Słownik ubezpieczeniowy

Poważne zachorowanie

Poważnym zachorowaniem nazywa się ryzyko dodatkowe, które dotyczy ubezpieczenia na życie.

Termin ten ma zastosowanie do różnych schorzeń, między innymi mogą być to:

  • Zawał serca,
  • Udar mózgu,
  • Nowotwór.

Ubezpieczony, który ma wykupione ubezpieczenie obejmujące poważne zachorowanie, może otrzymać odszkodowanie w przypadku przedstawienia ubezpieczycielowi odpowiednich dokumentów lekarskich. Odszkodowanie to pozwala na pokrycie kosztów leczenia oraz na kompensację części straconych dochodów przez brak możliwości pracy zarobkowej.