Słownik ubezpieczeniowy

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)

Bezpośrednia likwidacja szkód (BLS) to jeden ze sposobów likwidacji szkody komunikacyjnej. BLS umożliwia poszkodowanemu w zdarzeniu komunikacyjnym powierzenie likwidacji szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu, w którym zawarł on umowę ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Zanim wprowadzono BLS kierowca pojazdu, który uczestniczył w kolizji drogowej nie ze swojej winy, w celu uzyskania odszkodowania zmuszony był kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy szkody. Natomiast po wprowadzeniu BLS posiadacz poszkodowanego pojazdu ma wybór, któremu z towarzystw ubezpieczeniowych zleci likwidowanie szkody na swoim pojeździe.

Jak w praktyce działa bezpośrednia likwidacja szkód (BLS)?

Bezpośrednia likwidacja szkód usprawnia i przyspiesza likwidowanie szkody komunikacyjnej z ubezpieczenia OC sprawcy. Wystarczy, że poszkodowany zarejestruje szkodę u własnego ubezpieczyciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe załatwi wszelkie formalności z ubezpieczycielem sprawcy. Wcześniej jednak wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie i zapewni samochód zastępczy. Warto zaznaczyć, że likwidowanie szkody w ramach bezpośredniej likwidacji szkód nie powoduje wzrostu składki za ubezpieczenie OC poszkodowanego pojazdu. Trzeba wiedzieć, że nie wszystkie zdarzenia komunikacyjne są kwalifikowane przez ubezpieczycieli do bezpośredniej likwidacji szkód. Zaistniałe zdarzenie musi spełniać równocześnie określone warunki. Należy jednoznacznie pokreślić, że niespełnienie choćby jednego z nich uniemożliwia skorzystanie z bezpośredniej likwidacji szkód.

W jakich przypadkach BLS działa?

  • Poszkodowany pojazd w dniu zdarzenia był ubezpieczony w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w towarzystwie ubezpieczeniowym, które oferuje BLS.
  • Do zdarzenia doszło na terenie Polski.
  • Pojazd sprawcy jest ubezpieczony w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w towarzystwie ubezpieczeniowym, które działa w Polsce i które oferuje BLS (chociaż nie zawsze!).
  • Poszkodowany o zaistniałej szkodzie zawiadomił wyłącznie swojego ubezpieczyciela. Jeżeli dokonał uprzednio zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy, a jest zainteresowany likwidowaniem szkody z BLS musi anulować owo zgłoszenie.
  • W zdarzeniu uczestniczyły dokładnie dwa pojazdy.
  • Doszło do zderzenia pojazdów sprawcy i poszkodowanego lub najechania pojazdu sprawcy na pojazd poszkodowanego. BLS nie dotyczy zajechania bezkolizyjnego.
  • Roszczenie dotyczy szkody w pojeździe i/lub przewożonym mieniu. Uczestnicy zdarzenia nie odnieśli uszczerbku na zdrowiu.
  • Poszkodowany ma oświadczenie sprawcy szkody lub na miejsce zdarzenia była wezwana policja.
  • Szacowana wartość szkody w pojeździe nie przekracza kwoty 30.000 złotych.

Jakie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują BLS?

Bezpośrednia likwidacja szkód jest oferowana w poniższych towarzystwach ubezpieczeniowych:

Większość ubezpieczycieli umożliwia likwidowanie szkody w ramach bezpośredniej likwidacji szkód jedynie wówczas, gdy sprawca szkody jest ubezpieczony w towarzystwie ubezpieczeniowym, które oferuje BLS. Natomiast inaczej jest w PZU i w Warcie. U obu ubezpieczycieli BLS jest dostępna niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Co równie ważne, w Allianz bezpośrednia likwidacja szkód jest oferowana jedynie tym klientom, którzy zakupili również ubezpieczenie Autocasco, a w Compensie i w InterRisk tym, którzy opłacili dodatkową składkę.