Słownik ubezpieczeniowy

Komisarz awaryjny

Niektóre ubezpieczenia zostały stworzone w celu udzielania ochrony również poza granicami kraju. Podstawowym przykładem są tutaj polisy turystyczne, jednak warto wspomnieć również o słynnym OC dla kierowców. Międzynarodowy zasięg wybranych świadczeń sprawia, że ubezpieczyciele muszą zagwarantować klientom szybką pomoc i możliwość zgłoszenia szkody. To właśnie te zadania wykonuje specjalny pracownik określany jako komisarz awaryjny. Jest on zagranicznym przedstawicielem ubezpieczyciela i działa w jego imieniu. Jakie czynności należą do kompetencji komisarza awaryjnego?

Komisarz awaryjny – opis stanowiska

Przez wiele lat likwidacja szkód powstałych za granicą była dość kłopotliwa i bardzo czasochłonna. Problemy dotyczyły zarówno kwestii wypełniania formalności, jak i samej wypłaty odszkodowania. Wraz z rozwojem branży ubezpieczeń postanowiono jednak uporać się z opisaną sytuacją. Jedną z najlepszych decyzji okazało się powołanie specjalnego przedstawicielstwa, które miało reprezentować asekuratora za granicą. Tę rolę do dziś pełni komisarz awaryjny. Taki pracownik znajduje się obecnie w niemal wszystkich międzynarodowych towarzystwach ubezpieczeniowych. Niestety, polskie firmy dużo rzadziej powołują kogoś na to stanowisko.

Podstawowe zadanie komisarza polega na wykonywaniu pewnych czynności w imieniu ubezpieczyciela. Każda firma może w nieco inny sposób określić zakres jego obowiązków. Komisarz jest najczęściej odpowiedzialny za między innymi udzielanie niezbędnych informacji osobom poszkodowanym. Pod tym względem należy rozumieć także szeroko pojętą pomoc w wypełnianiu formalności związanych ze zgłoszeniem wypadku. Ponadto w niektórych sytuacjach komisarz ma prawo dokonać oględzin. Zbiera on wówczas informacje na temat zdarzenia, a następnie przekazuje je ubezpieczycielowi w formie raportu. Jeżeli jest to możliwe, komisarz awaryjny samodzielnie zajmuje się likwidacją szkody, a także egzekwuje regresy. Jak widać, zakres tych obowiązków można uznać za naprawdę szeroki.

Kim tak naprawdę jest komisarz awaryjny?

Wiadomo już, że komisarz reprezentuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe podczas likwidacji szkód powstałych w innym kraju. Z tego względu niektórzy mogą zastanawiać się – kto pełni tak odpowiedzialną funkcję? Otóż komisarz awaryjny z reguły jest pracownikiem ubezpieczyciela, choć często ma on uprawnienia rzeczoznawcy. To umożliwia mu podejmowanie czynności w roli pełnomocnika towarzystwa ubezpieczeniowego. Co więcej, raporty sporządzane przez komisarza odgrywają olbrzymią rolę w procesie wypłaty odszkodowania. Często to właśnie na ich podstawie asekurator podejmuje decyzję o przyznaniu określonego świadczenia. Rzeczoznawcy mają dodatkowo możliwość oszacowania wartości strat, co siłą rzeczy przekłada się na ostateczną wysokość odszkodowania.

Jak wygląda rola komisarza awaryjnego w praktyce?

Jeżeli komisarz awaryjny jest zatrudniony w danym towarzystwie ubezpieczeniowym, właściciel polisy może poprosić o jego interwencję. Najczęściej polega ona na tym, że komisarz osobiście zjawia się na miejscu zdarzenia. Taka możliwość będzie szczególnie istotna w przypadku wszelkich kolizji lub poważniejszych wypadków na drodze. Rzeczoznawca zagwarantuje wówczas rzetelną opinię i określi wartość powstałych szkód. Dzięki temu łatwiej jest ubiegać się o otrzymanie należnego odszkodowania.

Naturalnie trzeba pamiętać o tym, że komisarz awaryjny powinien udzielić pomocy również pod względem informacyjnym. Każdy poszkodowany może zwrócić się do niego z prośbą o wsparcie w zakresie np. przygotowania dokumentacji.

Czy komisarz awaryjny jest powoływany w przypadku każdej szkody?

Największym problemem dotyczącym działalności komisarzy awaryjnych jest fakt, że tacy pracownicy rzadko są zatrudniani w Polsce. Stosunkowo nieliczni ubezpieczyciele zapewniają swoim klientom możliwość skorzystania z usług takiego człowieka. Jeżeli nawet komisarz współpracuje z danym asekuratorem, nie zawsze jest on powoływany do danej sprawy.

Wiele firm umożliwia skorzystanie z pomocy komisarza tylko w przypadku szkód o bardzo dużej wartości. Przez to naprawdę rzadko zdarza się, aby rzeczoznawca interweniował w przypadku osób fizycznych. Z jego usług dużo częściej korzystają firmy, które zawierają ubezpieczenia gwarantujące wysokie odszkodowania.

Komisarza awaryjnego można postrzegać jako zagraniczny pełnomocnik danego ubezpieczyciela. Taką funkcję zazwyczaj pełnią rzeczoznawcy, którzy przygotowują raporty na temat zaistniałych szkód. Niemniej jednak liczba komisarzy w polskich firmach ubezpieczeniowych jest dość niewielka. To z kolei powoduje, że tylko nieliczni mogą uzyskać pomoc ze strony takiego pracownika.