Ubezpieczenie na życie

Jednym z najważniejszych priorytetów w życiu każdego człowieka jest zapewnienie bezpieczeństwa swojej najbliższej rodzinie. Pod tym względem szczególnie istotną rolę odgrywa zabezpieczenie finansowe, które pozwala na przezwyciężenie wielu życiowych trudności. Niestety, czasami wypadek lub nagła choroba jednego z członków rodziny może zmienić dosłownie wszystko. Czy można w jakiś sposób uchronić się przed takimi sytuacjami? Jeżeli chodzi o aspekt finansowy, dobrym zabezpieczeniem będzie ubezpieczenie na życie. Taka polisa zapewni rodzinie pomoc w szczególnie trudnych chwilach. Co warto wiedzieć o tym ubezpieczeniu i jak wybrać odpowiednią polisę?

Jednym z najważniejszych priorytetów w życiu każdego człowieka jest zapewnienie bezpieczeństwa swojej najbliższej rodzinie. Pod tym względem szczególnie istotną rolę odgrywa zabezpieczenie finansowe, które pozwala na przezwyciężenie wielu życiowych trudności. Niestety, czasami wypadek lub nagła choroba jednego z członków rodziny może zmienić dosłownie wszystko. Czy można w jakiś sposób uchronić się przed takimi sytuacjami? Jeżeli chodzi o aspekt finansowy, dobrym zabezpieczeniem będzie ubezpieczenie na życie. Taka polisa zapewni rodzinie pomoc w szczególnie trudnych chwilach. Co warto wiedzieć o tym ubezpieczeniu i jak wybrać odpowiednią polisę?

Ubezpieczenie na życie – co to jest?

Życie to bez wątpienia najcenniejsze dobro na całym świecie. Zdecydowana większość obowiązujących regulacji prawnych stanowi gwarant ochrony życia i zdrowia obywateli. Podobna zależność pojawia się także w świecie ubezpieczeń. Polisa na życie zapewnia bowiem odszkodowanie w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Co jasne, takie środki trafiają bezpośrednio do bliskich zmarłego, którzy dzięki nim mogą zadbać o swoją przyszłość.

Ubezpieczenia na życie są dostępne w różnych odmianach. Niektóre polisy tego typu zapewniają odszkodowanie jedynie w przypadku nagłej śmierci osób ubezpieczonych. Z kolei inne ubezpieczenia obejmują kompleksową ochronę życia i zdrowia. Dlatego jeszcze przed zakupem polisy należy zastanowić się nad tym, jakie świadczenie będzie bardziej opłacalne.

Jaki zakres posiada ubezpieczenie na życie?

Głównym celem każdego ubezpieczenia na życie jest gwarancja wypłaty odszkodowania po śmierci ubezpieczonego. Ten zapis stanowi fundament wszystkich świadczeń, które mają chronić życie i zdrowie. Trzeba jednak pamiętać, że śmierć posiadacza polisy może nastąpić z różnych przyczyn. Toteż warto przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej.

Większość dostępnych ubezpieczeń na życie zapewnia rekompensatę finansową, jeżeli osoba ubezpieczona umrze na skutek:

 • zawału serca lub udaru mózgu;
 • choroby przewlekłej;
 • nowotworu;
 • wypadku komunikacyjnego;
 • przyczyn naturalnych.

Śmierć w wyniku jednej z wymienionych okoliczności uprawnia bliskich zmarłego do uzyskania odszkodowania. Oczywiście wysokość tej rekompensaty będzie zależeć przede wszystkim od sumy ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczenie na życie NIE zapewni ochrony?

Wydawać by się mogło, że tak kompleksowa polisa gwarantuje ochronę praktycznie w każdej sytuacji. Jednak nie jest to prawda. Każde ubezpieczenie obejmuje bowiem kilka wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli taka okoliczność przyczyni się do śmierci posiadacza polisy, asekurator ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Jak więc wygląda ta kwestia w przypadku ubezpieczeń na życie?

Jednym z najtrudniejszych zagadnień okazuje się tutaj śmierć w wyniku samobójstwa. Poszczególni ubezpieczyciele mogą stosować w tym aspekcie zupełnie inne zasady. W niektórych przypadkach samobójstwo zostanie uznane za zwykły zgon, który uprawnia bliskich do uzyskania rekompensaty finansowej. Natomiast inne ubezpieczenia mogą skrywać tę okoliczność w wykazie wyłączeń odpowiedzialności. Wówczas odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Dużo większa jednomyślność dotyczy zgonu związanego ze złamaniem prawa. Ten zapis odnosi się do przypadków, w których śmierć nastąpiła w wyniku naruszenia obowiązujących regulacji. Idealnym przykładem takiej okoliczności może być prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień. Jeżeli osoba ubezpieczona doprowadzi wówczas do wypadku i sama poniesie w nim śmierć – asekurator unieważni zawartą polisę. Powyższy zapis odnosi się także do zgonów spowodowanych: uczestnictwem w zamieszkach, rozruchach ulicznych i bójkach.

Polisa na życie a suma ubezpieczenia

Niezależnie od rodzaju zawieranej polisy, suma ubezpieczenia stanowi jeden z absolutnie kluczowych aspektów. Ten zapis określa maksymalną wysokość odszkodowania, które może zostać przyznane w ramach polisy. Jeśli zatem posiadacz polisy chciałby uzyskać szerokie zabezpieczenie finansowe, powinien postawić na wysoką sumę ubezpieczenia.

Jakie kwoty najczęściej pojawiają się w ubezpieczeniach na życie? Otóż przeciętna wysokość odszkodowania wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Czasami na rynku można nawet znaleźć ubezpieczenia, które gwarantują milion złotych odszkodowania!

Niemniej w kontekście sumy ubezpieczenia należy także pamiętać o kilku ważnych aspektach. Tutaj bardzo istotnym czynnikiem okazuje się wysokość składki. Dlaczego? Albowiem praktycznie wszystkie ubezpieczenia gwarantujące wysokie odszkodowania są stosunkowo drogie. Co więcej, dużo zależy także od wieku ubezpieczonego oraz jego stanu zdrowia. Młodsze osoby zazwyczaj nie będą miały problemów z zawarciem ubezpieczenia na dużą sumę. Jednak niewielu asekuratorów zaoferuje podobną kwotę swoim starszym klientom.

Warto także wiedzieć o tym, że suma ubezpieczenia może zależeć od okoliczności zgonu. Przykładowo, śmierć w wyniku choroby przewlekłej zostanie potraktowana inaczej niż zgon będący efektem nieszczęśliwego wypadku. Wszystkie informacje na ten temat powinny widnieć w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Warto więc pamiętać o uważnej lekturze tego dokumentu!

Ubezpieczenie na życie i zdrowie – rozszerzona ochrona

Praktycznie każda polisa na życie może zostać dodatkowo rozszerzona o zapisy związane z ochroną zdrowia. Taka alternatywa będzie szczególnie przydatna dla osób, którym zależy na bardziej kompleksowym zabezpieczeniu. Trzeba przy tym podkreślić, że zakres ubezpieczenia na życie i zdrowie jest nieporównywalnie szerszy. Polisa tego typu zapewnia odszkodowanie nie tylko w razie śmierci ubezpieczonego. Jej zapisy obejmują także inne sytuacje.

Przykładem takiego zdarzenia będzie np. długotrwała hospitalizacja. Przymusowy pobyt w szpitalu wiąże się z czasową niezdolnością do pracy. To z kolei może doprowadzić do poważnych problemów finansowych. Jednakże znaczna część ubezpieczeń na życie i zdrowie przewiduje w takim wypadku odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu. Uzyskane pieniądze pozwolą wówczas na opłacenie zarówno kosztów leczenia, jak i bieżących wydatków dnia codziennego.

Ponadto ubezpieczenie na życie i zdrowie może chronić również przed inwalidztwem i trwałą niezdolnością do pracy. Jest to szczególnie istotny zapis, ponieważ częściowe lub całkowite inwalidztwo stanowi nieraz efekt np. wypadku komunikacyjnego. Obecność takiego świadczenia sprawia, że dana osoba uzyska wtedy długofalowe wsparcie pieniężne.

Od czego zależy cena ubezpieczeń na życie?

Jeśli ktoś zamierza kupić ubezpieczenie na życie, zapewne szybko zauważy, że ceny poszczególnych polis są zupełnie inne. Rzeczywiście wysokość składki zależy od kilku istotnych czynników, takich jak:

 • zakres ochrony;
 • suma ubezpieczenia;
 • czas trwania umowy;
 • wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej.

Spośród wszystkich wymienionych aspektów warto zwrócić uwagę na czas trwania umowy. Dlaczego? Ponieważ ubezpieczenie na życie jest świadczeniem terminowym. Oznacza to, że polisa zachowa swoją ważność wyłącznie przez określony czas. Zazwyczaj ubezpieczyciele umożliwiają zakup takiego świadczenia na 5, 10, 15 lub 20 lat. Niektóre firmy stosują także ograniczenie dotyczące wieku. Wówczas zawarte ubezpieczenie będzie chronić jedynie do ukończenia np. 65 lub 70 roku życia. Oczywiście w polisie na życie mogą znaleźć się również inne ograniczenia. Z tego powodu uważna lektura warunków ubezpieczenia jest tak istotna.

Jak kupić kompleksowe ubezpieczenie na życie?

Istnieje co najmniej kilka ważnych aspektów, które należy mieć na uwadze przy zakupie polisy na życie. Dlatego w razie wątpliwości warto skorzystać z poniższej ściągi:

 1. Ubezpieczenie na życie powinno przede wszystkim gwarantować zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci żywiciela rodziny. Pod tym względem największe znaczenie ma suma ubezpieczenia, ponieważ to od niej zależy wysokość potencjalnego odszkodowania. Im wyższa będzie jego kwota maksymalna, tym lepiej!
 2. Polisa na życie i zdrowie to rozszerzona wersja opisywanego świadczenia. Takie ubezpieczenie chroni również samego posiadacza polisy, który może liczyć na pomoc finansową w razie czasowej lub trwałej niezdolności do pracy.
 3. Wyłączenia odpowiedzialności stosowane w ubezpieczeniach na życie dotyczą między innymi: samobójstw, działania niezgodnego z prawem oraz udziału w bójkach lub rozruchach. Jeżeli zgon nastąpi w wyniku takich okoliczności, asekurator nie musi wypłacać odszkodowania.
 4. Wszyscy ubezpieczyciele jeszcze przed podpisaniem umowy analizują wiek i stan zdrowia swoich klientów. Dlatego młodsze osoby będące w dobrej kondycji fizycznej mogą zakupić ubezpieczenie za niewielkie pieniądze. Natomiast w przypadku starszych osób koszt zakupu polisy będzie wyraźnie większy.

Ubezpieczenie online – wygoda i opłacalność

Branża ubezpieczeń już od setek lat rozwija się wraz z duchem czasu. Dlatego dzisiaj każda zainteresowana osoba może łatwo kupić ubezpieczenie na życie za pomocą internetu. Jest to zdecydowanie najłatwiejsze i zarazem najbardziej praktyczne rozwiązanie.

Zakup ubezpieczenia online pozwala na szybkie zapoznanie się z ofertami poszczególnych asekuratorów. Dzięki temu znalezienie najbardziej opłacalnej oferty jest naprawdę proste. Wystarczy tylko porównać kilka ofert, aby wybrać odpowiednią polisę. Ponadto zamówienie ubezpieczenia online pozwala przyspieszyć wszystkie aspekty formalne. Tak naprawdę cała procedura zakupu sprowadza się wówczas do: wyboru polisy, podania danych osobowych i opłacenia składki. Dokumentacja zostanie wtedy wysłana na podany adres e-mail. Dzięki temu zakup ubezpieczenia zajmie około kilkunastu minut.

Podsumowanie

Jeżeli chcesz zadbać o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich, zakup ubezpieczenia na życie będzie doskonałą inwestycją. Ten rodzaj polisy zapewnia odszkodowanie w razie śmierci osoby objętej ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli jednak chcesz uzyskać szerszą ochronę, dobrą alternatywą będzie polisa na życie i zdrowie. Dzięki niej możesz uzyskać odszkodowanie w razie wypadku, który spowoduje np. inwalidztwo lub całkowitą niezdolność do pracy. Ponadto taka polisa również obejmuje zabezpieczenie finansowe dla Twoich bliskich. Polisę na życie możesz łatwo kupić przez internet. W ten sposób szybciej uporasz się z formalnościami, a ponadto uzyskasz ochronę bez konieczności wychodzenia z domu!