Słownik ubezpieczeniowy

Identyfikacja ryzyka

Stworzenie uniwersalnej definicji ryzyka jest niezwykle trudne, gdyż termin ten ma naprawdę wiele znaczeń. Niemniej to właśnie ochrona przed szeroko rozumianym niebezpieczeństwem odgrywa kluczową rolę w świecie ubezpieczeń. Dlatego firmy oferujące wiele rodzajów polis korzystają ze specjalnego pojęcia, jakim jest tzw. identyfikacja ryzyka. Polega ona na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia okoliczności, przed którymi ma chronić ubezpieczenie. Uzyskany rezultat zostaje wykorzystany do skalkulowania wysokości składki w wybranej polisie. Co warto wiedzieć o identyfikacji ryzyka?

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego

Dostępna literatura wskazuje przynajmniej kilka definicji, które można zastosować w odniesieniu do ryzyka ubezpieczeniowego. Każda z nich zawiera nieco inne informacje i przedstawia odmienny sposób interpretacji tego pojęcia. Na szczęście poszczególne sformułowania mają pewne cechy wspólne. Jedną z nich jest fakt, że to ryzyko stanowi główny przedmiot ubezpieczenia. Dlatego też polisa ma zapewnić ochronę przed określonymi zdarzeniami.

Z drugiej strony należy wspomnieć o tym, że identyfikacja ryzyka staje się trudniejsza przez jeden czynnik. Mowa oczywiście o dużej zmienności, która towarzyszy szeroko rozumianym niebezpieczeństwom. Z tego względu trzeba również uznać, iż ryzyko jest ściśle zależne od czasu.

Identyfikacja ryzyka – znaczenie i sposób formułowania

Zrozumienie zawiłej terminologii ubezpieczeniowej stanowi nie lada wyzwanie. Toteż lepszym rozwiązaniem będzie skupienie się bezpośrednio na metodyce działań asekuratorów.

Każdy ubezpieczyciel tworzący polisę musi przeprowadzić identyfikację ryzyka. Jest to dość trudny i złożony proces. Za jego podstawę należy uznać wykonanie analizy, która polega na wykorzystaniu tzw. elementów identyfikacji ryzyka. To właśnie one mają odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań dotyczących ryzyka i sposobu jego definiowania.

  1. Co powoduje zagrożenie?
  2. Jaki rodzaj ryzyka może wystąpić?
  3. Jaka jest jego charakterystyka?
  4. Kto lub co może być na nie szczególnie narażone?
  5. Jakie mogą być następstwa ryzyka?
  6. Na czym będzie polegać likwidacja szkody?

Naturalnie takich pytań jest znacznie więcej. Niemniej powyższy przykład obrazuje sposób, w jaki ubezpieczyciele najczęściej określają ryzyko.

Jakie czynniki są szczególnie istotne podczas identyfikacji ryzyka?

Sformułowanie odpowiedzi na powyższe pytania to jednak nie wszystko. Ubezpieczyciele mają również inny sposób na identyfikację ryzyka. Polega on na dokładnym zapoznaniu się z historią docelowego podmiotu. W tym przypadku metodyka może być bardzo zróżnicowana.

Jeśli chodzi o polisy zdrowotne, ubezpieczyciel niewątpliwie będzie chciał skontrolować dotychczasową historię chorób danego człowieka. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku schorzeń o charakterze przewlekłym. Natomiast podczas sprzedaży polisy OC ubezpieczyciel zapewne sprawdzi, czy kierowca spowodował już kiedyś wypadek. Takie informacje są niezwykle cenne dla towarzystwa oferującego ochronę w ramach ubezpieczenia.

Czy identyfikacja ryzyka wpływa na warunki ubezpieczenia?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca. Można nawet uznać, że to właśnie stopień ryzyka odgrywa kluczową rolę podczas określania warunków polisy. Im większe będzie ryzyko, tym wyższa okaże się finalna wysokość składki.

Należy pamiętać, że takie działanie ubezpieczyciela wynika z konieczności tworzenia rezerw finansowych. Brak odłożonych środków w praktyce uniemożliwiłby wypłatę odszkodowań oraz innych świadczeń pieniężnych. Dlatego też polisy obejmujące zakresem większe ryzyko są odpowiednio droższe. W przeciwnym razie każde towarzystwo ubezpieczeniowe musiałoby borykać się z widmem bankructwa.

To jednak nie znaczy, że klienci tracą możliwość modyfikowania zawartości ubezpieczeń. Jeżeli nawet zdecydują się na zakup tańszej polisy, wciąż dostępna będzie usługa rozszerzenia udzielanej ochrony. Co prawda, najczęściej jest ona dodatkowo płatna. W związku z tym warto nieco wcześniej zastanowić się nad opłacalnością takiego działania. Być może korzystniejszym rozwiązaniem okaże się wybór nieco droższej polisy o znacznie szerszym zakresie.

Podsumowując, identyfikacja ryzyka to sposób na oszacowanie zagrożenia związanego z objęciem określonego podmiotu ochroną. Przeprowadzenie takich wyliczenie jest szczególnie istotne z punktu widzenia ubezpieczyciela. Dzięki temu może on bowiem lepiej dopasować ofertę do istniejącego zagrożenia. Identyfikacja ryzyka wpływa na warunki, zakres polisy, a także wysokość jej składki.