Audatex to niezależny system ekspercki, który umożliwia sporządzenie kosztorysu naprawy pojazdu po szkodzie. Pozwala na określenie zakresu uszkodzeń w pojeździe oraz sposobu i koszów ich naprawy. Zawiera systematycznie aktualizowane informacje odnośnie cen części oryginalnych i nieoryginalnych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz naczep, autobusów i motocykli wszystkich marek i modeli. Dzięki temu kalkulacja Audatex może być wykonana na podstawie zaleceń producenta odnośnie naprawy pojazdu lub dowolnie skorygowana. Z tych powodów Audatex jest wykorzystywany przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rzeczoznawców oraz warsztaty samochodowe w 65 krajach na sześciu kontynentach świata.

Likwidacja szkód komunikacyjnych z Audatex

System rejestracji szkód komunikacyjnych towarzystwa ubezpieczeniowego jest zintegrowany z Audatex. Usprawnia to porozumiewanie się towarzystwa ubezpieczeniowego z rzeczoznawcą lub warsztatem samochodowym sieci naprawczej ubezpieczyciela. Po zarejestrowaniu zgłoszenia szkody na pojeździe poprzez Audatex przekazywane jest zlecenie przeprowadzenia oględzin poszkodowanego pojazdu. Natomiast po ich wykonaniu za pośrednictwem Audatex do ubezpieczyciela przesyłana jest m.in. dokumentacja fotograficzna związana z uszkodzeniami pojazdu oraz kosztorys naprawy stworzony w Audatex. W ten sposób system przyspiesza proces likwidacji szkód komunikacyjnych.

W jaki sposób powstaje kosztorys naprawy pojazdu?

Do sporządzenia kalkulacji Audatex konieczne jest wykonanie określonych czynności. Osoba, która przeprowadza oględziny, w rzeczonym systemie m.in.:

  • wprowadza dane pojazdu tj. marka, typ i składniki wyposażenia;
  • określa stan pojazdu i opisuje ewentualne wcześniejsze uszkodzenia na nim;
  • wskazuje na graficznym schemacie pojazdu uszkodzenia, których dotyczy aktualne zgłoszenie szkody oraz klasyfikuje części do naprawy i wymiany;
  • określa koszt robocizny w warsztacie samochodowym (cena netto);
  • określa koszt części zamiennych na podstawie informacji od producenta pojazdu lub dystrybutora części zamiennych (cena netto).

W jaki sposób jest wyliczany koszt robocizny?

Koszt robocizny wyliczany w systemie zależy od czasochłonności poszczególnych czynności naprawczych blacharskich, mechanicznych i lakierniczych oraz kosztu jednej roboczogodziny. Na podstawie informacji od producenta pojazdu, Audatex wskazuje czasochłonność poszczególnych czynności naprawczych wykonywanych w warunkach pełnego wyposażenia warsztatu samochodowego ASO przez wykwalifikowanych pracowników. Czas ten jest wyrażony w jednostkach czasowych (JC). W zależności od marki pojazdu jedna roboczogodzina to 10 JC lub 12 JC. Natomiast cena netto jednej roboczogodziny odzwierciedla określony przez towarzystwo ubezpieczeniowe uśredniony koszt naprawy pojazdu w danym regionie w warsztacie samochodowym ASO lub nieautoryzowanym. Koszt robocizny to iloczyn czasu koniecznego na wykonanie danej czynności naprawczej i stawki jednej roboczogodziny w danym warsztacie samochodowym.

Przykład praktyczny: Liczba jednostek czasowych zawartych w jednej roboczogodzinie pracy warsztatu samochodowego ASO danej marki wynosi 10, a stawka netto jednej roboczogodziny, ustalona przez ubezpieczyciela, warsztatu samochodowego nieautoryzowanego z określonego regionu – 80 złotych. Czasochłonność naprawy przedniego lewego błotnika na podstawie informacji od producenta pojazdu wynosi 17 JC, czyli 1,7 roboczogodziny. A zatem koszt robocizny wskazanej części pojazdu wynosi 136 złotych.