Słownik ubezpieczeniowy

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w skrócie określane jako PBUK, jest organizacją, która skupia towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce i oferujące ubezpieczenia komunikacyjne OC.

Towarzystwa ubezpieczeniowe są zobowiązane do członkostwa w PBUK. Dotyczy to zarówno firm polskich, jak i zagranicznych, które działają na terenie Polski.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zajmuje się między innymi:

  • Wystawianiem dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń,
  • Zawieraniem umów wzajemnych dotyczących uznawania dokumentacji ubezpieczeniowej,
  • Organizowaniem likwidacji szkód spowodowanych na terenie innych krajów przez kierowców posiadających Zieloną Kartę,
  • Ustalaniem trybu przekazywania dokumentacji ubezpieczeń granicznych,
  • Rozpatrywaniem roszczeń związanych ze szkodami na terenie Polski,
  • Pomocą w poszukiwaniu ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.