Słownik ubezpieczeniowy

Kompensacja szkody

W ubezpieczeniach nieruchomości kompensacja szkody jest rodzajem odszkodowania, czyli wyrównania doznanych strat materialnych na skutek zdarzenia losowego.

Wysokość wypłaconego odszkodowania nie może być wyższa od wartości rynkowej uszkodzonego mienia. Kompensacja szkody nie może prowadzić do wzbogacenia się ubezpieczonego.

Kompensacja szkody pozwala na otrzymanie odszkodowania za kilka zdarzeń występujących jednocześnie. Przykładowo włamanie może spowodować pokrycie kosztów:

  • Wymiany drzwi,
  • Zniszczonego mienia,
  • Ukradzionego mienia,
  • Śladów dewastacji.

Takie samo zdarzenie nie może być przyczyną kompensacji tej samej szkody w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych.