Słownik ubezpieczeniowy

Bonus Malus (BM)

Bonus Malus – określenie pochodzi z języka łacińskiego i oznacza dobry/zły. Odnosi się się do historii ubezpieczenia. Na podstawie dobrej lub złej historii ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowa ustala zniżki lub zwyżki w składce ubezpieczeniowej. Poza komunikacją ma zastosowanie w ubezpieczeniach majątkowych. Znany jest pod skrótem B/M.

Zasady stosowania Bonus Malus

Wysokość składki danego ubezpieczenia komunikacyjnego zależy od szkodowości kierowcy w dotychczasowych okresach ubezpieczenia. Na tej podstawie kierowca jest przypisywany do odpowiedniej klasy taryfowej, w której jest obecny bonus, czyli zniżka lub malus, czyli zwyżka składki ubezpieczenia samochodu. Podstawowa cena danego ubezpieczenia komunikacyjnego zależy od kilku czynników, dla przykładu miejsca zarejestrowania pojazdu, modelu i pojemności silnika, czy wieku i stażu w prowadzeniu samochodu kierowcy.

Posiadacz pojazdu, który kupuje ubezpieczenie samochodu za pierwszym razem, zazwyczaj płaci podstawową składkę danego ubezpieczenia komunikacyjnego. Kierowca o bezszkodowym poprzednim okresie ubezpieczenia otrzymuje bonus, przeważnie w wysokości 10% w stosunku do podstawowej stawki składki ubezpieczenia. Jeżeli w poprzednim okresie ubezpieczenia był w klasie taryfowej o maksymalnym bonusie, który w zależności od ubezpieczyciela wynosi 60% lub 70%, pozostaje w niej. Natomiast każda szkoda na pojeździe, zlikwidowana przez ubezpieczyciela w poprzednim okresie ubezpieczenia, oznacza zwyżkę w stosunku do podstawowej stawki składki ubezpieczenia, najczęściej w wysokości 10%.

O zakwalifikowaniu kierowcy do danej klasy Bonus Malus decyduje liczba zgłoszonych do ubezpieczyciela szkód w poprzednim okresie ubezpieczenia, a nie ich wartość. Po zmianie ubezpieczyciela kierowca przenosi zniżki i zwyżki do nowego towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie zaświadczenia o przebiegu danego ubezpieczenia komunikacyjnego. Trzeba jednak wiedzieć, że wysokość stosowanych zniżek i zwyżek zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dlatego po zmianie ubezpieczyciela procentowy bonus zostanie przeliczony według nowej tabeli taryfowej. Trzeba jednoznacznie zaznaczyć, że klasa Bonus Malus w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym nie jest powiązana z klasą Bonus Malus w Autocasco. Inaczej mówiąc, szkody likwidowane z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie rzutują na historię szkodowości w przebiegu ubezpieczenia Autocasco.

Jak nie stracić bonusu? Ubezpieczenie ochrony zniżek

Ubezpieczenie ochrony zniżek jest skierowane zarówno do posiadaczy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jak i Autocasco. Zapewnia ochronę posiadanych zniżek w danym ubezpieczeniu komunikacyjnym. Co jednak ważne, ochrona zniżek działa jedynie przy pierwszej szkodzie zarejestrowanej w danym okresie ubezpieczenia z określonej polisy komunikacyjnej. Co więcej, jest honorowana jedynie w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym zawarta została umowa ubezpieczenia. Po zmianie ubezpieczyciela, podczas klasyfikowania kierowcy do klasy Bonus Malus, wszystkie szkody na pojeździe w przebiegu danego ubezpieczenia komunikacyjnego są brane pod uwagę.

Przykład praktyczny: Pan Piotr jeździł bezszkodowo od 8 lat. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupił polisę OC, przyznało mu maksymalne zniżki w wysokości 60%. Niestety uprawniony przez Pana Piotra do kierowania samochodem syn spowodował szkodę z udziałem innego pojazdu. Szkoda została zlikwidowana z ubezpieczenia OC komunikacyjnego Pana Piotra. Zgodnie z tabelą Bonus Malus ubezpieczyciela Pana Piotra zniżka przy wykupywaniu polisy na kolejny rok wyniosłaby w tej sytuacji 50%. Na szczęście Pan Piotr podczas zawierania polisy zapewnił sobie ochronę zniżek. To sprawia, że w następnym okresie ubezpieczenia Pan Piotr zachowa zniżkę 60% przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jednak pod dwoma warunkami. Po pierwsze, że w obecnym okresie ubezpieczenia z jego polisy OC nie zostanie zgłoszona już żadna szkoda. Po drugie, że Pan Piotr nie zmieni w następnym okresie ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego.