Słownik ubezpieczeniowy

Pomieszczenie przynależne

Pomieszczenie przynależne to pomieszczenie przypisane do nieruchomości (mieszkania, domu jednorodzinnego) jako część składowa tej nieruchomości. Jest ono przeznaczone do celów innych niż mieszkaniowe. Pomieszczenie przynależne to zatem piwnica, komórka, strych i garaż. Co jednak ważne, w odniesieniu do polisy mieszkaniowej jest to pomieszczenie położone w obrębie tego samego budynku wielorodzinnego. A w odniesieniu do ubezpieczenia domu jednorodzinnego – pomieszczenie poza tym domem, ale położone w granicach nieruchomości gruntowej.

Pomieszczenie przynależne a ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości to polisa, której przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość wraz z pomieszczeniami przynależnymi do niej. Wprost oznacza to, że zakres ochrony ubezpieczeniowej automatycznie obejmuje wszystkie pomieszczenia przynależne do mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Standardowe ubezpieczenie nieruchomości gwarantuje odszkodowanie w przypadku szkody spowodowanej w wyniku:

 • pożaru;
 • uderzenia pioruna;
 • wybuchu;
 • upadku statku powietrznego;
 • zalania;
 • huraganu;
 • gradu;
 • osunięcia się ziemi;
 • zapadania się ziemi;
 • lawiny;
 • naporu śniegu;
 • dymu i sadzy;
 • upadku drzewa;
 • uderzenia pojazdu.

Po opłaceniu wyższej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej może być rozszerzony o inne ryzyka, m.in. o kradzież z włamaniem.

Trzeba zaznaczyć, że ubezpieczenie nieruchomości to co do zasady polisa dobrowolna. Warunki umowy ubezpieczenia (OWU) każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa samodzielnie. Stąd zakres ochrony ubezpieczeniowej może być odmienny w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia trzeba dokładnie sprawdzić OWU danej polisy.

Pomieszczenie przynależne a ryzyko kradzieży z włamaniem

Pomieszczenie przynależne zazwyczaj stanowi miejsce przechowywania ruchomości domowych. Często kosztownych jak rowery, wózki dziecięce czy narzędzia. Nic więc dziwnego, że dla złodzieja pomieszczenie przynależne to po prostu łakomy kąsek. Szczególnie że przeważnie jest gorzej chronione od samej nieruchomości. Dotyczy to zwłaszcza budynków wielorodzinnych (kamienica, blok).

Skoro jednak ubezpieczenie nieruchomości obejmuje pomieszczenia przynależne do niej, polisa gwarantuje odszkodowanie także w przypadku włamania do piwnicy czy garażu i kradzieży z danego pomieszczenia przynależnego ruchomości domowych w nim przechowywanych. Ale pod warunkiem, że po pierwsze w zakresie ochrony ubezpieczeniowej zawarte jest ryzyko kradzieży z włamaniem. A po drugie, że składnikiem polisy są ruchomości domowe. Trzeba wiedzieć, że typowa polisa zawiera ubezpieczenie murów (konstrukcji) i ubezpieczenie elementów stałych (okna, drzwi, schody, instalacje, okładziny ścienne i podłogowe, etc.). Stąd ubezpieczenie ruchomości domowych (tak samo, jak rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej) oznacza konieczność opłacenia wyższej składki. Po trzecie wreszcie, pomieszczenia przynależne (jak i sama nieruchomość) muszą być właściwie chronione.

Kradzież z włamaniem jest zazwyczaj definiowana jako przywłaszczenie lub próba przywłaszczenia ruchomości domowych z ubezpieczonej nieruchomości oraz pomieszczeń przynależnych do niej na skutek usunięcia lub uszkodzenia zabezpieczeń antywłamaniowych i pozostawienia na nich śladów przez osoby trzecie. Przed zakupem polisy należy sprawdzić w OWU wymogi dotyczące zabezpieczeń antywłamaniowych, jakie muszą być spełnione, by w razie kradzieży z włamaniem polisa gwarantowała odszkodowanie. Dla przykładu drzwi zewnętrzne prowadzące do piwnicy muszą być skonstruowane, osadzone i zamykane w taki sposób, że ich wyłamanie lub wyważenie jest niemożliwe bez użycia siły fizycznej lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionego klucza. Powinny być zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub na kłódkę wielozastawkową.

Limit odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego

Odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody w nieruchomości jest ograniczona do wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia. Wprost oznacza to, że w razie szkody wysokość odszkodowania odpowiada wartości szkody do wysokości sumy ubezpieczenia włącznie. Co jednak ważne, czasami w ramach sumy ubezpieczenia obecne są procentowe podlimity. Są one wprowadzane w odniesieniu do kategorii szkód o podwyższonym ryzyku wystąpienia (np. kradzież ruchomości domowych z pomieszczenia przynależnego). W ten sposób każde towarzystwo ubezpieczeniowe chroni swoje interesy. Warto mieć tego świadomość jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Inaczej bowiem w razie szkody wysokość wypłaconego odszkodowania może być powodem rozczarowania.

Przykład praktyczny: Suma ubezpieczenia ruchomości domowych wynosi 20.000 zł. Zgodnie z OWU wprowadzony jest podlimit w wysokości 10% sumy ubezpieczenia na szkody w ruchomościach domowych przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych. Na tej podstawie w przypadku włamania do piwnicy i kradzieży ruchomości domowych maksymalna wysokość odszkodowania wyniesie 2.000 zł.