybrać swoich przedstawicieli, którzy udadzą się bezpośrednio do placówki ubezpieczyciela. W teorii jest to dobre rozwiązanie. Jednak praktyka pokazuje, że stacjonarny zakup polis grupowych staje się bardzo czasochłonny. Koniec końców po takiej wizycie trzeba sprawdzić, czy dane ubezpieczenie odpowiada wszystkim lokatorom. To z kolei znacząco wydłuża przebieg poszczególnych procedur. Natomiast przy załatwianiu formalności online lokatorzy otrzymają wszelkie istotne informacje drogą elektroniczną. Tym samym każdy będzie mógł dokładniej poznać zarówno ubezpieczenie, jak i jego warunki.

Podsumowanie

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej to polisa zabezpieczająca interesy wszystkich lokatorów zamieszkujących daną nieruchomości. Zazwyczaj głównym celem tego świadczenia jest ochrona tzw. części wspólnej budynku, czyli: korytarzy, klatki schodowej, wind itd. Jednak poszczególni lokatorzy mogą w ramach takiego świadczenia dodatkowo zabezpieczyć swoje prywatne mieszkania. Jest więc to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych polis zapewniających ochronę nieruchomości. Co istotne, takie ubezpieczenie ma indywidualny zakres i warunki. Dlatego przed zawarciem umowy trzeba ustalić z asekuratorem wszystkie szczegóły dotyczące świadczonej ochrony. Z tego względu dobrym rozwiązaniem będzie zakup polisy online. Wybór takiej metody umożliwi szybszą realizację wszystkich formalności!