Kradzieżą w kontekście ubezpieczeń nieruchomości określa się dokonanie przewłaszczenia lub usiłowanie przewłaszczenia mienia przez osobę trzecią.

Termin ten odnosi się również do kradzieży zwykłej, w przypadku której nie ma śladów wskazujących na użycie narzędzi albo siły fizycznej w celu dostania się do nieruchomości. Różni się ona od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Kradzież zwykła jest ryzykiem dodatkowym, dlatego wymaga ona dokupienia dodatkowego rozszerzenia. Może ono obejmować różne rodzaje wyposażenia w domu, mieszkaniu, budowli, a także elementów stałych na zewnątrz, w tym ogrodzenia.

Aby wykupić rozszerzenie, ubezpieczyciel może wymagać dodatkowego ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, ryzyk nazwanych. Również zastosowanie ma określona suma ubezpieczenia, która wyznacza maksymalną wysokość ewentualnego odszkodowania.