Direct oznacza zawarcie umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a zatem za pośrednictwem infolinii lub Internetu. W celu zawarcia polisy wystarczy kontakt telefoniczny z określonym ubezpieczycielem lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej.

Zalety kanału direct

Zakup ubezpieczenia kanałem direct ma liczne korzyści. Do najważniejszych należy:

  • oszczędność czasu — wizyta w placówce ubezpieczyciela lub u agenta ubezpieczeniowego nie jest konieczna;
  • oszczędność pieniędzy — składka ubezpieczenia jest niższa;
  • możliwość skorzystania z dostępnych w Internecie porównywarek ubezpieczeń, co zapewnia zestawienie ofert poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu i ułatwia wybór najkorzystniejszej z nich dla siebie;
  • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez Internet o dowolnej porze dnia i nocy (a u niektórych ubezpieczycieli również telefonicznie);
  • możliwość otrzymania polisy w formie elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej pocztą tradycyjną;
  • możliwość opłacenia składki ubezpieczenia przelewem online, tradycyjnym lub podczas odbioru polisy.

Czy polisa kupiona w Internecie jest ważna?

W sieci można znaleźć informacje o tym, że ubezpieczenie kupione w Internecie jest nieważne. Jest to nieprawda. Umowa ubezpieczenia zawarta kanałem direct jest pełnoprawnym dokumentem. Wynika to artykułu 26 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku, który brzmi: „Dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia mogą być sporządzone na informatycznych nośnikach danych, jeżeli będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone. (…) Podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia może być odtworzony mechanicznie”. Podpis odtworzony mechanicznie to po prostu podpis elektroniczny/zeskanowany. Jest tak samo ważny, jak podpis odręcznie złożony przez agenta ubezpieczeniowego w placówce. Dlatego po otrzymaniu polisy w formie elektronicznej na adres e-mail wystarczy ją wydrukować.

Przykład praktyczny: Pan Andrzej kupił ubezpieczenie OC komunikacyjne kanałem direct, za pośrednictwem Internetu. Skorzystał przy tym z porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych. W ten sposób znalazł najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Podczas zakupu polisy wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji od towarzystwa ubezpieczeniowego drogą elektroniczną. Składkę opłacił przelewem online. Ubezpieczyciel niezwłocznie po zaksięgowaniu na swoim koncie opłaconej składki przesłał na adres e-mail Pana Andrzeja polisę oraz certyfikat ubezpieczenia OC. Pan Andrzej wydrukował drugi z dokumentów. Może spokojnie kierować samochodem, ponieważ certyfikat ubezpieczenia, również wydrukowany, jest honorowany przez służby uprawnione do kontroli drogowej.