Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Przy zakupie ubezpieczenia większość osób zwraca uwagę tylko na szczegóły wybranej oferty. Niestety, znacznie mniej uwagi poświęca się wówczas weryfikacji samego towarzystwa ubezpieczeniowego. Takie podejście nie jest jednak właściwe, gdyż po zawarciu ubezpieczenia to asekurator staje się odpowiedzialny za obsługę polisy. Z tego powodu jego rzetelność oraz wypłacalność mają ogromne znaczenie dla klientów. Dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, które mogą świadczyć o wiarygodności asekuratora. Podpowiemy, jak wybrać rzetelne i sprawdzone towarzystwo ubezpieczeniowe.

Przy zakupie ubezpieczenia większość osób zwraca uwagę tylko na szczegóły wybranej oferty. Niestety, znacznie mniej uwagi poświęca się wówczas weryfikacji samego towarzystwa ubezpieczeniowego. Takie podejście nie jest jednak właściwe, gdyż po zawarciu ubezpieczenia to asekurator staje się odpowiedzialny za obsługę polisy. Z tego powodu jego rzetelność oraz wypłacalność mają ogromne znaczenie dla klientów. Dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, które mogą świadczyć o wiarygodności asekuratora. Podpowiemy, jak wybrać rzetelne i sprawdzone towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jak zweryfikować rzetelność poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych?

Absolutną podstawą weryfikacji towarzystwa ubezpieczeniowego powinno być skontrolowanie uprawnień posiadanych przez firmę. Warto tutaj podkreślić, że każde towarzystwo prowadzące działalność w zakresie sprzedaży ubezpieczeń musi posiadać stosowne zezwolenie. Wystawianiem takich dokumentów zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego.

Co istotne, uzyskanie wspomnianego zezwolenia jest możliwe tylko wtedy, gdy towarzystwo przedstawi dokumentację potwierdzającą jego wypłacalność. Dlatego też sprawdzenie posiadanych uprawnień jest kluczowym aspektem w trakcie weryfikacji asekuratora.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe – Opinie klientów i pozycja firmy na rynku

Jakie jeszcze aspekty warto wziąć pod uwagę, aby wybrać najlepsze towarzystwo ubezpieczeniowe? W wielu przypadkach bardzo pomocne są opinie innych osób korzystających z usług danego asekuratora. Jednak tutaj trzeba pamiętać o tym, że poszczególne osoby mogą opisywać ubezpieczyciela bardzo subiektywnie. Co więcej, praktycznie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Dlatego sama obecność głosów niezadowolenia nie jest jeszcze powodem do niepokoju. Kiedy więc faktycznie warto zachować czujność?

 • jeżeli większość opinii na temat danego towarzystwa ubezpieczeniowego jest zdecydowanie negatywna,
 • jeśli stosunek głosów negatywnych do pozytywnych wynosi 50 na 50,
 • jeżeli ciężko znaleźć jakiekolwiek opinie na temat danej firmy oraz sprzedawanych przez nią ubezpieczeń.

Nieco pobocznym aspektem jest historia poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Co jasne, nie trzeba zapoznawać się z całym przebiegiem działalności wybranego asekuratora. Niemniej warto sprawdzić, czy dane towarzystwo jest nowe na polskim rynku, czy działa tutaj już od dłuższego czasu. Trzeba bowiem pamiętać, że np. placówki stacjonarne są domeną większych towarzystw ubezpieczeniowych. Z kolei mniejsze firmy zazwyczaj prowadzą sprzedaż ubezpieczeń tylko drogą elektroniczną. Informacje tego typu są bez wątpienia przydatne podczas zakupu ubezpieczenia.

Kupujesz ubezpieczenie? Pamiętaj o Rzeczniku Ubezpieczonych!

Jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji dotyczących towarzystw ubezpieczeniowych będą dane pochodzące od Rzecznika Ubezpieczonych. Jak sama nazwa wskazuje, ten rządowy organ powstał w celu zapewnienia ochrony osobom korzystającym z usług asekuratorów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów z zakresu ubezpieczeń można zwrócić się o pomoc do rzecznika.

Dodatkowo Rzecznik Ubezpieczonych prowadzi specjalny rejestr skarg wpływających na poszczególne towarzystwa. Jest to bardzo istotna informacja dla wszystkich osób planujących zakup ubezpieczenia. Jeżeli bowiem na dane towarzystwo wpływa szczególnie dużo skarg, jego rzetelność może budzić uzasadnione wątpliwości. Z drugiej strony niska liczba skarg z reguły świadczy pozytywnie o działalności takiego asekuratora.

Niemniej jednak przy analizowaniu liczby skarg warto pamiętać o bardzo ważnej zależności. Otóż największe towarzystwa ubezpieczeniowe każdego roku obsługują miliony różnych polis. Przy tak ogromnej liczbie zawartych świadczeń siłą rzeczy wzrasta także częstotliwość składania skarg. Dlatego w trakcie interpretowania danych warto mieć na uwadze również udział poszczególnych firm w rynku ubezpieczeń.

Czy oferta asekuratora ma wpływ na jego wiarygodność? Jak wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe?

Czasami dane towarzystwo ubezpieczeniowe skupia się na sprzedaży określonych polis. Przykładowo, taki asekurator może posiadać w swoim asortymencie jedynie ubezpieczenia komunikacyjne lub zdrowotne. Jednak zdecydowana większość firm ubezpieczeniowych ma bardzo bogate oferty, które obejmują wiele różnych polis. Zatem czy należy zwracać na to uwagę? Czy liczba dostępnych ubezpieczeń ma jakiekolwiek znaczenie?

Niestety, podczas pobieżnego przeglądania ofert poszczególnych ubezpieczycieli trudno będzie zweryfikować ich wiarygodność. Liczba dostępnych ubezpieczeń stanowi bowiem kwestię indywidualną, dlatego na jej podstawie ciężko byłoby wysuwać jakiekolwiek wnioski. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest zestawienie oferty asekuratora z liczbą składanych skarg. Jeżeli towarzystwo sprzedaje tylko nieliczne ubezpieczenia, a mimo to jego klienci zgłaszają sporo zażaleń, warto zachować większą czujność.

Wiarygodność asekuratora a obowiązkowe ubezpieczenie OC

Oczywiście rzetelność asekuratora ma znaczenie przy każdej zawieranej polisie. Niemniej wszelkie nieprawidłowości stają się bardzo poważnym problemem w sytuacji, gdy dotyczą obowiązkowego ubezpieczenia OC. Warto pamiętać o tym, że odszkodowania przyznawane osobom poszkodowanym w wypadkach lub kolizjach drogowych pochodzą właśnie z OC sprawcy! W związku z tym jakiekolwiek zaniedbania ze strony asekuratora mogą być wówczas naprawdę kłopotliwe. Toteż osoby kupujące ubezpieczenie OC muszą być przekonane o rzetelności wybranego towarzystwa.

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe specjalizujące się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych będzie dobrym wyborem? Rzeczywiście pod pewnymi względami można oczekiwać, że takie firmy zapewnią lepsze warunki niż konkurencyjni asekuratorzy. Z drugiej strony kluczowe znaczenie mają zapisy znajdujące się w treści ubezpieczenia. To właśnie nimi należy kierować się w pierwszej kolejności, zwłaszcza kupując ubezpieczenie OC.

Jak wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – klucz do zakupu dobrej polisy

Jedną z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy asekuratorami i posiadaczami ubezpieczeń są zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Niestety, spora część ludzi w ogóle nie czyta podpisywanych umów. Takie zaniedbanie sprawia, że osoba kupująca ubezpieczenie w zasadzie nie zna jego warunków. To z kolei prowadzi do wielu nieporozumień i utrudnia otrzymanie należnych świadczeń. Treść OWU kryje w sobie mnóstwo istotnych informacji, z którymi należy bezwzględnie się zapoznać. Jakie zapisy są szczególnie istotne w przypadku ubezpieczeń?

 • zakres ubezpieczenia – podstawowym czynnikiem w przypadku każdego ubezpieczenia jest zakres ochrony. Taki zapis precyzyjnie określa wszystkie sytuacje, które uprawniają właściciela polisy do uzyskania należnej rekompensaty finansowej.
 • suma ubezpieczeniaw OWU musi znaleźć się informacja dotycząca wysokości wypłacanego odszkodowania. Warto pamiętać, że suma ubezpieczenia może zależeć od kilku czynników. Ich wykaz również powinien widnieć w treści polisy. Co więcej, droższe ubezpieczenie wcale nie musi zapewniać wyższego odszkodowania!
 • procedura likwidacji szkodykażde towarzystwo ubezpieczeniowe może stosować swoje indywidualne procedury w trakcie likwidacji szkody. Dlatego też w OWU znajduje się dokładny opis czynności, które należy wykonać w celu otrzymania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.
 • wyłączenia odpowiedzialnościzapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności są często określane mianem „kruczków” w umowie. Nie jest to jednak do końca prawda, ponieważ dosłownie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają z takich zapisów. Ich idea polega na tym, że asekurator może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia wymienionych okoliczności. Im dłuższa będzie ta lista, tym gorzej dla właściciela ubezpieczenia.

Znajdź ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb!

Dobra znajomość warunków ubezpieczenia to jedno, ale równie istotnym aspektem będzie dostosowanie polisy do swoich indywidualnych wymagań. Tylko w ten sposób można uzyskać gwarancję tego, że ubezpieczenie zapewni odpowiednio szeroką ochronę.

Co więc można zrobić, aby dopasować zakres ubezpieczenia? Po pierwsze, oferty niektórych towarzystw ubezpieczeniowych kryją w sobie możliwość indywidualnego dostosowania zakresu ochrony. Osoba kupująca taką polisę może wówczas samodzielnie określić, jakie świadczenia znajdą się w zawartej umowie. Bez wątpienia jest to najbardziej wygodna i korzystna opcja dla klienta. Po drugie, asekuratorzy często oferują odpłatne rozszerzenie ochrony ubezpieczenia. W tym przypadku podstawowy zakres polisy może zostać powiększony o wybrane świadczenia dodatkowe. Co jasne, każde takie rozszerzenie przekłada się na nieco wyższą składkę ubezpieczenia.

Część asekuratorów wprowadza także do swoich ofert usługę tzw. ubezpieczeń łączonych. Są to dość rozbudowane świadczenia, które powstały z połączenia dwóch odrębnych polis. Największą popularnością w tej kategorii cieszy się ubezpieczenie OC/AC. Taka polisa zapewnia kierowcy zarówno obowiązkową ochronę od odpowiedzialności cywilnej, jak i dodatkową pomoc w razie nagłego wypadku. Nic więc dziwnego, że ubezpieczenia łączone mogą być znakomitą alternatywą dla tradycyjnych polis!

Najważniejsze informacje:

 • Przy zakupie ubezpieczenia należy zwracać uwagę zarówno na warunki danej polisy, jak i na renomę asekuratora oferującego takie świadczenie. Niestety, tylko nieliczne osoby zadają sobie trud zweryfikowania wiarygodności danego towarzystwa.
 • Rzetelność asekuratora ma jednak ogromne znaczenie, ponieważ to on odpowiada za obsługę zakupionej polisy. Dlatego zakup ubezpieczenia oferowanego przez firmę o wątpliwej reputacji oznacza duże ryzyko.
 • Każdy dobry asekurator zapewnia nie tylko bezproblemową obsługę zawartej polisy, ale także dba o bezpieczeństwo danych osobowych klientów Jest więc to kolejny argument przemawiający za koniecznością sprawdzenia tego, czy wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe jest rzetelne.
 • Jeżeli chodzi o weryfikację wiarygodności ubezpieczyciela, istnieje kilka dobrych metod. Klienci mogą między innymi: sprawdzić uprawnienia posiadane przez asekuratora, zapoznać się z opiniami klientów, a także skontrolować dane pochodzące od Rzecznika Ubezpieczonych.
 • W przypadku zakupu ubezpieczenia kluczowym aspektem będzie lektura OWU. W ten sposób szybko dotrzesz do wszystkich najważniejszych informacji związanych z daną polisą. Co istotne, dostęp do OWU można uzyskać nawet przez internet, gdyż stosowny załącznik powinien zawsze znajdować się w opisie danej polisy.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Dlaczego warto sprawdzać wiarygodność Towarzystw Ubezpieczeniowych?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia swoim klientom odpowiednie standardy w zakresie obsługi i sprzedaży świadczeń. Co więcej, rola asekuratora jest na tyle duża, że nie należy powierzać jej firmom o wątpliwej reputacji.
W jaki sposób można sprawdzić wiarygodność ubezpieczyciela?
Po pierwsze, warto skontrolować, czy wybrana firma posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Po drugie, warto zapoznać się z opiniami innych klientów firmy. Można także sprawdzić, czy Rzecznik Ubezpieczonych wydał ostrzeżenie dotyczące korzystania z usług wybranego TU.
O czym pamiętać przy zakupie polisy?
Zakup ubezpieczenia pod kątem prawnym oznacza zawarcie umowy, a w przypadku umów kluczową kwestią jest dokładna lektura ich warunków. Jeśli chodzi o ubezpieczenia, ich szczegółowe warunki można znaleźć w treści dokumentu określanego jako OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Warto więc poświęcić czas na przeczytanie tego dokumentu przed zakupem polisy.