Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne stanowi niezwykle istotne świadczenie dla każdego. To właśnie ono uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami naszego kraju w ramach karty EKUZ. Co istotne, takie świadczenie z reguły jest zapewniane w ramach opieki państwa, ale mimo to każda osoba może dodatkowo kupić prywatną polisę zdrowotną. Jakie świadczenia wchodzą w jej zakres? Kiedy warto kupić prywatne ubezpieczenie? Poniżej znajdziesz kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie zdrowotne stanowi niezwykle istotne świadczenie dla każdego. To właśnie ono uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami naszego kraju w ramach karty EKUZ. Co istotne, takie świadczenie z reguły jest zapewniane w ramach opieki państwa, ale mimo to każda osoba może dodatkowo kupić prywatną polisę zdrowotną. Jakie świadczenia wchodzą w jej zakres? Kiedy warto kupić prywatne ubezpieczenie? Poniżej znajdziesz kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń zdrowotnych.

Komu przysługuje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Zdecydowana większość Polaków korzysta z pomocy medycznej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to świadczenie finansowane przez państwową służbę zdrowia ze środków publicznych, a jego szczegółowe warunki określa stosowna ustawa. Taka polisa przysługuje przede wszystkim osobom, które regularnie płacą składki zdrowotne. Oczywiście pracownik nie odprowadza ich samodzielnie, dlatego ten obowiązek spoczywa na pracodawcy. Oznacza to, że każda zatrudniona osoba powinna uzyskać takie ubezpieczenie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są pracownicy wykonujący swoje obowiązki z tytułu umowy o dzieło. Tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie otrzymują obowiązkowe polisy medyczne.

Trzeba jednak podkreślić, że obowiązkowe ubezpieczenie jest udzielane także innym osobom zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Poza pracownikami mogą je otrzymać także:

 • przedsiębiorcy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, którzy płacą obowiązkowe składki zdrowotne,
 • uczniowie, studenci i wszystkie osoby kontynuujące naukę aż do ukończenia 26. roku życia,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Państwowym Urzędzie Pracy*,
 • renciści oraz emeryci,
 • osoby pełniące czynną służbę państwową (np. żołnierze, policjanci, posłowie, pracownicy wymiaru sprawiedliwości),
 • rolnicy i właściciele gospodarstw rolnych w ramach KRUS.

*Jeżeli pracownik zostanie zwolniony z pracy, zachowa on prawo do ubezpieczenia przez kolejne 30 dni. Dopiero po upływie tego terminu powinien kupić prywatną polisę zdrowotna lub zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Jaki zakres posiada obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Opisywana polisa zapewnia prawo do korzystania z usług opieki zdrowotnej świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) lub inne podmioty działające na zasadzie kontraktu z państwową służbą zdrowia. Takie ubezpieczenie zapewnia również pokrycie kosztów leczenia chorób przewlekłych oraz leczenia szpitalnego.

Poważną wadą obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest ściśle określony wykaz refundowanych usług. To z kolei oznacza, że taka polisa nie pokryje kosztów wszystkich zabiegów. Dlatego jej posiadacze muszą być przygotowani na konieczność samodzielnego uregulowania niektórych należności.

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

Z państwowego ubezpieczenia mogą korzystać jedynie niektóre osoby. Co więc mogą zrobić pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło lub bezrobotni, którzy nie zarejestrowali się w Państwowym Urzędzie Pracy? Otóż w tym przypadku Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia państwowego. Jest ono skierowane do wszystkich osób nieubezpieczonych w żaden inny sposób.

Jeżeli chodzi o zakres ochrony, taka polisa nie różni się w niczym od ubezpieczenia przysługującego osobom pracującym. Pozostaje jednak pytanie o wysokość składki, którą w tym przypadku należy opłacić. Dobrowolna polisa w Narodowym Funduszu Zdrowia posiada składkę w wysokości 9% średniego wynagrodzenia miesięcznego. Nie jest to więc kwota stała, gdyż jej wysokość zależy od aktualnych danych z rynku pracy.

Jak wyglądało to wyliczenie pod koniec 2019 roku?

 1. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2019 roku wyniosło 5150 złotych i 15 groszy.
 2. Na tej podstawie wyliczono 9% z podanej kwoty, czyli 463 złote i 51 groszy.
 3. Taka składka zdrowotna musi zostać opłacona każdego miesiąca przez osoby nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu.

Oczywiście tutaj trzeba podkreślić, że w 2020 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń. To z kolei oznacza możliwą podwyżkę w wysokości składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Co jednak w przypadku osób, które dopiero po upływie pewnego czasu postawiają zakupić dobrowolną polisę zdrowotną? Niestety, brak ciągłości ochrony sprawia, że osoba kupująca takie świadczenie będzie musiała uiścić dodatkową opłatę. Jej wysokość zależy od długości przerwy w płaceniu składek, natomiast sama należność jest naliczana po upływie 3 miesięcy bez ubezpieczenia. Oczywiście dłuższa przerwa będzie skutkować wyższą opłatą dodatkową.

Jak sprawdzić ubezpieczenie na NFZ?

Zmiana miejsca zatrudnienia, uzyskanie statusu bezrobotnego, zakończenie studiów; te wszystkie sytuacje mogą budzić wątpliwości dotyczące posiadanego ubezpieczenia. Dlatego w razie jakichkolwiek niepewności każda osoba powinna natychmiast sprawdzić, czy jest objęta stosowną ochroną. Jeżeli ktoś o tym zapomni, kolejna wizyta u lekarza może mieć dotkliwe konsekwencje, ponieważ brak ubezpieczenia będzie skutkował koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów udzielonych usług!

Jak można sprawdzić, czy posiadamy stosowne ubezpieczenie? W celu takiej weryfikacji wystarczy udać się do najbliższego oddziału ZUS lub NFZ. Pracownicy danej placówki powinni udzielić wszystkich najważniejszych informacji dotyczących ważności ubezpieczenia zdrowotnego. Na szczęście takiego sprawdzenia można także dokonać samodzielnie za pośrednictwem internetu! Jest to możliwe przy użyciu:

 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • utworzonego konta na platformie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Zintegrowanego Informatora Pacjenta (system prowadzony przez NFZ).

Jeżeli wątpliwości dotyczące ubezpieczenia pojawią się dopiero w trakcie wizyty, każdy pacjent może poprosić lekarza lub upoważnionego pracownika poradni o sprawdzenie tej kwestii. Jest to możliwe za sprawą systemu eWUŚ, czyli Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Po zalogowaniu się na konto i wprowadzeniu danych pacjenta można uzyskać potwierdzenie tego, czy dana osoba jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – uzupełnienie podstawowej ochrony

Wszelkie statystyki jasno pokazują, że większość Polaków ma bardzo negatywne zdanie o państwowej służbie zdrowia. Głównym problemem w przypadku Narodowego Funduszu Zdrowia jest niska dostępność lekarzy specjalistów, która wpływa na ogromne kolejki. Niejednokrotnie pacjenci muszą czekać nawet kilkanaście miesięcy na wizytę u specjalisty. Podobna sytuacja dotyczy wszelkich zaawansowanych badań diagnostycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych. To zaś powoduje, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Czym w ogóle są prywatne ubezpieczenia medyczne? Otóż takie polisy pozwalają ubezpieczonemu na korzystanie z niepublicznej opieki lekarskiej. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia w placówkach nieposiadających kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oczywiście każdy asekurator posiada własną listę punktów medycznych, które świadczą usługi z tytułu konkretnej polisy. Osoba ubezpieczona może korzystać z takich usług za darmo, jednak zazwyczaj refundacja odbywa się tylko do pewnego momentu (np. 5 wizyt w roku). Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony można uzyskać w trakcie zakupu danej polisy.

Jakie korzyści zapewnia indywidualne ubezpieczenie?

Opłacalność zakupu prywatnej polisy zdrowotnej to kwestia indywidualna. Warto bowiem pamiętać, że oferty poszczególnych ubezpieczycieli mogą mieć zupełnie inny zakres ochrony. Niemniej jednak każda indywidualna polisa zdrowotna gwarantuje pewne korzyści, których nie otrzymają osoby posiadające wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie.

Jedną z najbardziej oczywistych zalet ubezpieczeń prywatnych jest zdecydowanie łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że asekuratorzy nawiązują współpracę głównie z placówkami zatrudniającymi szeroką kadrę lekarską. Dzięki temu osoby ubezpieczone mogą w łatwy sposób ominąć kolejki do specjalistów i tym samym szybciej uzyskać pomoc.

Drugi ważny aspekt to szeroka lista refundowanych świadczeń opieki zdrowotnej. Pod tym względem ubezpieczenia prywatne zapewniają znacznie większą ochronę niż polisy finansowane przez państwo. Toteż ich posiadacze mogą uzyskać zwrot kosztów leczenia również w przypadku zabiegów, które nie podlegają refundacji w ramach obowiązkowego ubezpieczenia. Są to między innymi:

 • pielęgniarskie i ambulatoryjne wizyty domowe,
 • indywidualna rehabilitacja,
 • pomoc w organizacji i dostarczeniu leków.

Ponadto prywatne ubezpieczenie to znakomita alternatywa w przypadku rodzin. Dlaczego? Ponieważ polisa tego typu może zapewnić ochronę nie tylko osobie ubezpieczonej, ale również członkom jej najbliższej rodziny. To właśnie rodzinne polisy zdrowotne są zdecydowanie najlepszym i najbardziej kompleksowym rozwiązaniem dla par z dziećmi.

Czy i kiedy warto zdecydować się na ubezpieczenie prywatne?

Decyzja o zakupie prywatnego ubezpieczenia zawsze powinna być dobrze przemyślana. Koniec końców jest to kolejny wydatek i konieczność regularnego płacenia składki. Kto zatem powinien zdecydować się na ubezpieczenie prywatne?

 • osoby przewlekle chore, które muszą regularnie korzystać z usług lekarzy specjalistów,
 • rodziny z dziećmi (większa liczba ubezpieczonych osób wpływa na niższą wysokość składki),
 • osoby nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu,
 • pacjenci mający trudności z uzyskaniem pomocy lekarskiej w ramach państwowej służby zdrowia,
 • osoby ceniące sobie jakość i wygodę.

Jeżeli chodzi o opłacalność takiego zakupu, wszystko zależy od tego, jakie świadczenia można otrzymać wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym. Niektórzy asekuratorzy zapewniają bardzo szeroki zakres ochrony przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niskiej składki. Natomiast inni sprzedają droższe polisy, które nie uwzględniają wielu istotnych świadczeń. Dlatego przed zakupem ubezpieczenia warto zapoznać się z ofertami kilku asekuratorów i wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie!

Ubezpieczenie zdrowotne dla biznesu, czyli firmowa polisa prywatna

Jeżeli firma zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie, obowiązkiem pracodawcy jest opłacenie obowiązkowej składki zdrowotnej w imieniu danej osoby. Dzięki temu pracownik zostaje objęty państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jednakże niektóre firmy decydują się na rozszerzenie takiej ochrony poprzez zakup dodatkowego ubezpieczenia dla pracowników. Czym jest takie świadczenie?

Pracownicze ubezpieczenia medyczne stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. Jest to spowodowane faktem, że coraz więcej firm postanawia wykupić taką ochronę i tym samym zapewnić pracownikom dodatkowy atut w postaci prywatnego ubezpieczenia. Oczywiście polisy tego typu, podobnie jak ubezpieczenia indywidualne, cechują się dużym zróżnicowaniem. Niektóre mogą zapewniać kompleksową opiekę lekarską (np. darmowe badania, wizyty domowe), a inne jedynie dostęp do podstawowych świadczeń. Rzecz jasna decyzję dotyczącą zakupu konkretnego wariantu podejmuje zarząd firmy.

Karta EKUZ, czyli międzynarodowa polisa zdrowotna

Każda osoba posiadająca obowiązkowe ubezpieczenie NFZ może wnioskować o wydanie jej karty EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak sama nazwa wskazuje, taki dokument pełni funkcję międzynarodowej polisy zdrowotnej, która jest uznawana niemal w całej Europie. Dlatego też Polacy posiadający ochronę w ramach NFZ mają prawo do korzystania z opieki medycznej również poza granicami kraju.

Co więcej, karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie. Niestety, posiada ona jednak pewne ograniczenia. Najważniejszym z nich jest fakt, że jej posiadacz może uzyskać pomoc medyczną tylko w nagłych przypadkach zagrożenia życia. Natomiast wszystkie osoby z mniej poważnymi urazami (np. ukruszeniem zęba) muszą samodzielnie płacić za opiekę lekarską.

Aby uzyskać bardziej kompleksową ochronę, osoby podróżujące muszą kupić polisę turystyczną. Zapewnia ona refundację niemal wszystkich kosztów zagranicznego leczenia i ma duży szerszy zakres ochrony niż karta EKUZ. Z tego względu jeszcze przed podróżą warto zastanowić się nad zakupem takiego świadczenia.

Gdzie można kupić prywatne ubezpieczenie medyczne?

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa – każda osoba może posiadać zarówno obowiązkowe ubezpieczenie państwowe, jak i prywatną polisę zdrowotną. Dlatego połączenie tych dwóch świadczeń zapewnia znacznie wyższy poziom ochrony. Jak wygląda procedura zakupu prywatnego ubezpieczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne znajduje się w ofertach wielu różnych asekuratorów. W związku z tym znalezienie takiego świadczenia nie stanowi żadnego problemu. Pozostaje tylko kwestia wyboru odpowiedniej polisy. Co jasne, niemal każde świadczenie jest dostępne w kilku różnych wariantach. Zazwyczaj ubezpieczyciele stosują pod tym względem prostą zależność – szerszy zakres ochrony wymaga opłacenia wyższej składki. Dlatego przed zakupem warto zastanowić się, czy dana polisa stanowi odpowiedni wybór.

Na pewno wiele osób kojarzy także inne firmy, które oferują świadczenia w zakresie polis zdrowotnych. Nie są to jednak towarzystwa ubezpieczeniowe, tylko sieci placówek medycznych zatrudniające własną kadrę lekarską. Oczywiście takie firmy również umożliwiają dostęp do prywatnych usług medycznych, takich jak: indywidualne konsultacje, szybkie badania i wizyty domowe. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że w tym przypadku osoba ubezpieczona może zazwyczaj uzyskać pomoc jedynie w placówkach należących do danej sieci. Z kolei klienci towarzystw ubezpieczeniowych często otrzymują dostęp do wielu prywatnych punktów opieki medycznej na terenie całej Polski. Jest więc to znacznie korzystniejsze rozwiązanie!

Co do samego ubezpieczenia, zazwyczaj taka umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. W nielicznych przypadkach asekurator może zdecydować się na inny czas trwania umowy (np. 6 miesięcy), jednak wówczas agent ubezpieczeniowy powinien przekazać taką informację.

Jak najłatwiej można kupić ubezpieczenie zdrowotne?

Zakup ubezpieczenia zdrowotnego jest bardzo prosty, a wszystkie formalności można szybko wypełnić przez internet. W celu zakupu ubezpieczenia należy wejść na stronę internetową https://polisoteka.pl/kup/ubezpieczenie-zdrowotne. Następnie trzeba zapoznać się z warunkami poszczególnych ubezpieczeń i wybrać jedno z nich. Po wyborze konkretnej polisy wystarczy tylko wprowadzić do systemu swoje dane osobowe i wypełnić formularz. Ostatnim krokiem będzie opłacenie pierwszej składki ubezpieczeniowej lub płatność z góry za całe 12 miesięcy.

Alternatywą dla opisanej metody będzie nabycie polisy przez telefon. Praktycznie każdy ubezpieczyciel prowadzi specjalną infolinię dla osób zainteresowanych zakupem jednego z oferowanych świadczeń. Podczas rozmowy można oczywiście dopytać konsultanta o wszystkie istotne aspekty związane z wybranym ubezpieczeniem.

Polisa zdrowotna a dostęp do dokumentacji medycznej – jak to wygląda on strony prawnej?

Warto wspomnieć o jeszcze jednym istotnym aspekcie. Otóż asekurator może zażądać od klienta zgody na wgląd do jego dokumentacji medycznej! Takie działanie ma oczywiście na celu uzyskanie bardziej szczegółowych i sprawdzonych informacji o stanie zdrowia danej osoby. W ten sposób ubezpieczyciel dokonuje tzw. oceny ryzyka ubezpieczeniowego przy sprzedaży polisy. Niekiedy dokumentacja medyczna jest również wykorzystywana jako dowód w czasie procedury związanej z wypłatą odszkodowania.

Naturalnie każda osoba ma pełne prawo do odmowy udzielenia takiej zgody. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż dla niektórych ubezpieczycieli jest to warunek niezbędny do sprzedaży polisy. Jeżeli zatem klient nie wyrazi na to zgody, asekurator może odmówić sprzedaży ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne – najważniejsze informacje

Polisa zdrowotna to jedno z najważniejszych świadczeń w świecie ubezpieczeń. Zapewnia ona prawo do korzystania z publicznej opieki medycznej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia, a także leczenia prywatnego z tytułu indywidualnej polisy zdrowotnej. Obydwa rodzaje ubezpieczeń łączą się ze sobą, dzięki czemu ich posiadacz uzyskuje znacznie większą ochronę. Przy zakupie polisy należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami i pamiętać o tym, że asekurator może zażądać dostępu do dokumentacji medycznej w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz uzyskania potwierdzenia przy wypłacie odszkodowania.