Karta EKUZ dla pracownika
EKUZ

Karta EKUZ dla pracownika

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest nieraz uznawana za świadczenie przeznaczone wyłącznie dla turystów. Jednak takie podejście nie do końca oddaje charakter tego świadczenia. Warto bowiem pamiętać o tym, że zagraniczny wyjazd nie zawsze ma charakter rozrywkowy. Równie dobrze może to być np. podróż służbowa. Dość powiedzieć, że pracownicy międzynarodowych korporacji często wyjeżdżają w rozmaite delegacje zagraniczne. Powstaje więc pytanie – czy karta EKUZ przysługuje takim osobom? Karta EKUZ dla pracownika – w jaki sposób wyrobić online?

PAMIĘTAJ! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający jedynie do skorzystania z podstawowej opieki medycznej za granicą. Warto kupić ubezpieczenie turystyczne, które pokryje wszystkie wydatki!

Karta EKUZ dla pracownika a podróż służbowa – czy można otrzymać kartę?

Każdy taki artykuł warto zacząć od krótkiego przypomnienia, czym tak naprawdę jest karta EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest po prostu formą rozszerzenia krajowej polisy NFZ. Dzięki niej turysta może uzyskać refundowaną opiekę lekarską również w czasie pobytu poza granicami Polski.

Tym samym warto tutaj podkreślić, że karta EKUZ przysługuje wszystkim osobom mającym ważne ubezpieczenie NFZ. Do tej grupy należą także pracownicy, ponieważ ich pracodawca odprowadza stosowne składki na ubezpieczenia zdrowotne. Oznacza to, że mogą oni w każdej chwili wyrobić sobie ten dokument. Dlatego karta EKUZ dla pracownika stanowi zawsze dostępną alternatywę.

Służbowa a turystyczna karta EKUZ – czym różnią się te świadczenia?

Planowana podróż służbowa lub delegacja uprawnia pracownika do ubiegania się o specjalny rodzaj karty EKUZ. Taki dokument jest przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granicę w celach służbowych. Co istotne, zakres karty EKUZ pozostaje identyczny. Oznacza to, że turyści i pracownicy mogą korzystać dokładnie z tych samych świadczeń.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty EKUZ dla pracownika?

Karta EKUZ dla pracownika ma więc identyczny zakres. Natomiast sama procedura jej wydawania jest już zupełnie inna. W przypadku służbowych kart pojawia się bowiem tzw. formularz A1. Jest to druk potwierdzający, że pracownik posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Jeżeli nawet dana osoba przebywa za granicą przez dłuższy czas, formularz A1 potwierdza jej prawo do ubezpieczenia.

Aby więc otrzymać służbową kartę EKUZ, wszyscy pracownicy muszą uzyskać podpisany formularz A1. Wniosek o wydanie takiego druku składa zarząd firmy, gdyż to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dopiero z tym można złożyć wymagany EKUZ wniosek online.

Czy służbowa karta EKUZ jest tak naprawdę potrzebna?

Turystyczna i pracownicza karta EKUZ ma więc identyczny zakres ochrony. Mimo to procedury stosowane przy wyrabianiu tych dokumentów są zupełnie inne. Toteż służbowa karta EKUZ nie zawsze będzie konieczna. Dlaczego?

Ponieważ każdy pracownik może bezpłatnie uzyskać turystyczną wersję kartę EKUZ. Niedawno NFZ wydłużył termin ważności takich dokumentów. Po wprowadzeniu tej nowelizacji turystyczna karta EKUZ jest ważna przez 3 lata od dnia wydania! Dla większości pracowników będzie więc ona w pełni wystarczającym rozwiązaniem.

Niemniej finalna decyzja w tej kwestii zawsze należy do pracownika oraz jego pracodawcy. Jeżeli obydwoje dojdą do wniosku, że lepsza będzie dedykowana karta EKUZ dla pracownika, warto ją wyrobić.

Najważniejsze informacje:

  • Karta EKUZ dla pracownika sprawia, że służbowa podróż lub delegacja stanie się znacznie bezpieczniejsza. Dzięki niej dany pracownik może w razie potrzeby skorzystać z refundowanej opieki lekarskiej.
  • Sama karta EKUZ dla pracownika pod względem zakresu ochrony nie różni się od wersji turystycznej. Jedyne różnice dotyczą procedury związanej z jej wyrabianiem.
  • W przypadku NFZ karta EKUZ dla pracowników wymaga okazania dodatkowego dokumentu. Jest nim tzw. formularz A1. Dostarczenie tego dokumentu jest wymogiem niezbędnym do wydania pracowniczej karty EKUZ.
  • Warto jednak pamiętać, że pracownicy nie muszą korzystać ze służbowej odmiany dokumentu. Równie dobrze mogą oni uzyskać pomoc przy użyciu standardowej wersji karty EKUZ.
  • Turystyczna karta EKUZ zachowuje ważność przez 3 lata, a ponadto można ją otrzymać bez dodatkowych formalności. Dlatego będzie ona praktyczniejszym rozwiązaniem dla większości osób zatrudnionych!

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jak wygląda i działa karta EKUZ dla pracownika?
Pod względem zakresu ochrony taka karta EKUZ w niczym nie różni się od kart wydawanych w celach turystycznych. Jedyna różnica dotyczy tak naprawdę procedur związanych z wyrabianiem dokumentu.
W jaki sposób można wyrobić kartę EKUZ dla pracowników?
Ten dokument również wymaga złożenia wniosku o wydanie karty. Różnica polega jednak na tym, że do wniosku należy dołączyć również formularz A1. Jest on potwierdzeniem tego, że dany pracownik posiada ważne ubezpieczenie zdrowotne, które opłaca jego pracodawca.
Czy trzeba wyrabiać służbową kartę EKUZ?
W większości przypadków nie ma takiej konieczności, ponieważ ubezpieczony pracownik równie dobrze może korzystać z turystycznej karty EKUZ. Jedynie w przypadku dłuższych wyjazdów warto wyrobić nowy dokument.