Słownik ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy jest rodzajem roszczenia zwrotnego, które wysuwa towarzystwo ubezpieczeniowe. Towarzystwo żąda od sprawcy szkody zwrotu części lub całości kosztów poniesionych w celu wypłaty odszkodowania.

W ramach regresu ubezpieczeniowego wyróżnia się:

  • Regres typowy, właściwy – do szkody doprowadziła osoba trzecia, na przykład właściciel nieruchomości, który zalał nieruchomość znajdującą się poniżej,
  • Regres nietypowy, niewłaściwy – do szkody doprowadziła osoba ubezpieczona, na przykład wtedy, gdy zdarzenie zostało wywołane przez ubezpieczonego prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu.