Budynek to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami oraz elementami zewnętrznymi. Budynek może być ubezpieczony w ramach ubezpieczenia nieruchomości (np. ubezpieczenie domu) lub ubezpieczenia nieruchomości w budowie (np. ubezpieczenie domu w budowie). Trzeba wiedzieć, że grunt, czyli działka, na której stoi lub jest wznoszony budynek, nie podlega ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie budynku

Ubezpieczenie budynku zapewnia odszkodowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego. Umożliwia przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed szkody. W ramach ubezpieczenia budynku polisa może chronić:

 • mury – fundamenty, ściany, dach;
 • elementy stałe i zewnętrzne – drzwi, okna, schody, podłogi, armatura łazienkowa, rynny, baterie solarne, balustrady;
 • elementy ruchome – sprzęt AGD/RTV, sprzęt turystyczny i sportowy, sprzęt komputerowy, meble, odzież inne przedmioty osobistego użytku.

Trzeba zaznaczyć, że podstawowy zakres ubezpieczenia budynku przeważnie dotyczy murów z elementami stałymi i zewnętrznymi. O ubezpieczenie elementów ruchomych polisa może być rozszerzona po opłaceniu wyższej składki ubezpieczenia. Ubezpieczenie budynku dotyczy szkód spowodowanych (w zależności od zakresu ubezpieczenia) m.in.:

 • działaniem żywiołu (ogień, piorun, dym i sadza, powódź, grad, osuwanie/zapadanie się ziemi, huragan, etc.)
 • przeprowadzeniem akcji ratowniczej (np. w przypadku zalania domu przez straż pożarną podczas gaszenia pożaru);
 • kradzieżą z włamaniem;
 • wandalizmem.

Przy czym ochrona ubezpieczeniowa w związku z kradzieżą z włamaniem i wandalizmem zazwyczaj jest możliwa po opłaceniu wyższej składki ubezpieczenia.

Budynek w budowie – jakie ubezpieczenie budynku wybrać?

Przez budynek w budowie towarzystwo ubezpieczeniowe rozumie budynek nowo wznoszony, rozbudowywany lub nadbudowywany. Obiekt budowlany jest w ten sposób traktowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe zazwyczaj od momentu rozpoczęcia prac budowlanych (udokumentowanych wpisem do dziennika robót) do momentu zakończenia prac budowlanych i otrzymania pozwolenia na użytkowanie go lub zamieszkania w nim, jak w przypadku ubezpieczenia domu w budowie. Ubezpieczenie budynku w budowie może chronić nie tylko mury, ale też zamontowane elementy stałe (podłogi, glazury, armatura sanitarna, stolarka drzwiowa i okienna, instalacje podtynkowe elektryczne czy gazowe). Polisa (w zależności od zakresu) zapewnia odszkodowanie w sytuacji uszkodzenia budynku spowodowanego m.in.:

 • działaniem żywiołu;
 • przeprowadzeniem akcji ratowniczej;
 • kradzieżą z włamaniem;
 • wandalizmem.

Ochrona budynku w budowie przed kradzieżą z włamaniem zazwyczaj jest dostępna dopiero wówczas, gdy budynek osiągnie stan surowy zamknięty (drzwi i okna zostaną zamontowane) oraz zostaną zainstalowane w nim zabezpieczenia antywłamaniowe, określone przez ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy (np. drzwi z atestem). Po uiszczeniu dodatkowej składki możliwe jest też ubezpieczenie materiałów i narzędzi budowlanych od ryzyka działania żywiołu czy kradzieży z włamaniem.