Słownik ubezpieczeniowy

Reasekuracja bierna

Każda umowa ubezpieczeniowa w jasny sposób określa podmiot, który jest odpowiedzialny za udzielanie ochrony. Pomimo to wskazany ubezpieczyciel nie zawsze musi w pełni wywiązywać się ze swoich obowiązków aż do wygaśnięcia polisy. Jak to możliwe? Odpowiedzią na to pytanie jest tzw. reasekuracja bierna. Polega ona na tym, że asekurant, czyli podmiot zapewniający ochronę, przenosi część swoich zobowiązań na innego ubezpieczyciela. Mówiąc krótko, cedent (podmiot określony w podpisywanej polisie) odstępuje ryzyko na rzecz reasekuratora. Ten z kolei po zawarciu porozumienia również staje się odpowiedzialny za zapewnienie ochrony w ramach podpisanego wcześniej ubezpieczenia. Dlaczego w ogóle taka procedura jest stosowana i jakie są jej najważniejsze korzyści?

Na jakich zasadach działa reasekuracja bierna?

Reasekuracja bierna to rodzaj porozumienia zawieranego najczęściej przez dwa różne zakłady ubezpieczeniowe. Istotą takiej umowy jest podział ryzyka. Cedent przekazuje reasekuratorowi określoną część zobowiązania oraz dochodu z tytułu opłaconych składek. Popisanie porozumienia oznacza, że reasekurator staje się kolejnym podmiotem w zawieranych ubezpieczeniach.

Oczywiście ryzyko ubezpieczeniowe nie przenosi się w całości. Zazwyczaj to cedent wyznacza procentową część zobowiązania, które ma zostać przekazane w ramach zawartej umowy. Warto tutaj wyjaśnić, że sama reasekuracja może występować w dwóch formach. Pierwszą z nich będzie przytoczona reasekuracja bierna, a więc odstąpienie ryzyka na rzecz innego ubezpieczyciela. Natomiast reasekuracja czynna dotyczy podmiotu, który przejmuje ryzyko od cedenta.

Dlaczego reasekuracja bierna jest w ogóle stosowana?

Niektórzy mogą zastanawiać się nad tym, dlaczego poszczególni ubezpieczyciele podejmują decyzję o odstąpieniu części ryzyka. Na pierwszy rzut oka jest to zupełnie nielogiczne działanie. W rzeczywistości jednak reasekuracja bierna może mieć naprawdę wiele zalet. Co więcej, korzyści z takiego rozwiązania odnoszą zarówno cedenci, jak i sami reasekuratorzy. Dlaczego tak się dzieje?

Zaletą reasekuracji jest to, że każdy zakład ubezpieczeń może dzięki niej zmniejszyć ryzyko związane z zawieraniem niektórych polis. Zastosowanie takiego rozwiązania będzie szczególnie wskazane podczas obejmowania ochroną dóbr o wyjątkowo dużej wartości. Polisy gwarantujące bardzo wysokie odszkodowania są bowiem pewnym zagrożeniem dla płynności finansowej ubezpieczyciela. Ryzyko staje się jednak znacznie mniejsze, gdy zobowiązanie zostaje częściowo odstąpione reasekuratorowi. Dla cedenta stanowi to dodatkowe zabezpieczenie finansowe, które pozwala mu objąć ochroną znacznie większy zakres ryzyka. Ubezpieczyciel ma wtedy gwarancję, że w przypadku zaistnienia szkody o ogromnej wartości – reasekurator będzie musiał pokryć część odszkodowania.

Jakie korzyści zapewnia reasekuracja czynna?

Rzecz jasna reasekurator również odnosi pewne korzyści wynikające z podpisania przedstawianego porozumienia. Przede wszystkim trzeba przypomnieć, iż samo przyjmowanie ryzyka (reasekuracja czynna) uprawnia także do otrzymywania składek. Mówiąc prościej, reasekurator zyskuje część dochodu z tytułu polis zawartych przez cedenta. Ponadto firma nie musi udzielać kompleksowej ochrony, gdyż przejmuje tylko określony ułamek zobowiązania. Z punktu widzenia reasekuratora jest więc to bardzo korzystne oraz opłacalne rozwiązanie.

W roli reasekuratorów często występują największe i renomowane towarzystwa ubezpieczeniowe. Ich kapitał jest na tyle duży, że dodatkowe zobowiązanie nie stanowi zagrożenia dla płynności finansowej firmy. Co więcej, towarzystwo ubezpieczeniowe poprzez reasekurację czynną może jeszcze bardziej zwiększyć zasięg swoich usług. W tym miejscu warto przytoczyć krótką ciekawostkę. Otóż zalety płynące z zastosowania reasekuracji spowodowały, że na rynku pojawiły się nawet wyspecjalizowane towarzystwa reasekuracyjne. Przedsiębiorstwa te koncentrują się wyłącznie na zawieraniu dwustronnych umów reasekuracyjnych z innymi ubezpieczycielami.

Jeśli chodzi o drugą stronę porozumienia, cedentami najczęściej są mniejsze firmy i zakłady ubezpieczeniowe. W ich przypadku reasekuracja bierna stanowi jedyny sposób na to, aby zabezpieczyć zawierane polisy pod kątem finansowym. Dzięki takiej umowie firma ma pewność, że będzie w stanie wypłacić klientowi należne odszkodowanie.

Reasekuracja bierna to umowa korzystna dla wszystkich stron. Cedenci otrzymują w ten sposób zabezpieczenie finansowe i możliwość udzielania bardziej kompleksowej ochrony. Z kolei dla reasekuratora taka umowa to przede wszystkim dodatkowy zysk, a ponadto możliwość rozszerzenia swojej oferty. Nic więc dziwnego, że z reasekuracji chętnie korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe na całym świecie.