Słownik ubezpieczeniowy

Possible Maximum Loss

Skrót PML (Possible Maximum Loss) oznacza maksymalną stratę finansową, która może powstać na skutek wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Wyznaczenie takiej kwoty jest bardzo istotne w przypadku ubezpieczeń. Dlaczego? Ponieważ to właśnie ona definiuje maksymalną wysokość odszkodowania niezbędnego do pokrycia szkód. Najczęściej zapis dotyczący PML jest umieszczany w polisach mieszkaniowych, choć okazjonalnie pojawia się także w innych ubezpieczeniach. Co jeszcze warto wiedzieć o tym terminie?

Possible Maximum Loss (PML) – definicja

Samo pojęcie Possible Maximum Losszapewne jest zrozumiałe dla większości ludzi. Niemniej warto zapoznać się z jego pełną definicją. Brzmi ona następująco: PML określa największą możliwą szkodę, która może powstać w ubezpieczonym mieniu w wyniku pożaru (lub innego szczególnie prawdopodobnego ryzyka) na skutek splotu najbardziej niekorzystnych okoliczności.

Powyższa definicja nie powinna sprawiać kłopotów pod względem interpretacji. Krótko mówiąc, PML to po prostu spełnienie się najgorszego scenariusza, którego efektem jest powstanie największych możliwych strat w danym mieniu. Otrzymana kwota stanowi więc równowartość np. wyposażenia oraz wszelkich dóbr mogących ulec zniszczeniu w określonej sytuacji.

Gdzie najczęściej pojawia się termin PML?

Specyfika tego zapisu sprawia, że najczęściej pojawia się on w ubezpieczeniach zapewniających ochronę mienia o dużej wartości. Oczywiście koronnym przykładem są tutaj wspomniane już polisy mieszkaniowe. W ich przypadku zapis PML zazwyczaj odnosi się do ryzyka wystąpienia pożaru. Jest to wyjątkowo niebezpieczne zjawisko, które może zniszczyć dosłownie całe mieszkanie, dom lub inną nieruchomość. Taka ewentualność staje się podstawowym scenariuszem podczas określania Possible Maximum Loss. Ubezpieczyciel bierze wówczas pod uwagę łączną wartość danego mieszkania, wraz z wyposażeniem, i na tej podstawie wykonuje stosowne wyliczenia.

Termin PML widnieje również w innych polisach gwarantujących ochronę mienia. Przykładowo, właściciele biur lub innych zakładów pracy często decydują się na zakup ubezpieczenia dla firmowej nieruchomości. Rzecz jasna warunki takich polis są formułowane według identycznych założeń, dlatego tutaj także można natrafić na zapis dotyczący maksymalnych strat.

Czy w zapisie Possible Maximum Loss bierze się pod uwagę tylko ryzyko pożaru?

Rzeczywiście większość ubezpieczycieli przeprowadza kalkulację PML na przykładzie pożaru. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie ogień jest często odpowiedzialny za powstanie największych możliwych strat. Niemniej asekuratorzy zwracają uwagę również na inne czynniki.

Pierwszym istotnym aspektem jest kwestia użycia materiałów ognioodpornych. Projektanci coraz częściej korzystają z materiałów budowlanych, które cechują się odpornością na ogień. Co więcej, liczne biura oraz różne budynki użytkowe są wyposażone w automatyczny system przeciwpożarowy. Takie czynniki stają się realną szansą na ograniczenie strat wywołanych ewentualnym zaprószeniem ognia. Wówczas ubezpieczyciel często przeprowadza kalkulację PML na podstawie innych założeń. Jeśli ubezpieczany budynek służy np. do przechowywania materiałów wybuchowych, to właśnie ryzyko eksplozji staje się głównym zagrożeniem. Wówczas taka ewentualność będzie niewątpliwym priorytetem dla każdego ubezpieczyciela.

Bardzo poważnym, choć nieco zapomnianym, źródłem zagrożeń są również katastrofy naturalne. Jak wiadomo, obecnie ubezpieczyciele koncentrują się głównie na pożarach. To jednak nie znaczy, że kalkulacja potencjalnych maksymalnych strat w odniesieniu do innych zagrożeń jest zbędna. Wręcz przeciwnie. W niektórych sytuacjach warto więc upomnieć się o to, aby ubezpieczyciel wykonał stosowne wyliczenia. Jakie czynniki należy tutaj uwzględnić? Będą to między innymi: trzęsienia ziemi, osuwiska, powodzie lub trąby powietrzne. Trzeba także podkreślić, iż każde z wymienionych zagrożeń może przynieść straty o zupełnie innej wartości. Dlatego też rzetelne wyliczenia powinny obejmować przynajmniej kilka indywidualnych scenariuszy. Tylko wtedy kalkulacja PML będzie rzetelna.

PML a wysokość odszkodowania

Kalkulacja PML służy przede wszystkim do określenia sumy odszkodowania, która umożliwi pokrycie nawet tych najbardziej dotkliwych strat. Dlatego też rola takich wyliczeń jest niezwykle istotna. Dzięki nim ubezpieczyciele mogą dużo precyzyjniej określić warunki polisy oraz dopasować je do potrzeb klientów.

Possible Maximum Loss jest zatem bardzo istotnym zapisem w przypadku ubezpieczeń. Jeżeli znajdzie się on w warunkach umowy, trzeba koniecznie zwrócić na niego uwagę. Z drugiej strony sami ubezpieczyciele muszą zadbać o to, aby taka kwota została poprawnie wyliczona. Wszelkie błędy mogą bowiem okazać się naprawdę brzemienne w skutkach. Z tego względu klienci powinni zawsze konsultować jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapisów zawartych w umowie ubezpieczeniowej.