Słownik ubezpieczeniowy

Pojazd historyczny

Przepisy dotyczące obowiązkowej polisy OC dla kierowców mogą różnić się w zależności od typu ubezpieczanego auta. Ustawa o ruchu drogowym w szczególny sposób traktuje bowiem każdy model samochodu, który może zostać uznany za pojazd historyczny. Pojazd historyczny to w praktyce wszystkie auta wyprodukowane 40 (lub więcej) lat temu. W niektórych sytuacjach samochody z nowszych roczników uznaje się również za historyczne. Taką decyzję musi jednak podjąć rzeczoznawca po uprzednich oględzinach pojazdu. Największą zaletą posiadania samochodu historycznego jest to, iż jego właściciel zostaje zwolniony z obowiązku zakupu rocznej polisy OC. Co jeszcze warto wiedzieć o pojazdach historycznych?

Pojazd historyczny, a może jednak zabytkowy?

Na początku należy skupić się na jednym niezwykle istotnym aspekcie. Otóż ustawa o ruchu drogowym przewiduje dwa wyjątki dotyczące samochodów. Pierwszym z nich jest pojazd historyczny, czyli auto mające przynajmniej 40 lat. Natomiast w ustawie pojawia się także inne pojęcie – pojazd zabytkowy. Niestety, obydwa terminy są nagminnie mylone, przez co dochodzi do wielu nieporozumień. Bardzo często wynikają one ze zwykłej niewiedzy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia dwóch oddzielnych kategorii dla szczególnie wysłużonych pojazdów. Trzeba więc wyraźnie podkreślić, że auta historyczne i zabytkowe różnią się od siebie. Co prawda, obydwa rodzaje samochodów podlegają podobnym regulacjom prawnym. Zmieniają się jednak kryteria, według których dokonywana jest klasyfikacja poszczególnych egzemplarzy.

Pojazd historyczny i zabytkowy – najważniejsze różnice

Pojazdem zabytkowym określa się samochód spełniający przynajmniej jeden z dwóch opisanych warunków. Po pierwsze, auto powinno być starsze niż 25 lat, a jego części muszą być oryginalne w co najmniej 75%. Ponadto pojawia się tutaj zastrzeżenie, że produkcja danego modelu musiała zakończyć się minimum 15 lat temu. Po drugie, młodszy samochód uznaje się za zabytkowy, jeżeli jego budowa lub wyposażenie ma unikalne cechy. Mogą one wynikać np. z serii limitowanej lub być związane ze znanym użytkownikiem danego egzemplarza. Wszystkie przypadki analizuje uprawniony rzeczoznawca.

Jeśli chodzi o samą opinię rzeczoznawcy, analogiczna zasadę stosuje się również do samochodów historycznych. W tym przypadku pozostawiono jednak minimalny wymóg dotyczący wieku samochodu. Pojazd historyczny, nawet ze stwierdzonymi unikalnymi cechami konstrukcyjnymi, musi być starszy niż 25 lat.

Uważna lektura powyższych kryteriów pozwala zrozumieć, że praktycznie każdy pojazd historyczny jest jednocześnie samochodem zabytkowym. Taka zależność nie działa jednak w drugą stronę.

Na jakie korzyści może liczyć właściciel pojazdu historycznego?

Kierowcy nie bez powodu interesują się kryteriami stosowanymi przy ocenie samochodów zabytkowych lub historycznych. Ich motywacja w dużej mierze wynika z faktu, że właściciele takich pojazdów mogą liczyć na pewne przywileje. Dotyczą one między innymi kwestii zakupu ubezpieczenia OC.

Pojazd historyczny na ogół pełni funkcję kolekcjonerską, a co za tym idzie – nie eksploatuje się go zbyt często. Z tego samego założenia wyszli twórcy ustawy o ruchu drogowym, którzy w przypadku takich samochodów zastosowali nieco inne regulacje prawne. Przykładowo, jeden z zapisów zwalnia właścicieli pojazdów historycznych z obowiązku zakupu rocznego ubezpieczenia OC. Oczywiście to nie oznacza, że takie samochody mogą poruszać się po ulicach bez jakiejkolwiek wykupionej ochrony. Jeżeli jednak właściciel zdecyduje się na jazdę autem historycznym, otrzymuje on wówczas możliwość zakupu krótkoterminowego ubezpieczenia OC. Takie polisy zawiera się na okres przynajmniej 30 dni. Naturalnie ich największą zaletą jest niska wysokość składki, która wynika ze znacznie krótszego czasu ochrony.

Pojazd historyczny to zatem nie tylko obiekt westchnień pasjonatów motoryzacji. Jest on także sposobem na uzyskanie zwolnienia z konieczności zakupu polisy OC na cały rok. Natomiast trudno jednoznacznie stwierdzić, czy taką możliwość należy postrzegać jako sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Owszem, zakup krótkoterminowego ubezpieczenia z pewnością będzie mniejszym wydatkiem. Niemniej sama eksploatacja i utrzymanie takiego pojazdu w dobrym stanie technicznym wymaga znacznych nakładów finansowych. Dlatego właściciel samochodu uchodzącego za pojazd historyczny musi być świadomy wszelkich kosztów.