Słownik ubezpieczeniowy

Fundusz ubezpieczeniowy

Przy zakupie ubezpieczenia większość osób koncentruje się tylko na zawartości i warunkach wybranej polisy. Oczywiście są to bardzo ważne informacje, jednak nie można zapominać o weryfikacji samego ubezpieczyciela. Każde towarzystwo prowadzące działalność w zakresie sprzedaży polis musi spełniać rygorystyczne normy. Jednym z ważniejszych wymogów jest posiadanie funduszu ubezpieczeniowego. Służy on do przechowywania części środków pieniężnych trafiających na konto firmy w formie wpłacanych składek. Następnie ten kapitał towarzystwo ubezpieczeniowe wykorzystuje do wypłaty odszkodowań z tytułu sprzedanych polis. Co jeszcze sprawia, że fundusz ubezpieczeniowy odgrywa tak istotną rolę w działalności towarzystw?

Fundusz ubezpieczeniowy – wyjaśnienie pojęcia

Aby dokonać zakupu jakiejkolwiek polisy, najpierw należy opłacić składkę o określonej wysokości. Naturalnie te środki trafiają bezpośrednio na konto towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie uznaje się ich jednak za zysk danego przedsiębiorstwa. Część pieniędzy musi bowiem zostać odłożona jako tzw. rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Wolne środki pełnią funkcję dodatkowego zabezpieczenia oraz są gwarantem wypłacalności firmy. Fundusz ubezpieczeniowy jest więc niezwykle ważnym czynnikiem pod względem wiarygodności wybranego towarzystwa.

W jaki sposób ustalana jest wysokość funduszu ubezpieczeniowego?

Wiadomo już, że fundusz każdego towarzystwa jest zasilany poprzez składki wpłacane przy zakupie polis. W tym aspekcie można wyróżnić dwa główne tryby płatności – jednorazowe i cykliczne. Dla ubezpieczycieli najistotniejsze są wpływy ze sprzedaży ubezpieczeń, które muszą być regularnie odnawiane. Dobrym przykładem takiego świadczenia jest choćby polisa OC dla kierowców. Wszyscy właściciele samochodów muszą co roku zapłacić składkę i tym samym przedłużyć ważność ubezpieczenia.

Jak widać, rezerwy finansowe są bardzo istotne w przypadku firm zajmujących się sprzedażą polis. Z tego względu każdy istniejący fundusz ubezpieczeniowy musi posiadać odpowiednio duży kapitał. Jak duży? Otóż zgromadzone środki muszą wystarczyć na opłacenie wszystkich zobowiązań towarzystwa. Jeżeli właściciel danej polisy uzyska prawo do otrzymania odszkodowania, firma musi niezwłocznie wypłacić pieniądze. Z tej przyczyny utrzymanie odpowiednio wysokiego funduszu powinno być priorytetem dla każdego ubezpieczyciela.

Jakie konsekwencje grożą za niewłaściwie prowadzony fundusz ubezpieczeniowy?

Główna idea funduszy ubezpieczeniowych polega na zapewnieniu firmie możliwości szybkiej wypłaty należnego odszkodowania. Nie wywiązanie się z tego obowiązku grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Jeżeli bowiem poszkodowany nie uzyska odszkodowania na czas, może poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego. Taki urzędnik bezpośrednio nadzoruje działalność firm sprzedających ubezpieczenia. Wobec tego może on również upomnieć się w imieniu poszkodowanego o wypłatę należnego odszkodowania. Wówczas ubezpieczyciel musi zareagować i przekazać klientowi określoną kwotę. Jeśli tego nie zrobi to poszkodowany sprawę skieruje do sądu.

Fundusz ubezpieczeniowy jako wyznacznik wiarygodności

W branży ubezpieczeń można byłoby wskazać wiele ważnych aspektów. Jednak to właśnie wiarygodność powinna być fundamentem działalności każdego ubezpieczyciela. W końcu głównym zadaniem wszystkich polis jest ochrona danego człowieka, mienia lub nieruchomości. Aby tak się stało, ubezpieczyciel musi posiadać kapitał niezbędny do pokrycia zaistniałych szkód. To zaś sprawia, że prowadzony przez niego fundusz staje się zabezpieczeniem dla wszystkich osób kupujących polisę. Z tego względu wszelkie niejasności dotyczące finansów danego ubezpieczyciela są poważnym znakiem ostrzegawczym.

Reasumując, fundusz ubezpieczeniowy to po prostu łączna suma pieniędzy, którą dane towarzystwo może przeznaczyć na wypłatę odszkodowań. Zakład ubezpieczeniowy tworzy kapitał dzięki składkom opłacanym przez ludzi kupujących polisy. Toteż wysokość funduszu ma ogromne znaczenie, gdyż bezpośrednio przekłada się na wypłacalność ubezpieczyciela.