Ubezpieczenie domku letniskowego

Początek kalendarzowej wiosny to czas, gdy właściciele działek powracają na nie po zimowej przerwie. Większość osób od razu kieruje wówczas swoje kroki do domku letniskowego. Ta niewielka nieruchomość doskonale sprawdza się w roli miejsca do przechowywania sprzętu ogrodniczego oraz małego AGD. Niestety, niekorzystne warunki pogodowe w okresie jesienno-zimowym, takie jakie obfite ulewy, mogą bardzo mocno uszkodzić domek letniskowy. Wówczas właściciel działki będzie musiał zadbać o jego renowację i naprawę wszelkich zniszczeń. Jeżeli jednak taka osoba posiada ubezpieczenie domku letniskowego, powstałe szkody umożliwią jej otrzymanie odszkodowania. Jakie dokładnie świadczenia gwarantuje ta polisa i kiedy warto ją zakupić?

Czym jest ubezpieczenie domku letniskowego?

Generalnie wszystkie polisy dotyczące mieszkań oraz domów są określane mianem ubezpieczeń nieruchomości. Celem takich świadczeń jest więc zabezpieczenie wskazanego lokalu przed wieloma potencjalnymi zagrożeniami. Analogiczne założenie dotyczy również opisywanej polisy, gdyż gwarantuje ona ochronę domku mieszczącego się na działce.

W tym miejscu warto jednak podkreślić, że ubezpieczenia domów letniskowych to bardzo zróżnicowana grupa świadczeń. Poszczególne polisy tego typu mogą mieć zupełnie inny zakres i warunki. Dlatego osoby mające swój własny domek letniskowy powinny dobrze przemyśleć taki zakup!

„Domek letniskowy” w zakresie ubezpieczenia

Cudzysłów nie bez powodu pojawił się w tym nagłówku. Jego obecność zwraca uwagę na fakt, że poszczególni ubezpieczyciele mogą inaczej definiować domek letniskowy. Jak to w ogóle możliwe? Otóż taka sytuacja wynika z braku precyzyjnych regulacji prawnych. Obecnie w prawie budowlanym nie znajduje się żadna oficjalna definicja domku letniskowego. Dlatego ubezpieczyciele tworzą swoje polisy na podstawie innych przepisów.

Zdecydowana większość asekuratorów uznaje za domek letniskowy każdą nieruchomość, która spełnia następujące kryteria:

  • jest zlokalizowana na prywatnej działce,
  • jej metraż nie przekracza 35 metrów kwadratowych,
  • budynek służy tzw. rekreacji indywidualnej, czyli okresowemu użytkowaniu i nie jest wykorzystywany przez cały rok.

Niemniej istnieje prawdopodobieństwo, że wybrany asekurator może stworzyć nieco inną definicję tej nieruchomości. Z tego względu warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Na samym początku tego dokumentu powinna widnieć definicja domku letniskowego według danej firmy. Dzięki temu właściciel domku może sprawdzić, czy jego nieruchomość będzie podlegać pod zakres ubezpieczenia.

Jakie świadczenia obejmuje ubezpieczenie domku letniskowego?

Pomimo tego, że każda taka polisa ma nieco inny zakres ochrony, większość ubezpieczeń obejmuje kilka tych samych zapisów. Szczególnie istotne znaczenie ma ochrona od zdarzeń losowych. Pod tym pojęciem kryje się zabezpieczeniem przed działaniem sił przyrody, takich jak: silny deszcz, gradobicie lub potężny wiatr. Co więcej, praktycznie wszystkie ubezpieczenia tego typu chronią przed pożarami, które w tym kontekście stanowią zdarzenia losowe.

Zakres ochrony domu letniskowego często uwzględnia również ryzyko kradzieży z włamaniem. Jeżeli zatem złodzieje włamią się do domku i dokonają kradzieży lub dewastacji, asekurator przyzna właścicielowi nieruchomości stosowne odszkodowanie. Niektórzy ubezpieczyciele obejmują ochroną także ruchomości domowe, takie jak: sprzęt AGD, akcesoria domowe, narzędzia ogrodowe i wiele innych.

Jak można kupić ubezpieczenie domku letniskowego?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Polisy zapewniające ochronę nieruchomości cieszą się sporym zainteresowaniem, dzięki czemu można je odnaleźć w ofertach licznych firm. Niemniej ubezpieczenie domku letniskowego ma nieco inny charakter niż większość podobnych świadczeń. Podstawową różnicę stanowi tutaj fakt, że opisywana polisa jest bardzo często dostępna wyłącznie jako ubezpieczenie dodatkowe. W związku z tym jej zakup staje się możliwy wyłącznie pod warunkiem nabycia innej polisy.

Zazwyczaj ubezpieczenie chroniące domek letniskowy jest dodatkiem do różnych polis mieszkaniowych. Jeżeli zatem ktoś chce nabyć takie świadczenie, musi najpierw zakupić ubezpieczenie mieszkania. Dopiero wtedy uzyska możliwość rozciągnięcia ochrony ubezpieczeniowej również na dom letniskowy.

Domek letniskowy na terenie ROD-u? Uwaga na wyłączenia odpowiedzialności!

Jeśli ktoś zamierza ubezpieczyć domek letniskowy, powinien pamiętać o kilku ważnych aspektach związanych z wyłączeniami odpowiedzialności. Są to powszechnie stosowane zapisy, które przyznają ubezpieczycielowi prawo do odmowy wypłaty odszkodowania w określonych sytuacjach. Każda okoliczność lub warunek uwzględniony w tym zestawieniu ma więc bardzo duże znaczenie.

Czasem ubezpieczenie domu letniskowego zawiera naprawdę sporo takich wyłączeń. Jednym z najczęściej stosowanych zapisów jest to, że dom letniskowy nie może być zlokalizowany na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD-ów). Wielu asekuratorów pozwala ubezpieczyć domek letniskowy tylko pod warunkiem, że jest on położony na prywatnej działce.

Liczne towarzystwa ubezpieczeniowe stosują także wyłączenia odpowiedzialności dotyczące stanu technicznego domu letniskowego. Jest to kolejny bardzo istotny aspekt. Jeżeli bowiem ubezpieczyciel uzna, że zaistniała szkoda (np. zawalenie się domku lub jego części) była efektem rażącego zaniedbania ze strony właściciela, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Dlatego posiadacze domów letniskowych muszą pamiętać o tym, aby regularnie naprawiać wszelkie uszkodzenia powstałe na ich terenie.

Analogiczna zasada dotyczy także włamań i kradzieży. Pod tym względem ubezpieczenia często zawierają zapis, że dom letniskowy musi mieć stosowne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe. Co to dokładnie oznacza? Niektóre firmy precyzują, iż potencjalny włamywacz nie może mieć swobodnego dostępu do nieruchomości. Dlatego też sama działka powinna być ogrodzona, a dom letniskowy dokładnie zamknięty. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że asekurator odmówi wypłaty odszkodowania.

Gdzie można ubezpieczyć domek letniskowy?

Aby kupić opisywane ubezpieczenie, właściciel nieruchomości musi zrobić dwie rzeczy. Pierwszą z nich będzie znalezienie ubezpieczenia domu lub mieszkania, którego ochrona może zostać rozciągnięta również na dom letniskowy. Drugim aspektem jest już sam wybór świadczenia oferującego najkorzystniejsze warunki. Pod tym względem szczególnie istotna będzie lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). To właśnie ten dokument zawiera wszystkie kluczowe informacje na temat zakresu i warunków wybranej polisy.

Natomiast samą procedurę zakupu można sfinalizować na kilka sposobów. Jednak zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie zamówienie ubezpieczenia przez internet. Taka forma zakupu jest bardzo szybka i wygodna, gdyż nie wymaga nawet wychodzenia z domu. Dzięki temu gotowa polisa trafi na podany adres e-mail w ciągu zaledwie kilku minut od chwili opłacenia składki. Niektóre ubezpieczenia tego typu można nabyć także przez telefon.

Podsumowanie

Ubezpieczenie domu letniskowego zapewnia jego właścicielowi odszkodowanie w sytuacji, gdy nieruchomość ulegnie zniszczeniu lub dewastacji. Polisa tego typu chroni zarówno przed wypadkami losowymi (np. pożarem), jak i przed włamaniem i kradzieżą. Co istotne, opisywane ubezpieczenie ma charakter świadczenia dodatkowego. Oznacza to, że osoba zainteresowana jego zakupem musi najpierw kupić np. ubezpieczenie mieszkania lub domu. Dopiero wtedy zakres takiej polisy może objąć również inne nieruchomości, takie jak choćby domek letniskowy. Ponadto przed zakupem ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności zawarte w treści umowy. Jest to bardzo istotne, ponieważ poszczególne firmy stosują różne zapisy uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania. Jeżeli zaś chodzi o zakup ubezpieczenia, warto dokonać go przez internet. Wtedy wszelkie formalności zostaną ograniczone do minimum, a sama polisa będzie gotowa dosłownie w ciągu kilku minut.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć