Ubezpieczenie turystyczne sportowe
Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne sportowe

Zdrowy styl życia połączony z uprawianiem sportu stał się ogólnoświatową modą. Obecnie nawet celebryci i inne popularne osoby promują taką formę aktywności. Nic więc dziwnego, że dla wielu ludzi sport to już element codziennego życia. Opisana tendencja wpływa również na przebieg wakacji, ponieważ coraz więcej turystów stawia na tzw. aktywny wypoczynek. Jednak w obliczu nadchodzącego wyjazdu warto zadbać o to, aby móc bezpieczenie ćwiczyć podczas pobytu za granicą. Pod tym względem najlepszym rozwiązaniem będzie sportowe ubezpieczenie turystyczne. Co to za polisa i jaką ochronę zapewnia?

Sportowe ubezpieczenie turystyczne – co to jest?

Zasadniczo opisywana polisa jest bardzo podobna do standardowego ubezpieczenia turystycznego. Najlepiej świadczy o tym zakres ochrony gwarantowanej w ramach obydwu wymienionych świadczeń. Takie ubezpieczenia zapewniają między innymi:

Jednakże zakres ubezpieczenia sportowego obejmuje rozszerzoną ochronę związaną z uprawianiem aktywności fizycznej. Oznacza to, że w razie doznania kontuzji podczas wyjazdu – turysta będzie mógł skorzystać z dodatkowej pomocy. Dlatego taka gwarancja będzie istotna dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku.

Jakie świadczenia obejmuje ubezpieczenie sportowe?

Co jednak składa się na wspomnianą ochronę? Przede wszystkim są to rozszerzone koszty leczenia. Większość asekuratorów zapewnia sportowcom wyższą kwotę refundacji za wydatki związane z uzyskaniem pomocy lekarskiej. Ponadto w takich polisach często pojawia się również zapis dotyczący refundacji kosztów ratownictwa oraz akcji poszukiwawczej. Działania tego typu mogą być niezbędne w sytuacji, gdy ktoś ulegnie kontuzji np. w niedostępnym rejonie wysokogórskim.

Drugim ważnym aspektem jest szerszy zakres NNW obejmujący sporty ekstremalne. Ten aspekt zostanie jednak szczegółowo omówiony w następnej części artykułu.

Kolejnym istotnym zapisem będzie ubezpieczenie sprzętu sportowego. Takie świadczenie często pojawia się w formie dodatkowego rozszerzenia ochrony bagażu. Jest to naprawdę przydatne udogodnienie, gdyż obecność tego zapisu umożliwi otrzymanie odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu podczas transportu. Warto tutaj podkreślić, że ceny profesjonalnych akcesoriów sportowych mogą być naprawdę wysokie. Z tego względu taka ochrona będzie bardzo potrzebna.

Pod względem zakresu ochrony ciekawą propozycją będą ubezpieczenia dedykowane uprawianiu określonych dyscyplin. Wielu asekuratorów ma w swojej ofercie np. polisy dla narciarzy oraz snowboardzistów. Taka oferta może być nawet lepszą alternatywą niż standardowe ubezpieczenie sportowe.

Sportowe NNW – o czym należy wiedzieć?

Ochrona przed skutkami nieszczęśliwego wypadku to szczególnie istotne świadczenie w przypadku ubezpieczeń dla sportowców. W ten sposób każda kontuzja odniesiona podczas uprawiania sportu może uprawniać do uzyskania odszkodowania. Jego wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju doznanego uszczerbku na zdrowiu. Bardziej poważne urazy oznaczają zazwyczaj wyższe odszkodowanie.

Przy omawianiu ubezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku trzeba wspomnieć o bardzo istotnej kwestii. Mianowicie większość asekuratorów dzieli wszystkie formy aktywności fizycznej na trzy kategorie. Są to odpowiednio:

  • Zwykłe aktywności (np. bieganie, jazda na rowerze lub rolkach),
  • Sporty wysokiego ryzyka (np. narciarstwo, snowboarding, trekking wysokogórski),
  • Dyscypliny ekstremalne (np. motocross, latanie na paralotni, wspinaczka lodowcowa).

Niestety, we wspomnianej kwestii panuje wręcz ogromna dowolność. Tak naprawdę każdy asekurator stosuje tutaj swoje własne regulacje. Oznacza to, że niektórzy ubezpieczyciele mogą uznać np. piłkę nożną za zwykłą aktywność, natomiast inni zakwalifikują ją jako sport wysokiego ryzyka. Podobne problemy dotyczą sposobu uprawiania danego sportu. Przykładowo, jeżeli narciarz będzie jeździć po dobrze przygotowanym stoku, taka aktywność prawdopodobnie zostanie uznana za sport wysokiego ryzyka. Jeśli jednak narciarz preferuje freeride, czyli jazdę poza wyznaczonymi trasami, taka aktywność zostanie już podciągnięta pod sport ekstremalny.

Co więc można zrobić z tak dużą płynnością ubezpieczenia? Jedynym rozwiązaniem pozostaje dokładna lektura OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) jeszcze przed zakupem polisy. Tylko w ten sposób można sprawdzić, czy podpisana umowa zapewni ochronę na odpowiednim poziomie.

Zakres ubezpieczenia a cel podróży

Kompleksowe ubezpieczenie dla sportowców powinno gwarantować ochronę na całym świecie. Warto jednak pamiętać, że przed zakupem ubezpieczenia asekurator może prosić o wskazanie celu podróży. Dlaczego jest to tak istotne?

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że ceny usług medycznych w poszczególnych państwach są zgoła odmienne. Niektóre kraje (np. Stany Zjednoczone lub Japonia) mogą poszczycić się znakomitym poziomem opieki lekarskiej. Niestety, przez to koszty leczenia w takich państwach są zdecydowanie większe. To z kolei powinno przekładać się na zakres ubezpieczenia.

Określenie docelowego miejsca podróży jest więc ważne pod względem ustalenia maksymalnej sumy refundacji. Wyższe ceny usług medycznych w danym państwie muszą wpłynąć na gwarantowaną wysokość kosztów leczenia. Czasami asekuratorzy zapewniają nawet nielimitowaną refundację. Co prawda, taka usługa jest dostępna jedynie w ramach najbardziej rozbudowanych i zarazem najdroższych ubezpieczeń. Jednak warto mieć taką możliwość na uwadze.

Ciekawą alternatywą może być także sportowe ubezpieczenie całoroczne. Takie polisy chronią przed wszelkimi urazami doznanymi na skutek uprawiania aktywności fizycznej. Ponadto zachowują one ważność zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Dzięki temu sportowcy uzyskają kompleksową ochronę na całym świecie.

Jak wybrać sportowe ubezpieczenie?

Duże różnice w zakresach poszczególnych ubezpieczeń mogą rodzić pewne wątpliwości dotyczące wyboru polisy. Dlatego warto mieć na uwadze kilka najważniejszych kwestii:

  1. Koszty leczenia – sportowe ubezpieczenie powinno gwarantować wyższą refundację kosztów leczenia w porównaniu do zwykłej polisy. Analogiczna zasada dotyczy także pobocznych kosztów związanych z leczeniem, takich jak: ratownictwo, transport medyczny oraz rehabilitacja.
  2. NNW – kompleksowa polisa dla sportowców musi zapewniać ochronę w trakcie uprawiania każdej aktywności. Dlatego w treści ubezpieczenia powinien znaleźć się zapis dotyczący dyscyplin wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych. Co jasne, wyższa suma odszkodowania to kolejny czynnik, który działa na korzyść sportowca.
  3. Ochrona sprzętu sportowego – profesjonalne akcesoria sportowe mają naprawdę wysoką wartość. Z tego względu dobre ubezpieczenie będzie chronić nie tylko sportowca, ale również jego sprzęt.
  4. OC i inne świadczenia – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gwarantuje pokrycie szkód wyrządzonych innym osobom. Taki zapis na pewno będzie istotny dla osób, które uprawiają sporty ekstremalne. Jeżeli chodzi o inne świadczenia, zasada jest bardzo prosta. Im szersza będzie ochrona, tym większe bezpieczeństwo uzyskuje sportowiec.

Gdzie kupić turystyczne ubezpieczenie sportowe?

Niemal każdy asekurator ma w swojej ofercie ubezpieczenie turystyczne. Niestety, świadczenia dedykowane sportowcom są już znacznie mniej popularne. Dlatego w pierwszej kolejności warto korzystać z usług tych firm, które sprzedają polisy stworzone z myślą o sportowcach.

Jeżeli zaś chodzi o formę zakupu, tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie zamówienie polisy online. Taka procedura jest bardzo łatwa, a wypełnianie formalności przez internet to kwestia dosłownie kilku minut.

Podsumowanie

Sportowe ubezpieczenie turystyczne to wyjątkowa polisa, której celem jest ochrona osób uprawiających sport podczas wakacyjnego lub służbowego wyjazdu. Zakres takiego świadczenia powinien gwarantować przede wszystkim wysoką kwotę refundacji kosztów leczenia. Oprócz tego bardzo istotna będzie: ochrona NNW, OC i dodatkowe zabezpieczenie sprzętu sportowego. Zazwyczaj ubezpieczenie sportowe jest zawierane na czas określonego wyjazdu. Jednak część asekuratorów oferuje również całoroczne polisy dla sportowców. Toteż wybór takiego świadczenia zależy głównie od potrzeb danej osoby. Co do samego zakupu – najwygodniejszym rozwiązaniem będzie zamówienie polisy przez internet.