OC w życiu prywatnym
Ubezpieczenie nieruchomości

OC w życiu prywatnym

Polisa OC to świadczenie znane wszystkim kierowcom. Jest ono bowiem jedynym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które obowiązkowo musi zakupić każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie OC nie dotyczy wyłącznie samochodów. Taka polisa jest dostępna również jako tzw. OC w życiu prywatnym. Jakie zapisy można znaleźć w tym ubezpieczeniu i kto powinien je zakupić?

OC w życiu prywatnym – co to jest?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) ma ściśle określone założenia. Głównym celem tej polisy jest pokrycie szkód spowodowanych przez osobę ubezpieczoną. Jeżeli np. kierowca wyrządzi jakąś szkodę podczas prowadzenia pojazdu, osoby poszkodowane będą mogły uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Właśnie dlatego wszyscy posiadacze samochodów muszą bezwzględnie zakupić to ubezpieczenie.

Założenia polisy OC w życiu prywatnym są dość podobne. Tutaj również ubezpieczenie ma zagwarantować rekompensatę finansową dla osób, które zostaną poszkodowane w wyniku działalności właściciela polisy. Różnica polega jednak na tym, że zakres ochrony nie ogranicza się tutaj wyłącznie do jazdy samochodem. Wręcz przeciwnie! Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje niemal wszelkie szkody wyrządzone innym osobom.

Czy warto kupić ubezpieczenie OC?

Niektórzy mogą się teraz zastanawiać nad tym, czy taka polisa w ogóle jest przydatna. Przecież w teorii wyrządzenie jakiejś szkody podczas wykonywania codziennych obowiązków nie zdarza się zbyt często. Po co więc kupować OC w życiu prywatnym? Odpowiedź jest bardzo prosta. Niestety, teoria mówi jedno, a praktyka pokazuje już nieco inną zależność…

Aby lepiej zrozumieć opisaną kwestię, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze, polisa OC w życiu prywatnym jest często sprzedawana jako dodatek do ubezpieczenia nieruchomości. Dlaczego? Ponieważ to właśnie mieszkanie może stać się źródłem potencjalnych problemów. Klasycznym przykładem jest awaria instalacji wodnej, która prowadzi do wycieków i zalania lokalu. Oczywiście zalanie własnego mieszkania to tylko jedna strona medalu. Dużo większym problemem będzie sytuacja, gdy woda przebije się przez podłogę i zacznie zalewać mieszkanie sąsiada. Wówczas inni lokatorzy mogą domagać się od właściciela lokalu odszkodowania za spowodowane straty.

Prywatne ubezpieczenie OC zapewni również pomoc w pokryciu szkód wyrządzonych podczas uprawiania sportu. Jeżeli chodzi o takie wypadki, najczęściej wynikają one z braku koncentracji lub poruszania się ze zbyt dużą prędkością. Dlatego z reguły dochodzi do nich podczas: jazdy na rowerze, rolkach, nartach lub snowboardzie. Niestety, zderzenie przy tak dużej prędkości może wyrządzić spore szkody osobom trzecim. Dlatego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie wtedy naprawdę przydatne.

Jaki zakres ochrony ma OC w życiu prywatnym?

Zakres ochrony to absolutnie kluczowa kwestia we wszystkich ubezpieczeniach. Z tego względu należy poświęcić mu nieco uwagi. Zasadniczo ubezpieczenie OC w życiu prywatnym ma gwarantować pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim. Jednak ten zapis obejmuje kilka pomniejszych kwestii.

Najważniejszą z nich jest fakt, że zakres ubezpieczenia uwzględnia jedynie przypadkowe szkody. Jeżeli dane zdarzenie było wynikiem celowego działania, asekurator nie wypłaci rekompensaty finansowej. Wówczas sprawca wypadku zostanie zobligowany do pokrycia szkód ze swojej własnej kieszeni.

Sam zakres ochrony obejmuje zarówno szkody wyrządzone na zdrowiu, jak i mieniu osób trzecich. W obydwu przypadkach posiadacze prywatnego ubezpieczenia OC mogą liczyć na pokrycie szkód przez asekuratora. Jeżeli osoba poszkodowana doznała obrażeń w wyniku zaistniałej sytuacji, ubezpieczyciel wypłaci jej tzw. zadośćuczynienie. Natomiast przy wszelkich szkodach natury materialnej wypłacane pieniądze są traktowane jako odszkodowanie.

OC w życiu prywatnym a wyłączenia odpowiedzialności

Wszystkie osoby mające styczność z ubezpieczeniami na pewno słyszały już o wyłączeniach odpowiedzialności. Są to określone sytuacje, w których asekurator może odmówić wypłaty odszkodowania. Takie działanie jest zgodne z prawem pod warunkiem, że umowa ubezpieczeniowa zawiera wykaz wspomnianych okoliczności.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, podstawowym wyłączeniem jest przytoczone już działanie celowe. Od tej reguły nie ma praktycznie żadnych wyjątków. Drugim aspektem są natomiast szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu. Jeśli na miejsce wypadku zostanie wezwana policja, która stwierdzi, że sprawca jest nietrzeźwy – asekurator odmówi przyznania pieniędzy. Analogiczna sytuacja dotyczy wszystkich działań popełnionych pod wpływem środków odurzających.

Pozostałe wyłączenia zależą już głównie od warunków konkretnej polisy. Niektóre ubezpieczenia nie zapewnią ochrony podczas wykonywania obowiązków służbowych. Natomiast w innych przypadkach to wspomniane uprawianie sportu zostaje wyjęte z zakresu polisy. Warto więc pamiętać o uważnej lekturze OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia).

Rozszerzenia ochrony, czyli kompleksowe OC w życiu prywatnym

Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony często okazuje się przydatna. Dzięki niej ewentualne braki w zakresie polisy nie będą stanowić tak dużego problemu. O jakie świadczenia może zostać rozszerzona odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym?

Pierwszym z nich jest uzupełnienie ochrony podczas pobytu za granicą. Niestety, ubezpieczenia OC w życiu prywatnym są z reguły ważne wyłącznie na terytorium Polski. To zaś oznacza, że wyrządzenie szkody podczas pobytu za granicą będzie wiązać się ze sporymi problemami. Dlatego rozszerzenie ochrony o podróże zagraniczne to naprawdę dobra inwestycja.

Drugim typem często spotykanego rozszerzenia jest OC dla najemcy lub wynajmującego. Takie świadczenie nawiązuje do ubezpieczeń będących częścią polisy mieszkaniowej. Dopasowane OC zapewni wówczas ochronę lokatorom zamieszkującym dane mieszkanie lub właścicielowi nieruchomości.

Jak kupić dobre OC w życiu prywatnym?

Jeżeli komuś zależy na ochronie w życiu prywatnym, ubezpieczenie OC będzie z pewnością dobrym wyborem. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda polisa okazuje się równie opłacalna. Toteż jeszcze przed podpisaniem umowy należy upewnić się, czy warunki danego ubezpieczenia są rzeczywiście korzystne. Pod tym względem liczy się przede wszystkim:

  1. Szeroki zakres polisy – najlepszym rozwiązaniem będzie polisa gwarantująca kompleksową ochronę i wypłatę odszkodowania w razie wyrządzenia szkody na zdrowiu lub mieniu.
  2. Niewielka lista wyłączeń odpowiedzialności – każde kolejne wyłączenie odpowiedzialności przekłada się na węższy zakres ochrony. Toteż warto wybierać tylko te świadczenia, w których wspomniany wykaz jest stosunkowo niewielki.
  3. Zakres terytorialny – jeśli ktoś często podróżuje, powinien zakupić prywatne OC, które jest ważne również poza granicami kraju. W przeciwnym wypadku szkody spowodowane za granicą mogą negatywnie odbić się na kieszeni.
  4. Dopasowany charakter świadczenia – ubezpieczenie OC dla domu lub mieszkania musi mieć dostosowane warunki. Najemcy powinni wybrać OC dla lokatorów, natomiast właścicielom nieruchomości warto polecić OC wynajmującego.

Gdzie kupić OC w życiu prywatnym?

Zakres i inne ważne elementy prywatnego ubezpieczenia OC zostały już wyjaśnione. Dlatego można skupić się na ostatniej istotnej kwestii. Jak i gdzie kupić polisę OC?

Jak wiadomo, OC w życiu prywatnym to często spotykany dodatek do ubezpieczenia mieszkania. Dlatego poszukiwania warto rozpocząć od takich świadczeń. Na rynku działa wielu asekuratorów, którzy w swoim asortymencie mają ubezpieczenia dla mieszkania lub domu. Czasami osobistą polisę OC można zakupić jedynie jako rozszerzenie takiego ubezpieczenia. Na szczęście niektórzy asekuratorzy sprzedają ją również jako indywidualne świadczenie. To właśnie ofertę takich firm należy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności.

Co do samego zakupu ubezpieczenia, tutaj każda zainteresowana osoba może liczyć na dużą dowolność. Polisa OC w życiu prywatnym jest dostępna: online, telefonicznie lub stacjonarnie. Spośród wszystkich wymienionych metod to zamówienie ubezpieczenia przez internet wydaje się najlepszą alternatywą. Taka procedura jest bowiem szybka i łatwa w realizacji. Ponadto każdy klient może w ten sposób zapoznać się z samą polisą. Warto wiedzieć, że poszczególni asekuratorzy udostępniają szczegółowe warunki swoich ubezpieczeń wszystkim zainteresowanym. To z kolei sprawia, że zakup online będzie najlepszym wyborem.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty – inne metody zakupu ubezpieczenia nie są tak praktyczne. Co prawda, zamówienie polisy przez telefon również nie wymaga wychodzenia z domu. Jednak wtedy osoba kupująca ubezpieczenie musi sama zadbać o opłacenie składki. To z kolei oznacza konieczność dokonania płatności przez internet. Po co więc komplikować sobie życie?

Podsumowanie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia pomoc w razie wyrządzenia szkód osobom trzecim. Kompleksowa polisa obejmuje zarówno szkody wyrządzone na zdrowiu, jak i mieniu innych osób. Dzięki temu sprawca wypadku nie będzie musiał wypłacać rekompensaty finansowej z własnej kieszeni. Co istotne, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmuje tylko przypadkowe szkody wyrządzone w stanie trzeźwości. Jakiekolwiek odstępstwo od tej reguły może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Biorąc więc pod uwagę szeroki zakres ochrony gwarantowany przez OC w życiu prywatnym, cena tej polisy nie jest wysoka. Warto więc zadbać o uzyskanie takiego zabezpieczenia, które zapewni spokój podczas wykonywania codziennych obowiązków. Jeżeli chodzi o zakup polisy, najlepszym rozwiązaniem będzie zamówienie ubezpieczenia online.