Powodzią w kontekście ubezpieczeń określa się zdarzenie losowe polegające na zalaniu obszaru, na którym znajduje się nieruchomość.

Źródłem powodzi może być podniesienie się poziomu wody w rzekach, jeziorach, stawach, zalewach lub innych zbiornikach wodnych na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych, roztopów, spływu wód po zboczach.

W ubezpieczeniach nieruchomości powódź jest dodatkowym zdarzeniem, które wymaga wykupienia rozszerzenia.