Słownik ubezpieczeniowy

Business Interruption

Wypadki losowe mogą stać się źródłem poważnych problemów dla każdego człowieka. Wszelkie nieprzewidziane zdarzenia są szczególnie groźne w przypadku ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Na szczęście przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed taką ewentualnością poprzez zakup polisy Business Interruption. Jest to specjalne ubezpieczenie chroniące przed utratą zysków na skutek nieprzewidzianych okoliczności. Zakres polisy obejmuje wszelkie zdarzenia, które są przyczyną częściowego lub całkowitego przerwania pracy. Jakie są warunki tego ubezpieczenia i dlaczego warto je zakupić?

Business Interruption – polisa stworzona z myślą o przedsiębiorcach

Przerwa w działalności jest bardzo dużym ryzykiem dla niemal każdej firmy. Dlatego przedsiębiorcy gorączkowo szukają sposobu na zabezpieczenie własnych interesów. Taką możliwość zapewnia polisa Business Interruption, która została przygotowana z myślą o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Głównym celem ubezpieczenia jest kompleksowa ochrona osiąganych zysków. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje straty poniesione przez przedsiębiorcę w wyniku określonych zdarzeń losowych. Uzyskane w ten sposób środki umożliwią zachowanie płynności finansowej, dzięki czemu łatwiej będzie naprawić powstałe zniszczenia.

Przed czym chroni polisa Business Interruption? Jakie są jej warunki?

Jak każde inne ubezpieczenie, polisa Business Interruption także ma ściśle określony zakres oraz warunki. Wiadomo już, że udzielana ochrona ma przede wszystkim zabezpieczyć zysk przedsiębiorstwa. Jednak co to oznacza w praktyce?

Opisywana polisa chroni przed wszelkimi okolicznościami losowymi, które wymuszają czasowy zastój w pracy. Przykładem takiego zdarzenia może być np. przerwa w dostawie prądu. Jeżeli zaistniały problem nie powstał z winy przedsiębiorcy, polisa powinna zapewnić pokrycie strat spowodowanych przestojem w działalności. Oczywiście ubezpieczenie chroni również przed poważniejszymi sytuacjami, takimi jak: pożar, podtopienie lub całkowite zalanie. Co istotne, poszczególne polisy Business Interruption mogą różnić się pod względem zakresu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie indywidualne zapoznanie się z zapisami zawartymi w wybranych ubezpieczeniach.

Identyczna zależność dotyczy warunków ochrony. Każdy ubezpieczyciel może inaczej zdefiniować czynniki rozumiane jako wyłączenie odpowiedzialności. Zapewne żadna polisa nie zapewni rekompensaty finansowej, jeżeli szkoda powstanie w wyniku zaniedbania lub błędu. Jakiekolwiek niedopatrzenie ze strony właściciela firmy lub jednego z pracowników może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania. Zatem trzeba mieć na uwadze fakt, iż polisa jest wyłącznie dodatkowym zabezpieczeniem. Nie zwalnia ona z odpowiedzialności i wymogu dbania o zasady bezpieczeństwa podczas codziennej pracy.

Dla kogo polisa Business Interruption będzie najbardziej wskazana?

Ogólnie można byłoby stwierdzić, że taki rodzaj zabezpieczenia jest przydatny dla każdego przedsiębiorcy. Niemniej warto wskazać kilka przypadków, w których ochrona przed utratą zysku będzie szczególnie istotna.

Pierwszą kategorią są firmy korzystające z szeroko rozumianego outsourcingu. Jeżeli dostawca oprogramowania lub usługi nie wywiąże się ze swoich obowiązków, firma musi wstrzymać pracę. Taka sytuacja dotyczy między innymi: przerw w dostawie prądu, internetu lub awarii firmowego hostingu. Wówczas ubezpieczenie Business Interruption powinno zapewnić odszkodowanie za powstałe opóźnienia. Z takiego zabezpieczenia skorzystają głównie przedsiębiorstwa z branży IT.

Drugą kategorię stanowią firmy zajmujące się produkcją. W ich przypadku każda przerwa w dostawie prądu może spowodować całkowity zastój. Nie ulega więc wątpliwości, że opisywane ubezpieczenie okaże się tutaj naprawdę potrzebne.

Business Interruption czy ubezpieczenie mienia? Które świadczenie wybrać?

Niektórzy mogą odnieść uzasadnione wrażenie, że zakres ochrony w Business Interruption powiela zakres ubezpieczenia mienia przedsiębiorcy. W istocie jest to bowiem rozszerzenie polisy chroniącej mienie. Należy jednak zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny aspekt. Mianowicie polisa Business Interruption zapewnia również zwrot kosztów, których nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie mienia. Dobrym przykładem będą tutaj wydatki związane z wynajmem biura lub sprzętu.

Jak widać, Business Interruption jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących zabezpieczyć własną firmę przed wypadkami losowymi. Trzeba jednak podkreślić konieczność zapoznania się z warunkami polisy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) mogą bowiem zawierać bardzo istotne zapisy dotyczące procedury wypłaty odszkodowania. Znajomość tych zasad będzie niezbędna do tego, aby podjąć świadomy wybór najkorzystniejszego ubezpieczenia.