EKUZ – Opieka medyczna za granicą

EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
jeżeli wybierasz się za granicę warto wyrobić dokument potwierdzający prawo do świadczeń medycznych w krajach europejskich. wyjaśnimy Ci, na co możesz liczyć w ramach  EKUZ oraz, dlaczego nie zastąpi ubezpieczenia turystycznego.

Co to jest i gdzie działa EKUZ?

EKUZ czyli inaczej Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest potwierdzającym prawo do świadczenia publicznej opieki zdrowotnej na terenie Europy. Kartę może wyrobić każda osoba, która ma prawo do świadczenia w ramach państwowej opieki Narodowego Funduszu Zdrowotnego.

EKUZ działa na terenie Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Chorwacji, Czechach, Dani, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Dzięki Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będziesz mógł skorzystać z opieki medycznej o ile będzie ona konieczna z medycznego punktu widzenia, dodatkowo musisz pamiętać, że możesz korzystać jedynie z placówek państwowej służby zdrowia.  Jeżeli pójdziesz do prywatnej przychodni, będziesz musiał zapłacić za leczenie z własnej kieszeni.

Musisz również pamiętać, że Europejska Karta nie zapewnia Ci transportu medycznego do kraju. Jeżeli zachorujesz, a Twój stan zdrowia będzie wymagał podróży w asyście lekarza lub ratownika medycznego, będziesz musiał zapłacić za tę podróż samodzielnie. Koszt transportu medycznego może wynieść kilka tysięcy euro.

Kto może korzystać z EKUZ?

Kartę może wyrobić każda osoba  uprawniona do leczenia w ramach NFZ w Polsce, czyli:

 • osoby zatrudnione na  podstawie umowy o pracę
 • osoby samo zatrudnione opłacające składkę zdrowotną
 • uczniowie i studenci
 • członkowie osób ubezpieczonych (np. dzieci, małżonkowie)
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
 • emeryci i renciści
 • osoby opłacające KRUS/ rolnicy

Dla każdej z grup wydawana jest karta z innym okresem ważności.
Okres oczekiwania na wyrobienie dokumentu to od 1 do 3 dni roboczych.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Komu nie przysługuje EKUZ?

Karta EKUZ nie przysługuje osobom, które zatrudnione są na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie i nie opłacają składki zdrowotnej. Z ubezpieczenia nie będą mogły również skorzystać osoby świadczące pracę na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy. Czyli jeżeli wyjeżdżasz w delegację możesz skorzystać z EKUZ, jeżeli wyjeżdżasz i będziesz pracował u obcokrajowca musisz zadbać o wykupienie ubezpieczenia turystycznego.

Gdzie i jak wyrobić kartę EKUZ?

Kartę możesz wyrobić w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej Twojemu miejscu zamieszkania, gdzie musisz złożyć wniosek o wydanie karty.
Wraz z wnioskiem  należy złożyć dokumenty potwierdzające prawo do uzyskania świadczenia NFZ. Dla pracowników będzie to druk RMUA, w przypadku rolników potwierdzenie opłacenia składki KRUS, emeryci i renciści zaś muszą dołączyć do wniosku ostatni odcinek emerytury lub renty. W przypadku uczniów wymagany będzie dokument potwietwierdzajace zapłatę składki zdrowotnej przez osobę zgłaszającą, czyli opiekuna lub rodzica.

Czy EKUZ  wystarczy?

Karta EKUZ zapewnia opiekę medyczną w państwowych placówkach medyczny na takich samych zasadach jak mieszkańcy kraju w którym przebywamy o ile są wskazania medyczne do świadczenia zdrowotnego.  Za leki i niektóre świadczenia będziemy musieli zapłacić sami. W niektórych europejskich krajach obowiązuje obowiązek współpłacenia za wizytę lub zryczałtowana opłata. Tak naprawdę, w każdym kraju obowiązują inne zasady.

EKUZ nie zastąpi ubezpieczenia turystycznego i pełnej ochrony jaką zapewnia polisa turystyczna. Dobre ubezpieczenie turystyczne poza ubezpieczenie kosztów leczenia zawiera:

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
 • Assistance w podróży z opcją transportu medycznego do kraju
 • ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC)
 • ubezpieczenia sprzętu sportowego lub ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie kosztów leczenia w ramach ubezpieczenia turystycznego pokrywa również koszt zakupu leków oraz koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej.

Przeczytaj: jak wybrać polisę turystyczną

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć

Chcesz przeczytać więcej? Warto wiedzieć