W ubezpieczeniach nieruchomości rabunkiem określa się przewłaszczenie mienia przez osobę trzecią z wykorzystaniem groźby użycia albo przy użyciu przemocy fizycznej. Do rabunku może dojść zarówno w ubezpieczonej nieruchomości, jak i poza nią.

Na skutek rabunku może dojść do utraty torby, plecaka, portfela, dokumentów, gotówki, kluczy.

Rabunek jest najczęściej zdarzeniem losowym wymagającym dokupienia rozszerzenia do polisy podstawowej.

Aby otrzymać odszkodowanie za rabunek z ubezpieczenia nieruchomości, muszą być spełnione określone warunki. Towarzystwa stosują różne warunki wypłaty odszkodowania, na przykład są to:

  • Użycie przemocy fizycznej w stosunku do ubezpieczonego,
  • Poszkodowany powinien musi być obezwładniony z użyciem narzędzia,
  • Poniesienie strat w określonej wysokości.