Karencja w ubezpieczeniach

Sektor ubezpieczeniowy ma swoją własną branżową terminologię, która nie musi być zrozumiała dla wszystkich ludzi. Problem polega jednak na tym, że niektóre określenia tego typu trafiają do treści umów ubezpieczeniowych. W efekcie osoba zainteresowana zakupem danej polisy może po prostu nie zrozumieć niektórych zapisów. To z kolei może spowodować liczne problemy dotyczące interpretacji warunków ubezpieczenia. Dlatego też warto zapobiegać takim sytuacjom, a można to zrobić np. poprzez opisanie niektórych stosowanych pojęć. Takim terminem jest choćby karencja w ubezpieczeniach. Co ona oznacza i w jaki sposób wpływa na warunki polisy?

Karencja w ubezpieczeniach – co to jest?

Bardzo często sam fakt podpisania umowy oznacza automatyczne rozpoczęcie jej obowiązywania. Czasami taka zasada odnosi się także do niektórych ubezpieczeń, które od razu zyskują pełną moc prawną. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że nie jest to stała reguła. W wielu polisach pojawia się bowiem zapis przekreślający taką możliwość. Jest nim właśnie karencja w ubezpieczeniach. Co dokładnie ona oznacza?

Karencję można określić mianem zapisu, który na pewien czas „zawiesza” podpisaną umowę. Z tego względu ubezpieczyciele wykorzystują karencję jako pewnego rodzaju zabezpieczenie. Jej obecność sprawia, że mogą oni uniknąć sytuacji, w której posiadacz polisy zgłasza szkodę od razu po zawarciu umowy. W wielu takich przypadkach dana osoba kupuje ubezpieczenie tylko po to, aby natychmiast uzyskać odszkodowanie lub inne świadczenie. Dlatego karencja w ubezpieczeniach ma za zadanie chronić interesy samych asekuratorów i zapobiegać takim sytuacjom.

Karencja w ubezpieczeniach – jak działa ten zapis?

Sposób działania karencji jest dość prosty i nie wymaga obszernych tłumaczeń. Karencja definiuje bowiem okres, w którym nabywca ubezpieczenia nie może korzystać z posiadanej ochrony. Dopiero po upływie okresu karencji polisa nabiera pełnej mocy, co oznacza, że gwarantowana ochrona faktycznie zaczyna działać. Wtedy asekurator pozwala na zgłaszanie pierwszych szkód.

Na pewno wiele osób stwierdzi teraz, że karencja w ubezpieczeniach jest zapisem powodującym spore problemy. Faktycznie jej obecność nie jest korzystna dla posiadacza polisy. Z drugiej strony nie wszyscy muszą martwić się okresem karencji, ponieważ istnieje prosty sposób na rozwiązanie tego problemu. Wystarczy tylko kupić wybraną polisę z pewnym wyprzedzeniem. Dzięki temu okres karencji być może zdąży upłynąć jeszcze zanim polisa zacznie być potrzebna.

Karencja w ubezpieczeniach – ile wynosi jej długość?

Powyższa rada jest przydatna między innymi ze względu na średnią długość okresu karencji. Tak naprawdę w niektórych ubezpieczeniach ma ona stosunkowo symboliczny wymiar. Idealnym tego przykładem są polisy przeznaczone dla podróżnych. Średnia długość karencji w ubezpieczeniach turystycznych z reguły wynosi od 2 do maksymalnie 7 dni. Tylko w nielicznych przypadkach asekuratorzy mogą wydłużyć ważność tego zapisu.

Nieco odmienne zasady dotyczą świadczeń z innych kategorii. Tam długość okresu karencji może wynosić nawet od 2 do 4 miesięcy. Jednakże jest to bardzo indywidualna kwestia i zależy ona głównie od zasad wyznaczonych przez danego ubezpieczyciela.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co jasne, informacja na temat długości okresu karencji musi znaleźć się w treści podpisywanej umowy. Brak takiego zapisu będzie więc podstawą do zażądania natychmiastowej ochrony. W razie wątpliwości dotyczących tego zagadnienia warto po prostu skonsultować się z pracownikiem danej firmy.

Karencja w ubezpieczeniach – gdzie najczęściej występuje ten zapis?

Teoretycznie okres karencji może występować we wszystkich świadczeniach ubezpieczeniowych. Jednak praktyka pokazuje, że asekuratorzy ograniczają stosowanie tej klauzuli. Toteż okres karencji pojawia się głównie w tych ubezpieczeniach, które są najczęściej wykorzystywane podczas prób wyłudzenia odszkodowania. Jakie świadczenia należą do tej kategorii?

Doskonałym przykładem mogą być wspomniane wcześniej polisy turystyczne, czyli ubezpieczenia zapewniające ochronę w czasie zagranicznych podróży. W ich przypadku asekuratorzy bardzo często stosują dodatkowy okres karencji. Dlaczego? Albowiem specyfika takich polis sprawia, że ubezpieczycielom znacznie trudniej byłoby udowodnić próby wyłudzenia odszkodowania. Z tego względu to okres karencji stał się dla asekuratorów najważniejszym zabezpieczeniem w polisach turystycznych.

Warto również dodać, że to właśnie w przypadku ubezpieczeń turystycznych okres karencji stanowi najmniejszy problem. Wystarczy jedynie kupić takie ubezpieczenie przynajmniej na kilka dni przed zaplanowaną podróżą. Dzięki temu upływający okres karencji nie będzie miał żadnego znaczenia w kontekście późniejszej ochrony.

Gdzie jeszcze można znaleźć okres karencji? Taki zapis bardzo często występuje także w polisach poświęconych ochronie życia lub zdrowia. Tutaj również jest to spowodowane ogólną specyfiką takich świadczeń. Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje bowiem prawo do korzystania z prywatnej opieki medycznej, która zazwyczaj przewyższa standardy oferowane w państwowych placówkach. Toteż zakupem takich świadczeń są najbardziej zainteresowane osoby potrzebujące takiej pomocy „od ręki”. Okres karencji ma więc zapobiec sytuacji, w której nabywca polisy natychmiast zacząłby korzystać z przysługujących mu świadczeń.

Czasami okres karencji można znaleźć również w innych polisach, takich jak: ubezpieczenia nieruchomości, polisy AC. Tym samym wszystkie osoby zainteresowane zakupem wspomnianych świadczeń muszą pamiętać o potencjalnej obecności takiego zapisu w treści umowy.

Podsumowanie

Karencja w ubezpieczeniach jest zapisem, który ma przede wszystkim chronić interesy asekuratora. Jej obecność sprawia, że podpisana umowa zaczyna obowiązywać dopiero po upływie określonego czasu. Dzięki temu ubezpieczyciel może dobrze zabezpieczyć się przed próbami natychmiastowego wyłudzenia rekompensaty finansowej. Na szczęście sam okres karencji nie musi być aż tak dużym utrudnieniem dla nabywcy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń turystycznych okres ten trwa zazwyczaj jedynie kilka dni. Oznacza to, że wystarczy kupić taką polisę z pewnym wyprzedzeniem, aby na wyjeździe uzyskać pełnię gwarantowanej ochrony. Jeżeli chodzi o inne świadczenia, tam okres karencji jest nieco dłuższy, dlatego warto uważnie przeczytać warunki podpisywanej umowy.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia