Słownik ubezpieczeniowy

OFWCA – Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne

OFWCA to skrót od sformułowania: „osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne”. Jest to termin stosowany w odniesieniu do osoby fizycznej, będącej pracownikiem agenta ubezpieczeniowego. OFWCA wykonuje czynności agencyjne w imieniu i na rzecz agenta ubezpieczeniowego. A tym samym w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym ten agent współpracuje.

Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne (OFWCA) a agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy to pośrednik ubezpieczeniowy. Działa na podstawie umowy agencyjnej zawartej z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym. Stąd ma pełnomocnictwo danego towarzystwa ubezpieczeniowego m.in. do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego towarzystwa oraz do prezentowania produktów ubezpieczeniowych (polis) oferowanych przez to towarzystwo. W zamian otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji.

Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne natomiast jest pracownikiem agenta ubezpieczeniowego. Wprost oznacza to, że działa w imieniu i na rzecz tego agenta. A zatem także w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym tego agenta łączy umowa agencyjna. OFWCA pracuje dla agenta ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy cywilnoprawnej (z wyłączeniem umowy agencyjnej).

Obowiązki OFWCA wobec agenta ubezpieczeniowego, czyli jakie czynności agencyjne OFWCA wykonuje

Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne pomaga agentowi ubezpieczeniowemu w wykonywaniu czynności agencyjnych. Stąd do zakresu obowiązków OFWCA należy m.in.:

  • aktywne pozyskiwanie klientów;
  • utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami;
  • przygotowywanie umów ubezpieczenia;
  • zawieranie umów ubezpieczenia;
  • administrowanie i wykonywanie umów ubezpieczenia.

Uzyskanie statusu OFWCA w czterech krokach

Uzyskanie statusu Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne wymaga spełnienia określonych formalności. Konieczne jest:

  • odbycie szkolenia agencyjnego w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym;
  • zdanie egzaminu przeprowadzonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych;
  • otrzymanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności agencyjnych;
  • podpisanie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy cywilnoprawnej (z wyłączeniem umowy agencyjnej) z agentem ubezpieczeniowym.