Słownik ubezpieczeniowy

Kradzież z włamaniem

Kradzież z włamaniem to termin obecny w ubezpieczeniu nieruchomości. Oznacza bezprawny zabór mienia z nieruchomości po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia.

Ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży z włamaniem

Standardowe ubezpieczenie nieruchomości oferuje się w dwóch wariantach  – podstawowym i rozszerzonym. Zawarcie rozszerzonej umowy ubezpieczenia wymaga zawarcia podstawowej umowy ubezpieczenia. Podstawowy wariant obejmuje m.in. pożar, zalanie, huragan. Natomiast kradzież z włamaniem znajduje się w rozszerzonym wariancie.

Ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży z włamaniem gwarantuje odszkodowanie, jeżeli dojdzie do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia w wyniku kradzieży z włamaniem. Zdarzenie to charakteryzuje bezprawny zabór mienia z nieruchomości (tj. kradzież) po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia (tj. włamanie). Stąd przedmiotem ubezpieczenia w ramach rzeczonej polisy są:

  • elementy ruchome przechowywane w nieruchomości (mienie);
  • elementy stałe, w tym zabezpieczenia umieszczone celem ochrony przechowywanego w nieruchomości mienia przed postronnymi osobami (drzwi, okna, rolety, kraty, alarm, monitoring etc.).

Co oznacza włamanie w terminologii ubezpieczeniowej?

Włamanie, czyli pokonanie zabezpieczenia oznacza, że złodziej wszedł do właściwie zabezpieczonego lokalu (np. mieszkania) lub budynku (np. domu jednorodzinnego). Nieruchomość (w dużym uproszczeniu) jest właściwie zabezpieczona, jeżeli jednocześnie:

  • otwory wejściowe do nieruchomości (drzwi zewnętrzne oraz okna) są zamknięte w taki sposób, że niemożliwe jest ich otworzenie, wyłamanie, wyważenie bez użycia siły i/lub narzędzi;
  • oryginalne klucze do nieruchomości są przechowywane w taki sposób, że postronne osoby nie mają do nich dostępu.

Wobec tego włamanie ma miejsce wówczas, gdy:

  • ślady włamania są widoczne – złodziej wszedł do nieruchomości przy użyciu siły i/lub narzędzi;
  • ślady włamania są niewidoczne – złodziej wszedł do nieruchomości przy użyciu podrobionego (dopasowanego) klucza albo przy użyciu oryginalnego klucza uzyskanego w wyniku kradzieży bądź rabunku.

Kradzież z włamaniem a kradzież bez włamania

Czasami dochodzi do kradzieży bez włamania, czyli bez uprzedniego pokonania zabezpieczenia. Ślady włamania są niewidoczne, bo złodziej wszedł do niewłaściwie zabezpieczonej nieruchomości. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy złodziej dla przykładu wszedł do nieruchomości:

  • przez pozostawione uchylone okno;
  • przez pozostawione otwarte drzwi balkonowe;
  • przy użyciu oryginalnego klucza uzyskanego w wyniku pozostawienia go pod wycieraczką.

Kradzież bez włamania jest wyłączeniem odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach ubezpieczenia nieruchomości od kradzieży z włamaniem. Wprost oznacza to, że jeżeli dojdzie do kradzieży bez włamania, towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania.