Słownik ubezpieczeniowy

Przejęcie wraku samochodu

Przejęcie wraku samochodu to termin stosowany w odniesieniu do szkody całkowitej na samochodzie. Oznacza pomoc towarzystwa ubezpieczeniowego w zagospodarowaniu wraku samochodu w przypadku orzeczenia szkody całkowitej na nim. Co ważne, ubezpieczyciel nie ma obowiązku przejęcia wraku samochodu. I nie ma znaczenia to, czy dana szkoda komunikacyjna była likwidowana z ubezpieczenia Autocasco, czy z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy zdarzenia drogowego. Jednak w drugim przypadku Komisja Nadzoru Finansowego poleca towarzystwom ubezpieczeniowym przychylenie się do wniosku poszkodowanego o przejęcie wraku samochodu.

Przejęcie wraku samochodu a szkoda całkowita?

Szkoda całkowita samochodu to zupełne zniszczenie samochodu (naprawa niemożliwa) lub zniszczenie go w ten sposób, że naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona (naprawa nieopłacalna). Drugi przypadek ma miejsce wówczas, gdy:

  • przy szkodzie z AC – koszt naprawy wynosi 70% i więcej wartości samochodu w stanie nieuszkodzonym, w granicach sumy ubezpieczenia;
  • przy szkodzie z OC – koszt naprawy wynosi 100% i więcej wartości samochodu w stanie nieuszkodzonym.

Należy pamiętać, że polisa Autocasco to ubezpieczenie dobrowolne. Stąd warunki umowy ubezpieczenia są określone w dowolny sposób przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Procentowa wartość samochodu w stanie nieuszkodzonym, której przekroczenie decyduje o stwierdzeniu szkody całkowitej, zazwyczaj wynosi 70 proc. Ale próg opłacalności naprawy, w zależności od ubezpieczyciela, może też wynosić 60, a nawet 80 proc. wartości samochodu sprzed szkody.

Natomiast ubezpieczenie OC komunikacyjne to polisa obowiązkowa dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Warunki umowy ubezpieczenia określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Stąd są one jednakowe we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Jeżeli koszt naprawy nie przekracza wartości samochodu sprzed szkody, właściciel samochodu decyduje o tym, czy chce by ubezpieczyciel orzekł o szkodzie całkowitej (bo koszt naprawy wynosi np. 95% wartości samochodu sprzed szkody), czy też nie.

Co to jest wrak samochodu?

Szkoda całkowita jest orzekana przez towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie kalkulacji sporządzonej w jednym z dwóch systemów eksperckich – Audatex lub Eurotax. Oba narzędzia pozwalają na określenie zakresu uszkodzeń w samochodzie i dokonanie wyceny naprawy. Jeżeli koszt naprawy w odniesieniu do danego rodzaju ubezpieczenia, z którego likwidowana jest szkoda, przekracza przypisany do niego próg opłacalności naprawy, ubezpieczyciel wycenia pozostałości po samochodzie, czyli wrak. W ten sposób wyliczana jest kwota odszkodowania – odpowiada ona wartości samochodu sprzed szkody pomniejszonej o wartość wraku.

W przypadku szkody na samochodzie z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy zdarzenia drogowego, o ile towarzystwo ubezpieczeniowe w prawidłowy sposób dokonało wyceny szkody, najpewniej rzeczywiście naprawa samochodu jest nieopłacalna. Inaczej jest przy ubezpieczeniu AC. Szczególnie w przypadku starszego samochodu nawet niewielkie uszkodzenie może być powodem stwierdzenia na nim szkody całkowitej. Jak widać zatem wrak wrakowi nierówny.

Przejęcie wraku samochodu – kiedy jest możliwe?

Przejęcie wraku samochodu oznacza, że towarzystwo ubezpieczeniowe odkupuje od właściciela wrak samochodu po cenie określonej w sporządzonej przez siebie wycenie. W ten sposób właściciel poza odszkodowaniem otrzymuje od ubezpieczyciela pieniądze ze sprzedaży samochodu. Sam pojazd natomiast jest wystawiany przez towarzystwo ubezpieczeniowe na aukcji internetowej. I prędzej czy później jest kupowany przez warsztat samochodowy, który specjalizuje się w rozbiórce powypadkowych samochodów na części. Zdarza się też, że ubezpieczyciel, zamiast odkupić od właściciela pojazd, wskazuje mu podmiot, który jest zainteresowany przejęciem wraku samochodu po cenie określonej w wycenie.

Co jednak ważne, towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku przejęcia wraku samochodu czy udzielenia pomocy w tym zakresie. Ale właściciel pojazdu ma prawo o to wnioskować. Przy czym w przypadku ubezpieczenia AC odpowiedź ubezpieczyciela jest zazwyczaj odmowna. Nieco inaczej jest w przypadku szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy. Chociaż i tu decyzja może być negatywna, to Komisja Nadzoru Finansowego poleca, by towarzystwa ubezpieczeniowe przychylały się do wniosku o przejęcie wraku samochodu.

Co zrobić, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia przejęcia wraku samochodu?

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia przejęcia wraku samochodu, właściciel może go sprzedać we własnym zakresie (np. wystawić pojazd na aukcji internetowej). Jeżeli ma trudności w sprzedaży wraku po cenie określonej przez ubezpieczyciela może wnieść odwołanie od wyceny, a ubezpieczyciel powinien dokonać korekty oraz dopłacić różnicę.

UWAGA Jeżeli wrak nie ma żadnej wartości, kwota odszkodowania odpowiada wartości samochodu w stanie nieuszkodzonym (przy szkodzie z polisy AC do wysokości sumy ubezpieczenia). Samochód musi być oddany do stacji demontażu pojazdów. Stacja musi mieć upoważnienie wojewody na prowadzenie działalności. Pojazd musi być wyrejestrowany w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania jego właściciela. Zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu jest konieczne do otrzymania odszkodowania. W celu otrzymania go potrzebne jest potwierdzenie zezłomowania samochodu. A jedynie dokument wydany przez uprawniony do złomowania pojazdów podmiot jest honorowany w wydziale komunikacji.