Słownik ubezpieczeniowy

Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne jest jednym z ryzyk w ubezpieczeniu na życie lub ubezpieczeniu zdrowotnym. Może ono dotyczyć określonych schorzeń znajdujących się w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także urazów wywołanych przez nieszczęśliwe wypadki.

Osoba ubezpieczona może otrzymać odszkodowanie zależnie od czasu pobytu w szpitalu jako dzienne świadczenie szpitalne. Ubezpieczyciel może zastosować minimalną i maksymalną liczbę dni leczenia szpitalnego, za które wypłaca odszkodowanie.