Mury to termin stosowany na określenie konstrukcji nieruchomości. Ubezpieczenie murów gwarantuje odszkodowanie w przypadku uszkodzenia i zniszczenia fundamentów, ścian i dachu nieruchomości na skutek zdarzeń losowych.

Mury – ubezpieczenie

Ubezpieczenie murów chroni nieruchomość (mieszkanie, dom, dom w budowie) na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. W podstawowym zakresie ubezpieczenia zazwyczaj zawartych jest kilka zdarzeń losowych, a po uiszczeniu wyższej składki ubezpieczenia ich ilość może być zwiększona. Do zdarzeń losowych, na których wypadek ubezpieczenie murów zapewnia odszkodowanie, zalicza się m.in.:

 • pożar;
 • huragan;
 • silny wiatr;
 • powódź;
 • zalanie;
 • eksplozja;
 • huk ponaddźwiękowy;
 • uderzenie pojazdu mechanicznego;
 • uderzenie statku powietrznego;
 • dym i sadza;
 • lawina;
 • napór śniegu;
 • trzęsienie ziemi.

W zakresie ubezpieczenia murów może też być obecne ryzyko dewastacji czy akcji ratowniczej (zapewnia odszkodowanie na przykład w razie uszkodzenia ścian wskutek zalania ich przez straż pożarną podczas gaszenia pożaru).

Mury a inne warianty ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie murów to jeden z wariantów ubezpieczenia nieruchomości obok:

 • ubezpieczenia elementów stałych (np. drzwi, okna, parkiety) i elementów zewnętrznych (np. rynny, parapety);
 • ubezpieczenia elementów ruchomych (np. sprzęt AGD/RTV i komputerowy, meble).

Nieruchomość może być ubezpieczona w ramach jednego ze wskazanych wariantów, dwóch lub trzech. Co więcej, w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych ubezpieczenie murów jest oferowane razem z ubezpieczeniem elementów stałych i elementów zewnętrznych. Wówczas o ubezpieczenie elementów ruchomych polisa może być rozszerzona po uiszczeniu wyższej składki ubezpieczenia.

Mury – ubezpieczenie dobrowolne czy obowiązkowe?

Ubezpieczenie murów co do zasady jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza to, że prawo nie zobowiązuje do zawarcia umowy ubezpieczenia, a klient dokonuje zakupu polisy z własnej woli. Co jednak ważne, w pewnych okolicznościach jest to ubezpieczenie obowiązkowe. A mianowicie bank, który udziela kredytu hipotecznego, wymaga od kredytobiorcy zawarcia umowy ubezpieczenia murów. I kontynuowania polisy przez cały okres trwania umowy kredytowej. Wówczas konieczna jest też cesja polisy na bank.

Co to jest suma ubezpieczenia murów? I ile powinna wynosić?

Podczas zawierania umowy ubezpieczenia klient wskazuje sumę ubezpieczenia, na jaką konstrukcja nieruchomości ma być ubezpieczona. Jest to maksymalna kwota odszkodowania w przypadku całkowitego zniszczenia murów. A w razie częściowego ich uszkodzenia wysokość odszkodowania odpowiada wartości szkody i również nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia. Dlatego suma ubezpieczenia murów musi być równa wartości rynkowej nieruchomości. Naturalnie nie wlicza się do niej kosztów wykończenia (elementy stałe i elementy zewnętrzne) i wyposażenia (elementy ruchome). Trzeba też wiedzieć, że nie warto zaniżać lub zawyżać wartości rynkowej nieruchomości. W pierwszym przypadku, na przykład w razie całkowitego spalenia nieruchomości, polisa nie zapewni właściwej ochrony ubezpieczeniowej. W drugim natomiast składka ubezpieczenia będzie bezsensownie wyższa, a w sytuacji szkody całkowitej towarzystwo ubezpieczeniowe i tak wypłaci odszkodowanie w rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości.

Mury – Od czego zależy cena ubezpieczenia?

Cena ubezpieczenia murów jest zależna od kilku czynników. Obok wymienionej już sumy ubezpieczenia, tj. wartości rynkowej nieruchomości, znaczenie ma też jej powierzchnia, rok budowy (domu lub budynku wielorodzinnego) oraz lokalizacja. Szczególnie wpływ usytuowania nieruchomości na cenę polisy na pierwszy rzut oka może być niezrozumiały. Tymczasem jest podyktowany pragmatyzmem towarzystw ubezpieczeniowych. Na przykład, jeżeli nieruchomość jest położona w miejscu, gdzie w przeszłości doszło do powodzi składka ubezpieczenia będzie wyższa niż w przypadku nieruchomości o takiej samej wartości rynkowej, powierzchni i roku budowy, lecz usytuowanej z dala od zbiorników wodnych.