ubezpieczenie na wyjazd do pracy
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie na wyjazd do pracy

Istnieje co najmniej kilka ważnych czynników, które skłaniają ludzi do rozpoczęcia pracy poza granicami Polski. Najczęściej są to oczywiście względy finansowe, gdyż osoby pracujące za granicą mogą liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie. Z drugiej strony pracownicy wskazują, że to właśnie podczas pracy w innych krajach mają zdecydowanie większe możliwości rozwoju. Niemniej jednak wyjazd do pracy za granicę ma również swoje wady. Jedną z nich jest kwestia bezpieczeństwa i ewentualnej organizacji leczenia podczas pobytu w innym państwie. Na szczęście w tym aspekcie pomóc może specjalne ubezpieczenie na wyjazd do pracy. Jakie są jego warunki i korzyści?

Ubezpieczenie na wyjazd do pracy – co to za polisa?

Zasadniczo polisa kupowana przy okazji wyjazdu do pracy za granicą jest inną wersją ubezpieczenia turystycznego. Podstawowe założenia obydwu tych świadczeń są praktycznie takie same. Jedno i drugie ubezpieczenie ma przecież zapewnić danej osobie bezpieczeństwo podczas pobytu w innym kraju. Jednak w przypadku pracy za granicą sam cel wyjazdu ma bardzo duże znaczenie. Tutaj warto wiedzieć, że większość standardowych ubezpieczeń turystycznych nie zapewnia ochrony w razie np. wykonywania pracy fizycznej za granicą. Przez to takie świadczenia nie będą odpowiednie dla osób wyjeżdżających w celach służbowych.

Natomiast wspomniane ubezpieczenie dla osób pracujących za granicą chroni przed wypadkami związanymi z wykonywaną pracą. Taki zapis ma tutaj kluczowe znaczenie, gdyż jest podstawą do uzyskania świadczeń z tytułu posiadanej polisy.

Jakie zapisy koniecznie muszą znaleźć się w treści tego ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia dla osób pracujących poza granicami kraju może obejmować różne świadczenia. Udzielana ochrona zależy w głównej mierze od wybranego wariantu polisy. Niemniej istnieje kilka zapisów, które bez względu na wszystko powinny znaleźć się w treści takiego ubezpieczenia.

Pierwszym i zarazem kluczowym świadczeniem będzie gwarantowany zwrot kosztów leczenia. W wielu przypadkach osoba wyjeżdżająca do pracy za granicą podejmuje tzw. pracę tymczasową. Przy takich umowach pracodawca rzadko zapewnia pracownikowi dodatkowe ubezpieczenie. Tymczasem w wielu krajach publiczna służba zdrowia jest niedostępna dla obcokrajowców. Przez to obywatele innych państw muszą samodzielnie płacić za udzieloną im pomoc lekarską. Aby więc chronić swój budżet, pracownik powinien dokonać zakupu polisy, która zapewni mu zwrot kosztów leczenia.

W tym miejscu pojawia się jednak pytanie – jak wysokie powinny być gwarantowane koszty leczenia? Odpowiedź zależy głównie od cen obowiązujących w danym kraju. Niektóre państwa gwarantują bowiem swoim obywatelom znacznie wyższe zarobki, ale wpływają one również na większe ceny poszczególnych usług. Dlatego zasada wydaje się w tym przypadku jasna. Im droższe są usługi medyczne w danym kraju, tym wyższe koszty leczenia powinno gwarantować ubezpieczenie.

Ubezpieczenie podczas pracy za granicą – dodatkowa ochrona

Koszty leczenia są więc zdecydowanie najważniejszym świadczeniem w każdym ubezpieczeniu dla osób pracujących za granicą. Natomiast treść takich polis może obejmować również inne zapisy. Jeżeli ktoś za granicą będzie wykonywać ciężką pracę fizyczną, dodatkowa ochrona naprawdę mu się przyda.

To właśnie praca fizyczna wiąże się z większym ryzykiem ulegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi. Z tego powodu ubezpieczenie na wyjazd do pracy powinno obejmować ochronę NNW. Dzięki niej posiadacz polisy będzie mógł uzyskać odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu. Co jasne, poszczególne ubezpieczenia gwarantują zgoła odmienną wysokość takiej rekompensaty. Z tego względu warto wybrać polisę, która zapewni najwyższe odszkodowanie.

Drugi aspekt dotyczy wspomnianych już kosztów leczenia. Otóż taki zapis nie zawsze przewiduje refundację wydatków w zakresie ratownictwa medycznego. Jeżeli natomiast osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi w trudno dostępnym terenie, zespół medyczny będzie musiał zorganizować specjalną akcję ratunkową. Problemem są tutaj koszty takiego działania, które w przypadku braku ubezpieczenia – spadną w całości na barki osoby poszkodowanej. Refundacja kosztów ratownictwa medycznego jest więc kolejnym ważnym zapisem.

Brak dobrej znajomości języka oraz rozeznania w lokalnych strukturach może skutecznie utrudniać uzyskanie pomocy. Dlatego bardzo dużym wsparciem będzie wówczas assistance wchodzące w ubezpieczenie na wyjazd do pracy. Takie świadczenie zapewnia posiadaczowi polisy możliwość korzystania z całodobowej infolinii alarmowej. Pod tym numerem dostępni są konsultanci, który odpowiadają za zorganizowanie wymaganej pomocy. Może to być np. pomoc w znalezieniu lekarza specjalisty, organizacja wizyty lekarskiej, a nawet tłumaczenie dokumentacji! Jednak tutaj każdy ubezpieczyciel stosuje swoje własne zapisy. Wobec tego warto po prostu sprawdzić, jakie świadczenia obejmuje assistance w danej polisie.

Na zakończenie trzeba wspomnieć również o ubezpieczeniach obejmujących ochronę cywilną (OC). Pod tym pojęciem kryje się gwarancja pokrycia szkód, które zostały spowodowane przez osobę ubezpieczoną. Jest to naprawdę przydatny zapis dla ludzi wyjeżdżających do pracy za granicę. Jego obecność sprawia, że odszkodowanie należne osobie pokrzywdzonej zostanie wypłacone już przez asekuratora.

Jak wybrać ubezpieczenie na zagraniczny wyjazd do pracy?

Wszystkie opisane wyżej informacje na pewno ułatwią znalezienie właściwego ubezpieczenia. Aby jeszcze bardziej uprościć całą procedurę, warto skorzystać z poniższej ściągi!

  • Wysokie koszty leczenia – ten zapis jest najważniejszy dla wszystkich pracowników, którzy nie otrzymają zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas to posiadana polisa umożliwia darmowe korzystanie z opieki lekarskiej. Co ważne, wysokość kosztów leczenia musi być dostosowana do cen obowiązujących w konkretnym kraju.
  • Ochrona NNW – nieszczęśliwe wypadki zdarzają się w każdym zawodzie, choć najbardziej są na nie narażone osoby wykonujące pracę fizyczną. Dlatego dodatkowa ochrona w zakresie NNW będzie bardzo przydatna.
  • OC oraz assistance – obydwa te świadczenia wchodzą w skład wielu ubezpieczeń dla osób wyjeżdżających za granicę. Dzięki OC można łatwo pokryć szkody wyrządzone innym osobom. Natomiast assistance zapewnia pomoc w zorganizowaniu leczenia i innych procedur.
  • Dopasowany zakres ochrony – niektórzy ubezpieczyciele zapewniają klientom możliwość dostosowania zakresu polisy do ich osobistych preferencji. Jeżeli asekurator na to pozwala, warto skorzystać z okazji!
  • Ochrona podczas pracy – ten podpunkt wydaje się oczywisty, jednak dla bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy wybrane ubezpieczenie gwarantuje ochronę również podczas wykonywania określonego zawodu. Ma to szczególne znaczenie w momencie, gdy dana praca niesie ze sobą podwyższone ryzyko.

Gdzie można kupić ubezpieczenie do pracy za granicą?

Dobrą informacją jest to, że zdecydowana większość ubezpieczycieli ma w swojej ofercie ubezpieczenia przeznaczone dla osób planujących podróż. Z drugiej strony nie każda taka polisa będzie odpowiednia w przypadku służbowego wyjazdu za granicę. Dlatego spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń należy wybrać takie, które będzie dedykowane ochronie osób pracujących w innym kraju.

Jak najłatwiej można kupić opisywaną polisę?

Zakup ubezpieczenia nie stanowi większego problemu. Warto jednak pamiętać, że sama procedura w poszczególnych przypadkach może przebiegać nieco inaczej. Z tego względu dla większości osób najlepszym wyborem będzie zakup polisy online. Dlaczego? Ponieważ cała procedura sprowadza się wówczas do: wyboru polisy i jej wariantu, wypełnienia formularza oraz opłacenia składki. Jest to na tyle łatwe, że poradzą sobie z tym nawet osoby, które nigdy wcześniej nie kupowały ubezpieczenia!

Podsumowanie

Opisywane ubezpieczenie sprawia, że zagraniczna praca stanie się dużo bezpieczniejsza. Dzięki tej polisie osoba ubezpieczona uzyska możliwość korzystania z darmowej opieki medycznej oraz otrzyma odszkodowanie w razie poważnego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli natomiast ubezpieczenie będzie obejmować świadczenia dodatkowe, jego posiadacz uzyska np. pomoc assistance oraz inne korzyści. Przy zakupie polisy trzeba więc dokładnie sprawdzić jej zakres ochrony. Ponadto osoby wykonując niebezpieczne zawody powinny skontrolować, czy praca wysokiego ryzyka jest uwzględniona w ramach ubezpieczenia. Jeśli zaś chodzi o sam zakup świadczenia, najlepszą alternatywą będzie nabycie polisy przez internet.