Słownik ubezpieczeniowy

Elementy ruchome

Elementy ruchome, określane też jako mienie ruchome lub ruchomości domowe, to przedmioty, które można wynieść z nieruchomości, ponieważ nie są zamontowane lub przytwierdzone trwale do podłoża lub ściany. Ubezpieczenie elementów ruchomych jest dostępne w ramach m.in. ubezpieczenia domu czy ubezpieczenia mieszkania.

Jakie elementy ruchome można ubezpieczyć?

Do elementów ruchomych towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj zaliczają:

 • meble, z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe;
 • sprzęt AGD (zmywarka, lodówka, pralka, odkurzacz, robot kuchenny, ekspres do kawy);
 • sprzęt audiowizualny i komputerowy;
 • elementy dekoracji wnętrz niezamontowane na stałe;
 • instrumenty muzyczne;
 • odzież i inne przedmioty osobistego użytku;
 • zapasy gospodarstwa domowego;
 • wózki dziecięce, wózki inwalidzkie;
 • rowery;
 • sprzęt turystyczny i sportowy;
 • rośliny doniczkowe;
 • zwierzęta domowe;
 • przedmioty wartościowe (biżuteria, gotówka);
 • dzieła sztuki i antyki o udokumentowanym statusie.

Ubezpieczenie elementów ruchomych

Ubezpieczenie elementów ruchomych jest dostępne w ramach ubezpieczenia nieruchomości, dla przykładu domu lub mieszkania. Standardowa polisa przeważnie w swoim zakresie zawiera ubezpieczenie murów i elementów stałych nieruchomości. Oznacza to, że ubezpieczenie elementów ruchomych jest dostępne po rozszerzeniu zakresu polisy o ruchomości domowe. Naturalnie składka ubezpieczenia wówczas wzrasta. W sytuacji szkody ubezpieczenie elementów ruchomych zapewnia odszkodowanie celem odkupienia utraconych przedmiotów. Polisa, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zakresu ubezpieczenia, chroni elementy ruchome na wypadek szkód spowodowanych m.in. przez:

 • zdarzenia losowe (np. ogień, dym i sadza, piorun, zalanie, powódź, huragan, eksplozja, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, etc.);
 • przepięcie, czyli gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej;
 • przeprowadzenie akcji ratowniczej (np. uszkodzenie ruchomości domowych w wyniku zalania ich przez straż pożarną podczas gaszenia pożaru);
 • kradzież z włamaniem;
 • rabunek;
 • wandalizm.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie elementów ruchomych przeważnie zawiera jedynie ochronę przed zdarzeniami losowymi. Natomiast o inne ryzyka może być rozszerzone po opłaceniu wyższej składki ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia trzeba sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) danej polisy. W szczególności należy zwrócić uwagę na definicje stosowane przez danego ubezpieczyciela na opisanie poszczególnych ryzyk w polisie. Dla przykładu kradzież z włamaniem od rabunku przeważnie różni sposób zaboru mienia z domu. Zgodnie z definicjami ubezpieczycieli kradzież z włamaniem oznacza, że złodziej zniszczył zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i w ten sposób wszedł do ubezpieczonej nieruchomości (dla przykładu zniszczył drzwi antywłamaniowe). Natomiast rabunek zachodzi wówczas, gdy złodziej przywłaszczył ubezpieczone elementy ruchome po uprzednim dostaniu się do nieruchomości przy użyciu siły, gróźb lub wymuszenia wobec domowników.