Słownik ubezpieczeniowy

Renta ubezpieczeniowa

Renta ubezpieczeniowa jest rodzajem świadczenia, które może otrzymać osoba ubezpieczona w ramach umowy ubezpieczeniowej. Towarzystwo przekazuje wtedy środki w określonej wysokości we wskazanych odstępach czasowych, na przykład raz w miesiącu. Renta może być wypłacana przez konkretny czas lub dożywotnio.

Przykładowo renta ubezpieczeniowa wypłacana jest osobom, które doznały poważnych szkód podczas wypadku samochodowego i wymagają rehabilitacji.