Słownik ubezpieczeniowy

Certyfikat ubezpieczenia

Certyfikat ubezpieczenia to potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dokument ten jest przesyłany przez towarzystwo ubezpieczeniowe elektronicznie lub tradycyjnie, w zależności od woli posiadacza pojazdu. Certyfikat ubezpieczenia OC komunikacyjnego w formie elektronicznej jest identyczny z tym, który towarzystwo ubezpieczeniowe przesyła pocztą tradycyjną.

Czy certyfikat ubezpieczenia wystarczy podczas kontroli drogowej?

Kierowca zatrzymany do kontroli drogowej jest zobowiązany do przedstawienia uprawnionym służbom prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC samochodu. Zgodnie z kodeksem cywilnym towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia. Natomiast z przepisów prawa nie wynika, że jedynym potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest polisa. Stąd certyfikat ubezpieczenia również jest honorowany jako dokument, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Co równie ważne, według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 roku w kwestii rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, nawet w formie elektronicznej, stanowi dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Dlatego wygenerowany elektronicznie przez ubezpieczyciela i wydrukowany przez klienta certyfikat OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest pełnoprawnym dokumentem, który może być okazany podczas kontroli drogowej.

Jakie informacje zawiera certyfikat ubezpieczenia?

Wymagania dotyczące treści certyfikatu zostały opisane we wspomnianym już rozporządzeniu Ministra Finansów. Certyfikat zawiera poniższe informacje:

  • rodzaj ubezpieczenia;
  • nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • okres, na jaki umowa ubezpieczenia jest zawarta;
  • suma gwarancyjna ubezpieczenia;
  • wysokość składki ubezpieczenia;
  • dane osobowe posiadacza pojazdu (imię, nazwisko, adres lub nazwa firmy i adres siedziby);
  • dane pojazdu (marka, model, numer nadwozia VIN, numer rejestracyjny, rok produkcji, rodzaj pojazdu).