Słownik ubezpieczeniowy

Kradzież zwykła

Kradzież zwykła oznacza kradzież bez włamania. Inaczej mówiąc, kradzież zwykła ma miejsce wówczas, gdy doszło do bezprawnego zaboru mienia z nieruchomości bez uprzedniego pokonania zabezpieczenia.

Kradzież zwykła a ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży z włamaniem

Kradzież zwykła to termin obecny w ubezpieczeniu nieruchomości od kradzieży z włamaniem. Jest to wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach rzeczonej polisy. Wprost oznacza to, że jeżeli dojdzie do kradzieży zwykłej, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania.

Ponieważ kradzież charakteryzuje bezprawny zabór mienia z nieruchomości, tym co odróżnia kradzież z włamaniem od kradzieży bez włamania jest pokonanie zabezpieczenia (włamanie). Co to właściwie oznacza?

Kradzież zwykła a kradzież z włamaniem – porównanie

Włamanie ma miejsce wówczas, gdy złodziej wszedł do odpowiednio zabezpieczonej nieruchomości. Nieruchomość jest odpowiednio zabezpieczona, jeżeli drzwi zewnętrzne oraz okna są zamykane w taki sposób, że niemożliwe jest ich otworzenie, wyważenie, wyłamanie bez użycia siły i/lub narzędzi. Wobec tego włamanie charakteryzuje pokonanie zabezpieczenia (zamkniętych drzwi zewnętrznych lub zamkniętego okna) przy użyciu siły i/lub narzędzi, a co za tym idzie – pozostawienie widocznych śladów włamania.

Przykład praktyczny: Podczas nieobecności domowników doszło do kradzieży mienia przechowywanego w domu jednorodzinnym. Złodziej wszedł do nieruchomości poprzez wybite przez siebie kamieniem okno. W przedstawionej sytuacji doszło do kradzieży z włamaniem. Złodziej pokonał zabezpieczenie (zamknięte okno) przy użyciu narzędzia (kamień) i pozostawił widoczne ślady włamania (wybita szyba).

Analogicznie o włamaniu nie ma mowy, jeżeli złodziej wszedł do nieodpowiednio zabezpieczonej nieruchomości. Wówczas brak widocznych śladów włamania wynika z braku pokonania zabezpieczenia. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy złodziej dla przykładu wykorzystał zapominalskość domowników i wszedł do nieruchomości poprzez pozostawione uchylone okno.

Przykład praktyczny: Podczas nieobecności domowników doszło do kradzieży mienia przechowywanego w mieszkaniu umiejscowionym na parterze domu wielorodzinnego. Złodziej wszedł do nieruchomości poprzez pozostawione otwarte drzwi balkonowe. W opisanej sytuacji doszło do kradzieży zwykłej – złodziej wszedł do nieodpowiednio zabezpieczonego mieszkania.

Brak śladów włamania – jeszcze kradzież z włamaniem czy już kradzież zwykła?

Czasami dochodzi do pokonania zabezpieczenia bez pozostawienia widocznych śladów włamania. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli:

  • złodziej wszedł do nieruchomości przy użyciu oryginalnego klucza uzyskanego w wyniku pozostawienia go pod wycieraczką;
  • złodziej wszedł do nieruchomości przy użyciu oryginalnego klucza uzyskanego w wyniku kradzieży lub rabunku.

Łatwo zauważyć, że tym, co odróżnia od siebie obywa zdarzenia jest sposób, w jaki złodziej wszedł w posiadanie oryginalnego klucza do nieruchomości. Nie tylko nieruchomość trzeba odpowiednio zabezpieczyć. Także oryginalne klucze do nieruchomości muszą być właściwie chronione. Słowem, muszą być przechowywane w taki sposób, aby postronne osoby nie miały do nich dostępu. Stąd pierwsza z przedstawionych sytuacji jest przykładem kradzieży zwykłej, a druga – kradzieży z włamaniem.