Ubezpieczenie NNW

Kup ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to dość popularne i często kupowane świadczenie. Duże zainteresowanie takimi polisami wynika z faktu, że zapewniają one szeroką ochronę oraz możliwość uzyskania odszkodowania w razie nagłego wypadku. Oczywiście ubezpieczenie NNW może mieć bardzo zróżnicowany zakres ochrony, ponieważ jest ono dostępne w wielu różnych wariantach. O czym więc należy pamiętać przy zakupie tego ubezpieczenia? Jak wybrać odpowiednią polisę NNW?

Ubezpieczenie NNW – co to jest?

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie chroniące przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Oznacza to, że głównym celem tej polisy jest zapewnienie pomocy osobie, która została poszkodowana w wyniku nagłego incydentu. Ubezpieczenie NNW najczęściej łączy w sobie zapisy dotyczące ochrony życia i zdrowia. Dlatego odszkodowanie może zostać przyznane zarówno w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, jak i zgonu osoby ubezpieczonej.

Wszystkie ubezpieczenia NNW dostępne na rynku są świadczeniami dobrowolnymi. Oznacza to, że nie istnieje żaden wymóg prawny, który nakazywałby zakupu tej polisy w określonych sytuacjach. Z tego względu każda osoba może samodzielnie zadecydować o tym, czy chce uzyskać dodatkową ochronę.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Wiadomo już, że najważniejszym zapisem w przypadku opisywanego świadczenia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Taka gwarancja znajduje się w dosłownie każdej polisie określanej jako NNW.

Jednakże zdefiniowanie uniwersalnego zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia NNW jest dość trudne. Trzeba bowiem pamiętać, że asekuratorzy wprowadzili do sprzedaży mnóstwo różnych wersji opisywanej polisy. Każda z nich ma nieco odmienną treść, co przekłada się także na inny zakres ochrony. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie po prostu bliższe zapoznanie się z kilkoma najpopularniejszymi wariantami ubezpieczenia NNW.

Ubezpieczenie NNW dla kierowców

Każdy właściciel samochodu musi dokonać zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC, aby móc legalnie poruszać się swoim pojazdem. Wszystkie pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne mają charakter dobrowolny, a zatem decyzja o ich zakupie należy do właściciela pojazdu. Do tej grupy należą także ubezpieczenie NNW dla kierowców!

Co ciekawe, takie ubezpieczenie często obejmuje nie tylko kierowców, ale także innych pasażerów podróżujących danym pojazdem. To zaś oznacza, że w razie nagłego wypadku – pasażerowie również mogą uzyskać rekompensatę finansową za doznanie uszczerbku na zdrowiu. Dlatego przy zakupie ubezpieczenia warto sprawdzić, czy pasażerowie także zostaną objęci ochroną.

Jeżeli chodzi o zakres ochrony w komunikacyjnym NNW, najważniejsze zapisy dotyczą nieszczęśliwych wypadków drogowych. Pod tym względem należy rozumieć wszelkie przypadkowe zderzenia, kolizje i wypadki z udziałem ludzi lub zwierząt. Co istotne, część ubezpieczycieli zapewnia wówczas prawo do odszkodowania niezależnie od tego, kto był winowajcą danego wypadku! Dlatego jest to naprawdę kompleksowa ochrona, która zapewni pomoc w razie nagłej kolizji.

Ubezpieczenie NNW szkolne

Szkolne ubezpieczenie NNW jest przeznaczone dla dzieci i młodzieży w trakcie edukacji. Zakres tej polisy dotyczy głównie dwóch aspektów – dojazdu do szkoły oraz samego uczestnictwa w zajęciach.

Niektórzy uczniowie mieszkają z dala od placówki, w której aktualnie się uczą. To z kolei oznacza, że przez pięć dni w tygodniu muszą oni dojeżdżać do szkoły. Niestety, podczas takiej drogi uczniowie mogą ulec wypadkowi komunikacyjnemu. To właśnie przed takimi sytuacjami mają chronić szkolne ubezpieczenia NNW.

Z drugiej strony nieszczęśliwy wypadek może równie dobrze zdarzyć się podczas zajęć dydaktycznych. Dlatego niektóre ubezpieczenia chronią również przed taką ewentualnością. Jest więc to najlepsze rozwiązanie dla rodziców chcących zapewnić dziecku bezpieczną edukację!

Prywatne ubezpieczenia NNW i polisy dla sportowców

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Obydwa opisane warianty polisy NNW są przeznaczone dla konkretnej grupy. Jednakże tak naprawdę ubezpieczenie tego typu może zakupić każda zainteresowana osoba. Standardowa Ubezpieczenie NNW zapewnia całodobową ochronę przed rozmaitymi wypadkami (np. w pracy lub w domu). Co jasne, poszczególni ubezpieczyciele mogą inaczej określić zakres ochrony w swoich polisach. Dlatego tak ważna jest dokładna lektura OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), gdzie znajdują się wszelkie istotne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej.

Nieco innym wariantem tego ubezpieczenia będzie ubezpieczenie NNW dla sportowców, która gwarantuje pomoc w przypadku ulegnięcia wypadkowi podczas uprawiania sportu. Jest to dość uniwersalny zapis, dlatego warto dokładnie sprawdzić, jakie sytuacje zostały uwzględnione przez asekuratora w OWU. Z pewnością takie ubezpieczenia powinny zapewniać odszkodowanie umożliwiające pokrycie kosztów leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji. Co więcej, równie istotna będzie kontrola tego, czy zakres ochrony obejmuje także sporty ekstremalne. Warto pamiętać o tym, że uprawianie takich dyscyplin siłą rzeczy wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Dlatego niektórzy ubezpieczyciele wyłączają sporty ekstremalne z zakresu polisy. Analogiczna zasada dotyczy także szczególnie niebezpiecznych profesji (np. strażak, policjant, żołnierz).

Grupowe ubezpieczenia NNW dla pracowników

Poza wspomnianymi świadczeniami indywidualnymi na rynku można znaleźć także grupowe ubezpieczenia NNW. Najczęściej są one przeznaczone dla pracowników danej firmy lub instytucji. Z tego względu decyzja o zakupie takiego świadczenia należy do dyrekcji danej placówki.

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może zapewniać ochronę wyłącznie podczas pracy lub gwarantować ochronę całodobową. Zależy to przede wszystkim od wybranego wariantu polisy oraz indywidualnych ustaleń pomiędzy dyrekcją i przedstawicielem asekuratora. Niemniej taka ochrona z pewnością przyda się pracownikom, którzy będą mogli otrzymać pomoc w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu.

Wyłączenia odpowiedzialności w polisach NNW – na co koniecznie trzeba uważać?

Powszechnym problemem dla firm ubezpieczeniowych są liczne próby wymuszenia odszkodowań. Dlatego w celu przeciwdziałania podobnym praktykom asekuratorzy stosują tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Są to zapisy poświęcone konkretnym sytuacjom, które zwalniają ubezpieczyciela z odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie. Innymi słowy, jeśli wypadek będzie wynikiem jednej z wymienionych okoliczności, asekurator może odmówić wypłaty odszkodowania. Dlatego tak ważne jest to, aby zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności jeszcze przed podpisaniem umowy!

Co jasne, wyłączenia odpowiedzialności także mają charakter indywidualny. Oznacza to, że poszczególni ubezpieczyciele mogą wskazywać na inne przesłanki uprawniające ich do niewypłacenia pieniędzy. Jednakże istnieje kilka sytuacji, które niemal zawsze trafiają do rubryki dotyczącej wyłączenia odpowiedzialności. Tak więc ubezpieczenie nie zapewni rekompensaty finansowej, gdy:

  • powstała szkoda będzie wynikiem świadomego oraz celowego działania,
  • wypadek nastąpi w wyniku złamania prawa (np. kierowanie pojazdem bez uprawnień, wejście na zamknięty teren),
  • szkoda zostanie spowodowana przez chorobę (nie dotyczy osób posiadających ubezpieczenie od chorób przewlekłych),
  • wypadek będzie efektem rażącego zaniedbania bezpieczeństwa.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Najtańsze polisy NNW można kupić już za kilkanaście złotych. Jednak zakres takich świadczeń jest zazwyczaj dość ubogi. Droższe ubezpieczenia mogą natomiast kosztować od 100 do nawet kilkuset złotych. Na szczęście wyższa cena zostaje zrekompensowana przez znacznie szerszy zakres ochrony i liczne świadczenia dodatkowe.

Dlatego zakres ubezpieczenia powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb. To właśnie uzyskiwana ochrona powinna być najważniejszym czynnikiem przy wyborze polisy NNW! Jednak niezależnie od wybranego wariantu – ubezpieczenie NNW niemal zawsze jest zawierana na czas 12 miesięcy.

Jak kupić polisę NNW?

Ubezpieczenie NNW online – zakup polisy przez internet jest bardzo wygodnym i praktycznym rozwiązaniem. Wszelkie formalności można wówczas wypełnić drogą elektroniczną, a samo opłacenie polisy odbywa się poprzez systemy szybkich płatności. Dzięki temu cała procedura zakupu trwa zaledwie kilkanaście minut.

Ubezpieczenie NNW – podsumowanie

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu lub zagrożenie życia. Osoba ubezpieczona ma wówczas prawo do uzyskania odszkodowania w określonej wysokości. Otrzymane w ten sposób środki pozwolą sfinansować koszty leczenia oraz rehabilitacji. Zakres ochrony udzielanej w ramach ubezpieczeń NNW zależy przede wszystkim od typu polisy. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz wykazem wyłączeń odpowiedzialności. Jeżeli chodzi o sam zakup świadczenia, polisę najłatwiej będzie kupić przez internet.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć