Assistance to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia udzielenie ubezpieczonemu przez towarzystwo ubezpieczeniowe określonej i natychmiastowej pomocy w nieoczekiwanej sytuacji na drodze, w domu, w podróży, w firmie, czy też medycznej. Wystarczy kontakt telefoniczny ubezpieczonego z Centrum Alarmowym ubezpieczyciela, które jest czynne 24/7, a pracownik zorganizuje konieczne usługi pomocowe. Należy przestrzegać wskazanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danej polisy czasu na wezwanie pomocy i zaleceń pracownika Centrum Alarmowego.

Rodzaj ubezpieczenia Assistance (ASS)

Z uwagi na obszar, którego dotyczy ubezpieczenie wyróżnia się Assistance:

 • komunikacyjny;
 • domowy;
 • podróżny;
 • medyczny;
 • prawne;
 • dla firm;
 • concierge.

Zakres ubezpieczenia

Assistance funkcjonuje przeważnie w dwóch wersjach — podstawowej i rozszerzonej. Wersja podstawowa zazwyczaj jest dodawana przez towarzystwa ubezpieczeniowe do określonej polisy za darmo (np. komunikacyjny do ubezpieczenia OC i AC, czy podróżny do ubezpieczenia turystycznego). Jak sama nazwa wskazuje, wersja podstawowa zapewnia usługi pomocowe w okrojonym zakresie. Wersja rozszerzona natomiast gwarantuje szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Wraz z nim wzrasta cena ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na temat zakresu zawarte są w OWU danej polisy. Ubezpieczenie może być też zakupione niezależnie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Limity Assistance

Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty danej usługi pomocowej do określonej w OWU kwoty. Co równie ważne, poszczególne usługi Assistance są obwarowane limitami. Dana usługa pomocowa może być zrealizowana ustaloną w OWU ilość razy w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Dla przykładu, w przypadku Assistance komunikacyjnego do limitów stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe należy m.in.:

 • udzielenie pomocy na drodze pod warunkiem zdarzenia w odległości większej niż x km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego;
 • usprawnienie pojazdu do limitu x PLN;
 • holowanie pojazdu do warsztatu, nie dalej niż x km od miejsca zdarzenia.

Assistance komunikacyjny

Assistance komunikacyjny zapewnia pomoc na drodze. Skorzystanie z niej nie wpływa na zniżki za bezszkodową jazdę w ramach ubezpieczenia OC i AC. Podstawowa wersja zazwyczaj dotyczy pomocy na drodze w przypadku kolizji w Polsce. Natomiast usługi pomocowe w wersji rozszerzonej są organizowane też w sytuacji awarii czy kradzieży pojazdu, również poza granicami Polski. Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów m.in.:

 • usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia;
 • holowania pojazdu;
 • dostarczenia paliwa;
 • samochodu zastępczego;
 • wymiany uszkodzonej opony.

Assistance domowy

Assistance domowy gwarantuje pomoc w domu po zaistnieniu wskazanych w OWU awarii lub zdarzeń losowych. Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów m.in.:

 • pomocy odpowiedniego specjalisty (elektryka, ślusarza, hydraulika, szklarza, dekarza, etc.) w przypadku szkody w domu spowodowanej zdarzeniem losowym (pożar, powódź, huragan, włamanie, wandalizm, etc.);
 • pomocy odpowiedniego serwisanta w przypadku awarii urządzenia AGD/RTV lub komputera w domu;
 • zakwaterowania dla domowników w hotelu wtedy, kiedy zdarzenie losowe uniemożliwia ich pozostanie w domu;
 • opieki nad zwierzętami domowymi w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem.

Assistance podróżny

ASS podróżny zapewnia pomoc podczas podróży w Polsce oraz poza jej granicami. Charakter wyjazdu nie ma znaczenia. Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów m.in.:

 • pomocy medycznej spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem ubezpieczonego;
 • transportu medycznego do Polski i transportu zwłok;
 • akcji ratowniczej i poszukiwawczej na morzu i w górach;
 • transportu i zakwaterowania bliskiej osoby w sytuacji hospitalizacji ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem.

ASS podróżny zapewnia też zwrot poniesionych kosztów m.in. w związku z:

 • niewykorzystaniem SKI-PASS spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem ubezpieczonego;
 • udzieleniem pomocy weterynaryjnej psu lub kotu zabranemu przez ubezpieczonego w podróż.

Assistance medyczny

ASS medyczny gwarantuje usługi pomocowe ubezpieczonemu w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów m.in.:

 • domowej wizyty lekarza rodzinnego;
 • transportu medycznego do szpitala i transportu powrotnego po hospitalizacji do domu;
 • dostarczenia leków do domu;
 • wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • opieki domowej/pielęgniarskiej po hospitalizacji.

Assistance prawne, dla firm I concierge

ASS prawne, krótko mówiąc, umożliwia skorzystanie z usług kancelarii prawnej. Z kolei Assistance dla firm zapewnia pomoc przedsiębiorcom w razie awarii sprzętu biurowego lub szkody w siedzibie firmy (zalanie, pożar, włamanie). Natomiast concierge to osobisty asystent, który realizuje usługi pomocowe na żądanie i koszt ubezpieczonego, na przykład rezerwuje hotel czy bilety do teatru.