Słownik ubezpieczeniowy

Odszkodowanie

Odszkodowaniem nazywa się świadczenie pieniężne, które wypłacane jest osobie poszkodowanej na skutek powstania szkody. Świadczenie przekazywane jest zgodnie z warunkami ustalonymi w dokumentach ubezpieczeniowych i innych przepisach.

Przykładowo odszkodowanie może przysługiwać za uszkodzenie samochodu przez innego kierowcę lub właściciela pojazdu w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, kradzież bagażu w ramach ubezpieczenia turystycznego czy śmierć ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia na życie.