ubezpieczenie na narty i snowboard
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie na narty i snowboard

Kiedy tylko rozpoczyna się sezon zimowy, narciarze oraz snowboardziści powoli zaczynają myśleć o swoim kolejnym sportowym wyjeździe. Wszelkie statystyki prowadzone przez biura podróży dowodzą, że zimowe wyjazdy narciarskie cieszą się naprawdę olbrzymią popularnością. Koniec końców taka podróż to niemal gwarancja doskonałej zabawy. Trzeba jednak pamiętać o pewnym ryzyku związanym z uprawianiem obydwu wymienionych dyscyplin. Niestety, mniej lub bardziej poważne wypadki to codzienność na stoku narciarskim. Dlatego wszyscy sportowcy powinni z wyprzedzeniem zadbać o swoje bezpieczeństwo. Taką możliwość zapewnia ubezpieczenie na narty i snowboard. Jakie są jego najważniejsze zapisy i dlaczego warto je zakupić?

Ubezpieczenie narciarskie – co to za polisa?

Chyba każdy pasjonat podróży słyszał kiedyś o ubezpieczeniach turystycznych. Polisy tego typu są przeznaczone dla osób wyjeżdżających do innego kraju w celu rekreacyjnym lub służbowym. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia im pomoc w razie wypadku, który miałby miejsce właśnie podczas podróży. Dlatego taka polisa ma bardzo duże znaczenie dla turystów.

Niestety, podstawowe ubezpieczenie turystyczne ma pewne wady. Jedną z nich jest ograniczenie udzielanej ochrony jedynie do kilku podstawowych świadczeń. To z kolei oznacza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje np. uprawiania sportu podczas podróży. Jeżeli zatem turysta dozna uszczerbku na zdrowiu w trakcie aktywności fizycznej, posiadane ubezpieczenie nie zapewni mu odszkodowania!

Opisane braki ubezpieczenia turystycznego skłoniły część asekuratorów do stworzenia świadczeń będących zmienionymi wariantami tej polisy. Jednym z nich jest ubezpieczenie na narty i snowboard. Taka polisa gwarantuje osobie ubezpieczonej ochronę podczas uprawiania sportów zimowych. Wówczas każda kontuzja doznana na stoku będzie już uprawniać do otrzymania pomocy z tytułu NNW. Co więcej, ubezpieczenie narciarskie zapewnia również kilka innych korzyści…

Jaki zakres ochrony powinny mieć ubezpieczenie na narty i snowboard?

Polecany zakres ochrony w polisach narciarskich zależy od kilku czynników. Zdecydowanie największe znaczenie ma w tym aspekcie kraj docelowy, czyli po prostu miejsce organizowania wyjazdu. Jeżeli bowiem narciarz odwiedza jeden z polskich kurortów zimowych, może wybrać nieco mniej rozbudowane ubezpieczenie. Niemniej w przypadku zagranicznego wyjazdu zakres ubezpieczenia musi być już zdecydowanie większy!

Skąd wynika ta zależność? Otóż każdy kraj na świecie zapewnia dostęp do publicznej opieki lekarskiej jedynie własnym obywatelom. Natomiast taka pomoc jest udzielana obcokrajowcom jedynie odpłatnie lub w ograniczonym zakresie. W zasadzie jedynym sposobem na otrzymanie kompleksowej opieki medycznej poza granicami własnego kraju będzie zakup ubezpieczenia turystycznego (w tym przypadku – narciarskiego).

Zakres takiej polisy powinien obejmować przede wszystkim zwrot kosztów leczenia zagranicznego. Ten zapis gwarantuje osobie ubezpieczonej możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w czasie pobytu za granicą. Jeżeli dana interwencja lekarska była konieczna, asekurator zapewni zwrot wszystkich poniesionych kosztów leczenia. Warto tutaj wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. Ubezpieczenie narciarskie powinno refundować również koszty leczenia poniesione na skutek ratownictwa medycznego. Jeżeli bowiem sportowiec dozna kontuzji bezpośrednio na stoku, jego transport do szpitala może wymagać przeprowadzenia akcji ratunkowej. Niestety, koszty leczenia w takim przypadku diametralnie wzrosną. Dlatego obydwa te zapisy są podstawą każdego ubezpieczenia od uprawiania sportów zimowych.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego i assistance, czyli dodatkowa ochrona

Wszyscy amatorzy sportów zimowych dobrze wiedzą o tym, jak drogie jest wyposażenie narciarskie oraz snowboardowe. Zakup zupełnie nowego sprzętu oznacza nieraz wydatek nawet kilku tysięcy złotych. Dlatego każdy sportowiec powinien zadbać nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo swojego wyposażenia. W tym celu warto zakupić ubezpieczenie narciarskie z dodatkową ochroną sprzętu sportowego. Taki zapis gwarantuje odszkodowanie w razie zniszczenia lub kradzieży posiadanych akcesoriów.

Kolejnym ważnym zapisem w ramach ubezpieczenia narciarskiego jest assistance. Dzięki niemu narciarz może liczyć na całodobową pomoc ubezpieczyciela. Asekurator zapewnia wówczas np. pomoc w zorganizowaniu leczenia, transport bliskiej osoby lub znalezienie kogoś do opieki nad dzieckiem. Wszystkie wymienione zapisy są bardzo istotne dla narciarza lub snowboardzisty, który właśnie doznał kontuzji. Z tego względu sportowe assistance jest naprawdę ważnym dodatkiem!

Zakres opisywanych ubezpieczeń obejmuje nieraz inne świadczenia dodatkowe. W tej kategorii szczególnie warto wyróżnić:

  • OC – ochrona od odpowiedzialności cywilnej to bardzo ważny zapis, który może znaleźć się w treści ubezpieczenia. Dzięki niemu sportowiec nie będzie musiał z własnej kieszeni pokrywać szkód finansowych wyrządzonych innym osobom. Takie świadczenie jest szczególnie ważne dla narciarzy korzystających z wypożyczonego sprzętu.
  • Koszty rezygnacji – czasami nagły wypadek lub inne wydarzenie zmusza sportowca do rezygnacji z planowanego wyjazdu. Na szczęście niektóre polisy narciarskie mogą wówczas zapewnić zwrot poniesionych wydatków.
  • Sporty ekstremalne – większość ubezpieczycieli nie uznaje narciarstwa oraz snowboardingu za sporty ekstremalne. Jeżeli jednak ktoś zamierza np. jeździć poza wyznaczonymi trasami, dodatkowa ochrona od uprawiania sportów ekstremalnych jest już niezbędna!

O czym trzeba pamiętać przy zakupie tego ubezpieczenia?

Jedną z podstawowych zasad przy wyborze każdego ubezpieczenia jest dopasowanie jego zakresu ochrony. W przypadku polisy narciarskiej taka konieczność przejawia się w kilku ważnych aspektach. Warto więc mieć je na uwadze:

  1. Jeżeli celem wyjazdu narciarskiego jest kurort zagraniczny, zakres polisy musi obejmować zwrot kosztów leczenia. W treści tego zapisu powinny zostać uwzględnione również koszty ratownictwa medycznego.
  2. Kompleksowe ubezpieczenia narciarskie są nieco droższe, ale za to zapewniają znacznie szerszą ochronę. Ich zakres obejmuje wówczas między innymi: zabezpieczenie sprzętu narciarskiego, assistance, OC i inne świadczenia.
  3. Jeśli ktoś wykorzystuje narty lub deskę snowboardową do uprawiania ekstremalnych aktywności (np. freeride lub freestyle), powinien dodatkowo zakupić ubezpieczenie obejmujące sporty ekstremalne.

Jak i gdzie można kupić ubezpieczenie na narty i snowboard?

Większość asekuratorów sprzedających ubezpieczenia turystyczne posiada w swojej ofercie również polisy dla narciarzy i snowboardzistów. Dlatego samo znalezienie takiego świadczenia nie powinno być żadnym problemem. Jednak niektórzy mogą zadawać sobie pytanie – jak kupić ubezpieczenie na narty?

Pod wieloma względami to zakup ubezpieczenia przez internet wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Przede wszystkim taka procedura jest bardzo szybka, gdyż trwa kilka lub maksymalnie kilkanaście minut. Ponadto przed zakupem wybranego ubezpieczenia każdy może w spokoju przeczytać jego warunki. Natomiast po opłaceniu składki polisa i wszystkie niezbędne dokumenty trafią bezpośrednio na podany adres e-mail. Jest więc to bardzo wygodna alternatywa.

Co prawda, wielu ubezpieczycieli umożliwia także zakup polisy przez telefon lub stacjonarny zakup w placówce. Jednak w obydwu przypadkach osoba zainteresowana danym świadczeniem musi poświęcić więcej czasu na poszczególne procedury. Dlatego zakup drogą elektroniczną jest najkorzystniejszym wyborem.

Podsumowanie

Ubezpieczenie dla narciarzy i snowboardzistów to jedyna polisa, która zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo na stoku. Jej posiadacze mogą liczyć na odszkodowanie w razie doznania kontuzji podczas uprawiania jednego ze sportów zimowych. Zakup takiego ubezpieczenia ma szczególne znaczenie dla osób udających się do zagranicznego kurortu. Wówczas polisa zapewni im zwrot kosztów leczenia i ratownictwa, a co za tym idzie – umożliwi korzystanie z profesjonalnej opieki medycznej. Ponadto zakres najbardziej rozbudowanych ubezpieczeń obejmuje także: ochronę wyposażenia narciarskiego i snowboardowego, dodatkową polisę OC i gwarantowany zwrot kosztów rezygnacji. Jeżeli zaś chodzi o kupno takiego ubezpieczenia, najlepszym rozwiązaniem dla większości osób będzie dokonaniu zakupu przez internet.